JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vi som storsamfunn svikter når vi i ettertid klør oss i hodet og spør hvordan vi skal stanse gjengkriminalitet, når vi ikke snakker nok om forebygging, skriver Vilde Adolfsen.

Vi som storsamfunn svikter når vi i ettertid klør oss i hodet og spør hvordan vi skal stanse gjengkriminalitet, når vi ikke snakker nok om forebygging, skriver Vilde Adolfsen.

Privat

Å rope om at politiet må få mer makt til å straffe barn, er arrogant

Politiet kjenner disse ungdommene og alvoret i kriminaliteten de begår. Gi dem fullmakt til å fengsle 15-18-åringer, oppfordrer innsenderen.

Politiet kjenner disse ungdommene og alvoret i kriminaliteten de begår. Gi dem fullmakt til å fengsle 15-18-åringer, oppfordrer innsenderen.

Sissel M. Rasmussen

«Sårbare ungdommer» – et begrep som sender feil signal

Folk som er i vanskelige livssituasjoner må ikke bli møtt med digitaliserte søknadsskjemaer og sjekklister for informasjonsinnhenting, de må møtes av et menneske med relasjonskompetanse, innlevelse og faglig forståelse, skriver Tore Nyseter.

Folk som er i vanskelige livssituasjoner må ikke bli møtt med digitaliserte søknadsskjemaer og sjekklister for informasjonsinnhenting, de må møtes av et menneske med relasjonskompetanse, innlevelse og faglig forståelse, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

KURS OG UTDANNING

LEDIGE STILLINGER

Tre bøker som minner oss om at det finnes få stemmer nedenfra i samfunnsdebatten. Vi minnes også om hvor befriende det er å lese tekster om alvorlige ting som ikke tappes for energi av samtidas akademisk formalisme, skriver Bjarne Øvrelid.

Tre bøker som minner oss om at det finnes få stemmer nedenfra i samfunnsdebatten. Vi minnes også om hvor befriende det er å lese tekster om alvorlige ting som ikke tappes for energi av samtidas akademisk formalisme, skriver Bjarne Øvrelid.

LO Media

Røff guide til fattigdommen – om vekten av verden og raseriets nødvendighet

Barnevernet bruker altfor mye ressurser på undersøkelser som ikke fører til tiltak i familien. Disse ressursene burde heller blitt brukt på de familiene som trenger det mest og til forebyggende arbeid i tråd med intensjonene i oppvekstreformen, skriver Svein Helland Sivertsen.

Barnevernet bruker altfor mye ressurser på undersøkelser som ikke fører til tiltak i familien. Disse ressursene burde heller blitt brukt på de familiene som trenger det mest og til forebyggende arbeid i tråd med intensjonene i oppvekstreformen, skriver Svein Helland Sivertsen.

Andreas Winter/KSK

Kvaliteten i barnevernet bør bli en valgkampsak

Fremtidens velferdsstat er usikker, skriver Roar Lillebostad.

Fremtidens velferdsstat er usikker, skriver Roar Lillebostad.

Privat/Colourbox

Takk til dere som ser mennesket bak vedtak og diagnoser! Vi trenger flere av dere

Stortinget

Fosterhjemmene må styrkes

DEBATT

Mitt mål er å jobbe for at dere ute i tjenesten skal få slippe å stå i denne situasjonen, og at de som har krav på bolig med oppfølging skal få dette, skriver byråd for barnevern og sosiale tjenester i Bergen, Line Berggreen Jacobsen (Ap), i dette debattinnlegget.

Mitt mål er å jobbe for at dere ute i tjenesten skal få slippe å stå i denne situasjonen, og at de som har krav på bolig med oppfølging skal få dette, skriver byråd for barnevern og sosiale tjenester i Bergen, Line Berggreen Jacobsen (Ap), i dette debattinnlegget.

