JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vi trenger politikk, ikke pleksiglass

DEBATT: Til tross for tydelige forskrifter og økt innsats fra Arbeidstilsynet, blir fortsatt sosialarbeidere utsatt for vold, trusler og trakassering. Dagens løsninger er ikke gode nok.
Mimmi Kvisvik oppfordrer til å lytte til de ansatte og brukerne før det nye organisasjonskartet i Nav tegnes.

Mimmi Kvisvik oppfordrer til å lytte til de ansatte og brukerne før det nye organisasjonskartet i Nav tegnes.

Hanna Skotheim

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til Fontene her.

Dette innlegget ble først publisert på Dagbladet.no

I 2019 bestilte Fellesorganisasjonen (FO) rapporten Vold, trusler og trakassering i helse- og sosialsektoren. Hvert år blir sju prosent av alle ansatte i Norge utsatt for vold og trusler. Tallet for helse- og sosialarbeidere er langt høyere.

I undersøkelsen svarte 37 prosent av FOs medlemmer i Nav at de selv var blitt truet eller utsatt for vold, like mange svarte at de kjente noen det gjaldt i arbeidsmiljøet. Dette er alvorlig.

Tall fra Nav viser at kurven er på vei nedover. Likevel har de registrert 1042 uønskede hendelser i år, ved inngangen av september. Tre av disse gjaldt fysisk angrep på person. Vi mistenker at dette kan være en underrapportering og at enkelte Nav-kontor ikke rapporterer for både statlige og kommunalt ansatte i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dette viser at vi har en lang vei å gå før vi har en totaloversikt.

La oss huske hva saken handler om. Mandag 20. september gikk Marianne Amundsen og Ida Aulin på jobb i velferdsstatens førstelinje. Etter å ha blitt angrepet av en bruker under et planlagt møte ble begge hastet til Haukeland universitetssykehus. Kun Ida forlot sykehuset med livet i behold. Fagforeningen, kollegaene og de pårørende sørger nå over tapet av Marianne.

Hun jobbet i velferdsstatens førstelinje og bisto mennesker i krevende livssituasjoner. Dessverre viser denne saken at sosialarbeiderne i Nav er sårbare og utsatte når de skal bistå mennesker i krise.

En annen mandag, i 2013, gikk en annen bruker til angrep på en ansatt i Nav, med døden til følge. Som Marianne Amundsen betalte Anni Rachmawati Godager med livet for å hjelpe dem som sto utenfor arbeidslivet. Det såkalte Nav-drapet utløste et arbeid som resulterte i forskriftsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven om vold og trusler. De forplikter arbeidsgiver til å vurdere risikoen for vold og trusler, samt innføre nødvendige sikkerhetstiltak.

Da Arbeidstilsynet gjennomførte 483 tilsyn med kommunale virksomheter i helse- og sosialsektoren i 2017, avslørte de at «nær seks av ti (58 prosent) ikke tilfredsstilte» kravene i forskriften. Fafo-rapporten fra 2019 maler det samme, dystre bildet. Kun fire av ti har hatt risikokartlegging og halvparten har en handlingsplan for risikoreduserende tiltak.

Til tross for tydelige forskrifter og økt innsats fra Arbeidstilsynet, blir fortsatt sosialarbeidere utsatt for vold, trusler og trakassering. Dagens løsninger er ikke gode nok. Vi må ikke redusere Bergen-saken til en diskusjon om pleksiglass, alarmer og sperringer. Det vi trenger er nye prioriteringer, arbeidsmåter og sosialfaglig kompetanse.

FO forventer at Arbeidstilsynet starter opp igjen det forebyggende arbeidet som de la på is ved inngangen av 2021. Vi forventer at forskriftene til arbeidsmiljøloven følges opp og at politikerne ikke aksepterer at det gis dispensasjoner fra sikkerhetstiltak over en lav sko. Nav-huset trenger likevel noe mer. En totalgjennomgang vil fortelle oss hva.

Les mer: Sikkerhetsekspert etter Nav-drapet: – Det vil alltid være en risiko for at Nav-ansatte kan bli utsatt for vold

Når vi skal tegne et nytt kart må vi kjenne terrenget. Derfor må vi lytte til de ansatte og brukerne, før vi tegner det nye organisasjonskartet i Nav.

63 prosent av våre medlemmer i Nav mener at lav bemanning bidrar til flere konfliktsaker. 67 prosent mener at organiseringen av Nav gjør at flere saker ender i vold eller trusler. Hele 90 prosent svarer at brukernes opplevelse av at den ansatte setter grenser, er en viktig eller svært viktig årsak til at slike saker finner sted.

Årsakene til vold og trusler kan være mange og sammensatte for dem som står i vanskelige livssituasjoner. Selv om det aldri kan unnskylde slike hendelser, kan det være med på å forklare dem. Fafo peker på at trangere rammer i velferdstjenestene kan påvirke brukernes holdninger og handlinger overfor de ansatte. En restriktiv arbeidslinje og kutt i stønader kan derfor bli en risikofaktor for de ansatte i førstelinjen.

Les mer: Faren for vold og trusler er fem ganger høyere i Nav enn i arbeidslivet ellers

Tryggheten til de ansatte og tryggheten til brukerne er to sider av den samme sak. Løsningen er ikke et mer lukket Nav. Vi kan sitte igjen med et Nav hvor det er vanskeligere å få hjelp, eller som ikke kan hjelpe dem som opplever en krise i livet.

Derfor krever FO en helhetlig gjennomgang av Nav, som tar for seg kompetansesammensetningen, organiseringen, styringsmodellen, samhandlingen og tilgjengeligheten i Nav. Vi trenger politikk, ikke pleksiglass.

Til syvende og sist er dette politiske spørsmål. Hvordan skal velferdsstaten se ut, hvem skal få hjelp og hvor god skal den være? Hvem skal jobbe der, hvor god tid skal de ha til å hjelpe og hvordan skal de få brukt sin sosialfaglige kompetanse til å hjelpe dem som trenger det?

Det har gått åtte år siden drapet på Anni Rachmawati Godager, og vi er langt fra i mål. Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. Nå trenger vi at politikerne kommer på banen og inviterer til et samarbeid med partene i arbeidslivet.

Det gjelder tryggheten vår. Tryggheten til de som trenger velferdsstaten og til dem som jobber i den. Vi har ingen flere å miste.

Flere saker

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

Hanna Skotheim

Får beholde psykiatrisk døgnenhet: – Pasientene er lettet

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Anne Myklebust Odland

Kan musikk hjelpe ungdom som sliter psykisk? Det vil Merete finne ut

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Anne Myklebust Odland

Christine mener egen lederlønn i FO er for lav

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

Skjalg Bøhmer Vold

FO-lederen forsvarer at det ikke blir streik i staten: – Lite sannsynlig å nå fram

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Eirik Dahl Viggen

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Hanna Skotheim

Fryktet å miste jobbene sine. Nå kan de bli reddet i siste liten: – Jeg tror det ikke før jeg får se det