JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Coloutbox

Unge flyktninger trenger emosjonell, rettslig og sosial anerkjennelse

Colourbox

Familieterapi er et viktig verktøy i psykisk helsearbeid

Øivind Hovland

Er varslingskultur blitt en ikke-kultur?

Colourbox

Styrk hjelpemidlene til personer uten talespråk

Øivind Hovland

Tverrfaglig kompetanse styrker skolen

Colourbox

Pedagogikk på barnas premisser

Colourbox

Miljøterapeuter i skolen må lovfestes

Oivind Hoveland

«Hesten liker ikke spiseforstyrrelsen»

Colourbox

Psykedeliske medisiner kan bli viktige i helsevesenet

Sosialt arbeids tradisjonelle brukerperspektiv, det å se mennesker i sin sosiale sammenheng, nå er innrettet mot individer med individuelle problemer, skriver Bjarne Øvrelid.

Sosialt arbeids tradisjonelle brukerperspektiv, det å se mennesker i sin sosiale sammenheng, nå er innrettet mot individer med individuelle problemer, skriver Bjarne Øvrelid.

LO Media

Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag: Samfunnsanalysens muligheter i arbeidslinjas tidsalder

Colourbox

Nå kan barnevernet ta i bruk «En bra dag på jobb»

Øyvind Hovland

Familiens møte – en holdning og en arbeidsform

LO Media/Colourbox

Voldsutsatte kvinner i nordsamiske områder ydmyket i møte med Nav

Colourbox

Psykososial oppfølging av kreftpasienter – et luftslott?

Artikkelen bygger på erfaringer og erindringer fra flere fjøsbesøk som har vært arrangert i et gammelt nedlagt fjøs fra 1950-tallet. Fjøset ligger i en fleretnisk bygd  der samer, kvener og nordmenn i lang tid har levd i et multietnisk fellesskap.

Artikkelen bygger på erfaringer og erindringer fra flere fjøsbesøk som har vært arrangert i et gammelt nedlagt fjøs fra 1950-tallet. Fjøset ligger i en fleretnisk bygd der samer, kvener og nordmenn i lang tid har levd i et multietnisk fellesskap.

Privat

«Husker det som det var i går» – erindringer som kommer fram når sykehjemsbeboere besøker et kulturfjøs 

Signe-Lill Valkvæ

Slik bruker vi Aktiv støtte på et dagtilbud

Colourbox

Taushet er ikke alltid gull

Colourbox

Vi trenger mer kunnskap i møte med innvandrerfamilier

Hanna Johansson Svensson

Sjiraffens hjerte veier 11 kilo. Så stort må også hjelperens hjerte være

Multe studio

Er 69 det avgjørende IQ-tallet?

Ole Palmstrøm

Windjammer bidrar med livsviktig kunnskap

Colourbox

«Det jeg veit om rus, har jeg finni ut sjøl»

Vi må ikke bagatellisere de historiske traumer vårt eget folk her i landet har opplevd, skriver Berit Anette Somby i denne fagartikkelen.

Vi må ikke bagatellisere de historiske traumer vårt eget folk her i landet har opplevd, skriver Berit Anette Somby i denne fagartikkelen.

Colourbox/LO Media

Norge har påført eget urfolk alvorlige traumer som kan gi ringvirkninger i flere generasjoner

Colourbox

Pedagogisk basis for recoverybaserte kurstilbud

Marius Pålerud

Vi må snakke om kropp, seksualitet, vold og grenser

Colourbox

Ny rettspraksis i samværssaker

Colourbox

Traumebevisst forståelse som felles språk

Colourbox

Kunst og kultur på barnas premisser

Marius Pålerud

La oss våge å snakke om sex – også det positive

Anette Wagle (f.v.), Maria von Wachenfeldt, Celin Bergquist, Silje Thomassen og Ann Margret Hauge på Nav Asker tester ut bruken av bildekort.  

Anette Wagle (f.v.), Maria von Wachenfeldt, Celin Bergquist, Silje Thomassen og Ann Margret Hauge på Nav Asker tester ut bruken av bildekort.  

Privat

Hvem hjelper hjelperen? Har vi tid til dette?

Hvis indikatorer for barns seksuelle helse og rettigheter ikke er tydelig beskrevet og operasjonalisert i barnevernspedagogutdanningen, er det en risiko at disse temaene ikke heller blir ivaretatt i praksis, skriver forfatterne av denne fagartikkelen. .

Hvis indikatorer for barns seksuelle helse og rettigheter ikke er tydelig beskrevet og operasjonalisert i barnevernspedagogutdanningen, er det en risiko at disse temaene ikke heller blir ivaretatt i praksis, skriver forfatterne av denne fagartikkelen. .

Colourbox

Utdanningen må sikre barnevernsstudenter kompetanse i barns seksualitet, seksuelle helse og rettigheter

Noe av det jeg liker aller best ved å jobbe på sykehus, er å være del av et stort tverrfaglig team. På sykehuset bidrar alle faggruppene med sin del, stor eller liten, alt etter hva pasienten trenger, skriver Lisbeth Myhrer i denne fagartikkelen.

Noe av det jeg liker aller best ved å jobbe på sykehus, er å være del av et stort tverrfaglig team. På sykehuset bidrar alle faggruppene med sin del, stor eller liten, alt etter hva pasienten trenger, skriver Lisbeth Myhrer i denne fagartikkelen.

Colourbox

Å se hele pasienten i travelhetens tid

Colourbox

Egenomsorg i krevende sosialt arbeid

LO Media/Colourbox

Narrativ eksponeringsterapi som ramme for livshistoriefortellinger

Marius Pålerud

Gå på jobb – eller bli hjemme?

Vi finner at det ikke er forskningsgrunnlag for å hevde at delt bosted er det beste for alle barn. Delt bosted kan likevel være det beste for mange barn, skriver forskere i FHI.

Vi finner at det ikke er forskningsgrunnlag for å hevde at delt bosted er det beste for alle barn. Delt bosted kan likevel være det beste for mange barn, skriver forskere i FHI.

Colourbox

Påstander om politisk oppdragsforskning har ikke rot i virkeligheten

Colourbox

Kvalitet – kva er det i barnevernet?

Den nåværende bestemmelsen i barneloven, om at retten skal utpeke én A-forelder og én B-forelder, gir ingen helsegevinst. Tvert imot. Vi kjenner ingen forskning på den alminnelige befolkning som kan dokumentere at barn profiterer på en slik løsning, skriver forfatterne.

Den nåværende bestemmelsen i barneloven, om at retten skal utpeke én A-forelder og én B-forelder, gir ingen helsegevinst. Tvert imot. Vi kjenner ingen forskning på den alminnelige befolkning som kan dokumentere at barn profiterer på en slik løsning, skriver forfatterne.

Colourbox

Oppdragsforskning med politisk bismak

Colourbox

Sosialt arbeid handler også om døden

Colourbox

Brukerstyrte innleggelser er et godt virkemiddel for økt rusmestring