Tuva Åserud/NTB

Jeg ønsket aldri å undergrave den viktige rollen som Nav-ansatte spiller

 Talemåtar og liksom-åtferd fungerer beint fram dårleg i ein så sensitiv situasjon som det er å møta psykiatrien, skriver Jarle Tufte i dette debattinnlegget.

Talemåtar og liksom-åtferd fungerer beint fram dårleg i ein så sensitiv situasjon som det er å møta psykiatrien, skriver Jarle Tufte i dette debattinnlegget.

Priscilla du Preez/Unsplash

Brukar du ditt eige liv, kan relasjonen verta lærerik for begge partar

Privat

Hva skal til for at stillinger i kommunal barnevernstjeneste skal være attraktive?

Kari Hatletvedt (midten) leder avdeling helse og rehabilitering i Nav Bergenhus. Hele avdelingen stiller seg bak debattinnlegget. Sosionom Christine Stang til venstre.

Kari Hatletvedt (midten) leder avdeling helse og rehabilitering i Nav Bergenhus. Hele avdelingen stiller seg bak debattinnlegget. Sosionom Christine Stang til venstre.

Eivind Senneset

Det er en ekstremt stor belastning å vite at vi har brukere som står uten overnattingstilbud

Tenk på hvilke kostnader vi hadde spart både menneskelig og samfunnsøkonomisk, hvis vi hadde fått på plass bedre og raskere løsninger – som gav mennesker et selvstendig liv raskere, skriver Elin Westby Herikstad.

Tenk på hvilke kostnader vi hadde spart både menneskelig og samfunnsøkonomisk, hvis vi hadde fått på plass bedre og raskere løsninger – som gav mennesker et selvstendig liv raskere, skriver Elin Westby Herikstad.

Frelsesarmeen

Vi har en tids- og oppfølgingskrise i hjelpeapparatet  

Fylkessekretær Sherin Andreassen og resten av FO Agder mener Pride er ekstra viktig i år. Til venstre: Knut Gustav Ek.

Fylkessekretær Sherin Andreassen og resten av FO Agder mener Pride er ekstra viktig i år. Til venstre: Knut Gustav Ek.

Privat

Derfor heiser vi i FO Agder regnbueflagget

Det var ingen som forberedte meg på hvor mye det ville koste å bruke meg selv i møte med alle utfordringene, skriver Anita Tønder i dette debattinnlegget.

Det var ingen som forberedte meg på hvor mye det ville koste å bruke meg selv i møte med alle utfordringene, skriver Anita Tønder i dette debattinnlegget.

Privat

Ti år senere lurer jeg på om jeg ville valgt samme yrke om igjen

Privat

Vi trenger en nasjonal modell for kvalitetssikring

Bakgrunnen for at familievernet fikk i oppdrag å tilby foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse, var kunnskap om at disse foreldrene lenge har blitt forsømt av hjelpeapparatet, skriver Janne Vinkler Rasmussen i dette innlegget.

Bakgrunnen for at familievernet fikk i oppdrag å tilby foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse, var kunnskap om at disse foreldrene lenge har blitt forsømt av hjelpeapparatet, skriver Janne Vinkler Rasmussen i dette innlegget.

Priscilla Du Preez/Unsplash/Privat

En stadig voksende, kulturell og kompleks befolkning gjør at familievernet må tilpasse seg

I utekontakten møter vi ofte ungdommer som hater at foreldrene har de på «Snap-kart», og en stor andel ungdommer har en «fake» telefon de leverer inn på skolen. Disse to tingene er eksempler på at vi skaper oss en illusjon av kontroll når realiteten er at vi distanserer oss fra mulighetene til å være involvert, skriver Øyvind Tõnnus Bjerkvik.

I utekontakten møter vi ofte ungdommer som hater at foreldrene har de på «Snap-kart», og en stor andel ungdommer har en «fake» telefon de leverer inn på skolen. Disse to tingene er eksempler på at vi skaper oss en illusjon av kontroll når realiteten er at vi distanserer oss fra mulighetene til å være involvert, skriver Øyvind Tõnnus Bjerkvik.

