JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Øivind Hovland

Hva er god kvalitet i barnevernsinstitusjoner?

Colourbox

Fatigue og arbeid – en vanskelig kombinasjon

Å adressere stigma og skam, har en forebyggende effekt. Flere vil søke behandling tidlig, skriver Bergljot Baklien i denne fagartikkelen.

Å adressere stigma og skam, har en forebyggende effekt. Flere vil søke behandling tidlig, skriver Bergljot Baklien i denne fagartikkelen.

Colourbox

Skam hindrer hjelp og bedring for alkoholavhengighet

Fagart Heimdal

Innsatte trenger sterkere vern mot maktmisbruk

Colourbox

Slik driver vi gruppetilbud for voldsutsatte barn

Øivind Hovland

På Fontenehusene er medlemmene og miljøterapeutene likestilte

Colourbox

Svikter velferdsstaten kvinner?

Colourbox

Hva kan fagpersoner lære av sannhets- og forsoningskommisjonen?

Colourbox

Vi trenger god tid i Nav

Colourbox

Kortere behandlingstid for rusavhengige er feil vei å gå

Colourbox

Et liv verdt å leve – et felles ansvar

Øivind Hovland

Hvordan kan familien oppleve barnevernet som en ressurs?

Colourbox

Utviklingshemming og seksualitet

«Jeg vil ha kjæreste!»

Øivind Hovland

Utenforskap – hvordan kan samfunnet fange opp gutter i faresonen?

Colourbox

Medbestemmelsen svekkes i standardisert behandling

Øivind Hovland

Slik kan Nav jobbe helsefremmende

Colourbox

Personsentrert planlegging gir økt selvbestemmelse og livskvalitet

«Jeg har det for travelt til at jeg kan prioritere veiledning i dag» er et argument for å avlyse. Min erfaring er følgende: Behovet for veiledning er størst når en ansatt opplever stor grad av travelhet, skriver Svein Helland Sivertsen i denne fagartikkelen.

«Jeg har det for travelt til at jeg kan prioritere veiledning i dag» er et argument for å avlyse. Min erfaring er følgende: Behovet for veiledning er størst når en ansatt opplever stor grad av travelhet, skriver Svein Helland Sivertsen i denne fagartikkelen.

Colourbox

Myndiggjørende veiledning kan redusere turnoveren og heve kvaliteten i barnevernet

Oivind Hovland

Det risikoutsatte barnet: Hvordan fremme sunn resiliens

Colourbox

Språk er makt

Coloutbox

Unge flyktninger trenger emosjonell, rettslig og sosial anerkjennelse

Colourbox

Familieterapi er et viktig verktøy i psykisk helsearbeid

Øivind Hovland

Er varslingskultur blitt en ikke-kultur?

Colourbox

Styrk hjelpemidlene til personer uten talespråk

Øivind Hovland

Tverrfaglig kompetanse styrker skolen

Colourbox

Pedagogikk på barnas premisser

Colourbox

Miljøterapeuter i skolen må lovfestes

Oivind Hoveland

«Hesten liker ikke spiseforstyrrelsen»

Colourbox

Psykedeliske medisiner kan bli viktige i helsevesenet

Sosialt arbeids tradisjonelle brukerperspektiv, det å se mennesker i sin sosiale sammenheng, nå er innrettet mot individer med individuelle problemer, skriver Bjarne Øvrelid.

Sosialt arbeids tradisjonelle brukerperspektiv, det å se mennesker i sin sosiale sammenheng, nå er innrettet mot individer med individuelle problemer, skriver Bjarne Øvrelid.

LO Media

Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag: Samfunnsanalysens muligheter i arbeidslinjas tidsalder

Colourbox

Nå kan barnevernet ta i bruk «En bra dag på jobb»

Øyvind Hovland

Familiens møte – en holdning og en arbeidsform

LO Media/Colourbox

Voldsutsatte kvinner i nordsamiske områder ydmyket i møte med Nav

Colourbox

Psykososial oppfølging av kreftpasienter – et luftslott?

Artikkelen bygger på erfaringer og erindringer fra flere fjøsbesøk som har vært arrangert i et gammelt nedlagt fjøs fra 1950-tallet. Fjøset ligger i en fleretnisk bygd  der samer, kvener og nordmenn i lang tid har levd i et multietnisk fellesskap.

Artikkelen bygger på erfaringer og erindringer fra flere fjøsbesøk som har vært arrangert i et gammelt nedlagt fjøs fra 1950-tallet. Fjøset ligger i en fleretnisk bygd der samer, kvener og nordmenn i lang tid har levd i et multietnisk fellesskap.

Privat

«Husker det som det var i går» – erindringer som kommer fram når sykehjemsbeboere besøker et kulturfjøs 

Signe-Lill Valkvæ

Slik bruker vi Aktiv støtte på et dagtilbud

Colourbox

Taushet er ikke alltid gull

Colourbox

Vi trenger mer kunnskap i møte med innvandrerfamilier

Hanna Johansson Svensson

Sjiraffens hjerte veier 11 kilo. Så stort må også hjelperens hjerte være

Multe studio

Er 69 det avgjørende IQ-tallet?