Remi Walle/Unsplash/Privat

Hvordan klarer vi å være der for en person med kulturelle preferanser som vi ikke relaterer til?

Jeg er trøtt av å prøve og forklare at det er helt unødvendige traumer, skriver Hanne Kro Sørborg.

Jeg er trøtt av å prøve og forklare at det er helt unødvendige traumer, skriver Hanne Kro Sørborg.

Hanna Skotheim

Jeg har fått disse traumene fordi dere var mer opptatt av å sykeliggjøre meg enn å lytte til meg

Vår erfaring fra akuttfeltet er at det fortsatt snakkes mye til barn (les: gis informasjon), men at det fortsatt snakkes for lite med barna, skriver Marthe Wang og og Morten Jansch Johansson,

Vår erfaring fra akuttfeltet er at det fortsatt snakkes mye til barn (les: gis informasjon), men at det fortsatt snakkes for lite med barna, skriver Marthe Wang og og Morten Jansch Johansson,

Privat

Barns medvirkning i akuttplasseringer – utfordringer og muligheter

Med varig oppfølging så lenge arbeidsforholdet varer blir arbeidstakerne en stor ressurs for lokalsamfunnet de er en del av, men også for storsamfunnet, skriver Linn Løvlie Slette.

Med varig oppfølging så lenge arbeidsforholdet varer blir arbeidstakerne en stor ressurs for lokalsamfunnet de er en del av, men også for storsamfunnet, skriver Linn Løvlie Slette.

Titt Melhuus

Utviklingshemming – mer enn en utgiftspost

Vi burde vite at tiltakene i oppvekstsektoren virker før de rulles ut nasjonalt og det forskes for lite på effekten av spesielt forebyggende tiltak, skrive Tove Bruusgaard i Bufdir.

Vi burde vite at tiltakene i oppvekstsektoren virker før de rulles ut nasjonalt og det forskes for lite på effekten av spesielt forebyggende tiltak, skrive Tove Bruusgaard i Bufdir.

Bufdir

Unik effektstudie av forebyggende tiltak

Marit Skivenes ledet utvalget som gjennomgikk rettssikkerheten i barnevernet. 11 av 14 utvalgsmedlemmer har signert dette debattinnlegget.

Marit Skivenes ledet utvalget som gjennomgikk rettssikkerheten i barnevernet. 11 av 14 utvalgsmedlemmer har signert dette debattinnlegget.

Hanna Skotheim

Derfor trengs BRO – barnerepresentantordning – i barnevernet

Vi er nøydd til å styrkje og omstille det statlege institusjonstilbodet, slik at det offentlege sjølv kan vareta behova til dei barna som treng mest oppfølging, skriv barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Vi er nøydd til å styrkje og omstille det statlege institusjonstilbodet, slik at det offentlege sjølv kan vareta behova til dei barna som treng mest oppfølging, skriv barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Jan Erik Østlie

Regjeringa styrkjer barnevernet

Skal vi utvikle et bedre barnevern må vi starte med møtet mellom den enkelte familie og barnevernsarbeider, ikke med flere regler, prosedyrer, indikatorer og systemer, skriver Tore Nyseter.

Skal vi utvikle et bedre barnevern må vi starte med møtet mellom den enkelte familie og barnevernsarbeider, ikke med flere regler, prosedyrer, indikatorer og systemer, skriver Tore Nyseter.

Colourbox/Privat

Barnevernsarbeideren – saksbehandler eller profesjonsutøver?

Vi må forstå at det er skadelig å flytte barn så ofte som fem ganger, skriver Roar Lillebostad.

Vi må forstå at det er skadelig å flytte barn så ofte som fem ganger, skriver Roar Lillebostad.

Colourbox/Privat

I debatten om privat eller offentlig barnevern glemmer vi ofte hva som er det beste for barnet: stabilitet og trygghet

Anne Myklebust Odland

Mikkel Borge Heir var et viktig medmenneske

Et godt institusjonstilbud er dyrt på kort sikt, men på lang sikt er det en god investering, skriver Aud Ørnes, Sara Linn Gerhardt og Heine Steinkopf.

Et godt institusjonstilbud er dyrt på kort sikt, men på lang sikt er det en god investering, skriver Aud Ørnes, Sara Linn Gerhardt og Heine Steinkopf.

Privat

Vi svikter de barna som trenger oss mest

Uavhengig av hvilke ord man bruker og hvordan man forklarer problemene; det viktigste er å la barnet få snakke om sine opplevelser, tanker og følelser, skriver Turid Wangensteen (t.h.) og Martine Kihle Dalsrud.

Uavhengig av hvilke ord man bruker og hvordan man forklarer problemene; det viktigste er å la barnet få snakke om sine opplevelser, tanker og følelser, skriver Turid Wangensteen (t.h.) og Martine Kihle Dalsrud.

Hanna Skotheim

Det finnes ikke én sannhet om familier hvor foreldre strever med rus og heller ingen fasit på god hjelp

Sosionom Liv Torgunn Røhr ble litt forundret over at Martine Kihle Dalsrud gir uttrykk for at man i stedet for å hevde at foreldre er syke, bør si rett ut at «mamma ruser seg».

Sosionom Liv Torgunn Røhr ble litt forundret over at Martine Kihle Dalsrud gir uttrykk for at man i stedet for å hevde at foreldre er syke, bør si rett ut at «mamma ruser seg».

Abigail/Unsplash/Privat

Å bruke ordene «ruse seg» kan påføre både barn og foreldre skam

Det kan være vanskelig å forstå at fosterhjem ikke er det beste for et så lite barn, men i noen tilfeller er det faktisk institusjon som er redningen, skriver Mari Wigaard.

Det kan være vanskelig å forstå at fosterhjem ikke er det beste for et så lite barn, men i noen tilfeller er det faktisk institusjon som er redningen, skriver Mari Wigaard.

Io Sivertsen

En stemme for de glemte barna

Hvis kunnskapsminister Tonje Brenna får det som hun vil, vil «miljøterapeutrollen» fortsatt undergraves og forbli uklar i den forstand at enhver person, selv uten utdanning, kan settes inn i en en slik rolle uten å forstå hva den faktisk krever og innebærer, skriver Marie Lerkendal.

Hvis kunnskapsminister Tonje Brenna får det som hun vil, vil «miljøterapeutrollen» fortsatt undergraves og forbli uklar i den forstand at enhver person, selv uten utdanning, kan settes inn i en en slik rolle uten å forstå hva den faktisk krever og innebærer, skriver Marie Lerkendal.

Knut Viggen

Hva betyr det å «styrke laget rundt eleven», Brenna?

Gjennom hele min aktivisme har jeg aldri rettet angrep mot privatlivet deres. Mitt menneskerettighetsarbeid går kun på jobben de utfører i barnevernet som rammer mange familier, skriver Tonje Omdahl i dette innlegget.

Gjennom hele min aktivisme har jeg aldri rettet angrep mot privatlivet deres. Mitt menneskerettighetsarbeid går kun på jobben de utfører i barnevernet som rammer mange familier, skriver Tonje Omdahl i dette innlegget.

Privat

Hvorfor skal en 20 år gammel aktivist bli dømt for ytringer som åpenbart ikke er i strid med loven?

Ostehøvelkuttene fra Høyreregjeringen var småtterier i forhold til til de kuttene vi står overfor nå, skriver FO-tillitsvalgte. De krever rask handling fra regjeringen, her ved finansminister Trygve Slagsvold Vedum og barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Ostehøvelkuttene fra Høyreregjeringen var småtterier i forhold til til de kuttene vi står overfor nå, skriver FO-tillitsvalgte. De krever rask handling fra regjeringen, her ved finansminister Trygve Slagsvold Vedum og barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Jan-Erik Østlie

Regjeringen raserer det statlige barnevernet!

Solfrid Rød

Snakker vi for døve ører, Brenna?

Mange flerkulturelle barn kommer fra hjem der synet på barn, foreldrerollen og barneomsorg er fundert i andre verdisett, normer og en kollektivistisk forståelse av familieliv. Dette bidrar til misforståelser mellom flerkulturelle familier og offentlige tjenester, skriver familieveileder Firdawsa Ahmed.

Mange flerkulturelle barn kommer fra hjem der synet på barn, foreldrerollen og barneomsorg er fundert i andre verdisett, normer og en kollektivistisk forståelse av familieliv. Dette bidrar til misforståelser mellom flerkulturelle familier og offentlige tjenester, skriver familieveileder Firdawsa Ahmed.

Annie Spratt/Unsplash

Å veilede en familie med kort botid i Norge tvinger deg til å sette din egen kultur i perspektiv

Marit Skivenes bekymrer seg over at Norge er i utakt med noen andre land. Hun burde heller være stolt over at Norge nå endelig er i forkant, skriver Jan Myhre. Bildet er fra framleggingen av barnevernsutvalgets rapport. Sivenes ledet utvalget.

Marit Skivenes bekymrer seg over at Norge er i utakt med noen andre land. Hun burde heller være stolt over at Norge nå endelig er i forkant, skriver Jan Myhre. Bildet er fra framleggingen av barnevernsutvalgets rapport. Sivenes ledet utvalget.

Hanna Skotheim

Skivenes med skivebom om barnevernet

Skaperne av filmen fortjener å bli gratulert for det de har fått til – og dét rundt et tema som er så følsomt, skriver Virat Divyakirti.

Skaperne av filmen fortjener å bli gratulert for det de har fått til – og dét rundt et tema som er så følsomt, skriver Virat Divyakirti.

Skjermdump

Vi kan ikke ta det som ikke er vårt, selv ikke når det vi tar er ansvar

 Illustrasjonsbilde: Kandidater som søker jobb i Nav kontaktsenter blir bedt om å ta evnetester.

Illustrasjonsbilde: Kandidater som søker jobb i Nav kontaktsenter blir bedt om å ta evnetester.

Jens Lindström / NTB

Hvorfor må man ta evnetest for å jobbe i Nav?

Illustrasjonsfoto: Vi ønsker å skape et trygt sted for alle ungdommer og da er differensiering et av de tiltakene vi gjør, skriver kronikkforfatterne.

Illustrasjonsfoto: Vi ønsker å skape et trygt sted for alle ungdommer og da er differensiering et av de tiltakene vi gjør, skriver kronikkforfatterne.

Annie Spratt/Unsplash

Institusjonene presses til å ta imot ungdom med ulike behov

Hvorfor er ikke direktoratet like opptatt av å få ansatt de beste fagfolkene blant Nav-ansatte som faktisk møter innbyggerne? spør en sosionom som jobber i Nav.

Hvorfor er ikke direktoratet like opptatt av å få ansatt de beste fagfolkene blant Nav-ansatte som faktisk møter innbyggerne? spør en sosionom som jobber i Nav.

Colourbox og Fartein Rudjord

Nav trenger sosionomer framfor ansatte med millionlønn 

Fosterforeldre står i omsorgsoppgaven døgnet rundt uten trygge verneordninger og med begrensede lovhjemlede økonomiske rettigheter, skriver Grethe Rossebø i dette innlegget.

Fosterforeldre står i omsorgsoppgaven døgnet rundt uten trygge verneordninger og med begrensede lovhjemlede økonomiske rettigheter, skriver Grethe Rossebø i dette innlegget.

Colourbox

Skal fosterforeldre måtte nøye seg med lønn i himmelen?

Sadug Alfeli er bekymret for manglende tillit til til barnevernet hos innvandrere.

Sadug Alfeli er bekymret for manglende tillit til til barnevernet hos innvandrere.

NTB/Privat

Barnevernet må ansette flere innvandrere