JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Her er regjeringens 6 nye mål for barnevernet

Flere barn som ikke kan bo hjemme, skal få hjelp i kommunen sin. Helsevesenet får større ansvar, og ansatte på institusjon må kunne mer om rus.
Barne- og familieminister Kjersti Toppe vil ha en ny retning for institusjonsbarnevernet.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe vil ha en ny retning for institusjonsbarnevernet.

Skjalg Bøhmer Vold

anna.nesje@ntb.no

solfrid.rod@lomedia.no

– Regjeringen vil se nærmere på bruk av kommunale botiltak og vurdere tiltak som kan bidra til at flere barn kan få hjelp av nærmere familie og nettverk, heter det i strategidokumentet som ble lagt fram av barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) torsdag.

Flytter for mye

Institusjonene skal gi barna ro og tilpasse seg deres behov og ressurser, understreker regjeringen. Et eget punkt i strategien handler om at barn med rusproblemer skal få en trygg og helhetlig behandling.

Flere rapporter, tilsyn og nå senest NRK Brennpunkt, viser ifølge Toppe at for mange barn i institusjonsbarnevernet flytter for mye og får for dårlig helse.

Representanter fra fem departementer var med da regjeringens strategi ble presentert, for å understreke at ulike instanser skal samarbeide om mer helhetlig hjelp.

6 mål for barnevernsinstitusjonene

1: Flere barn som ikke kan bo hjemme, skal kunne få hjelp i kommunal regi.

2: Barn som trenger det skal få et institusjonstilbud som gir dem ro og tilpasser seg deres behov og ressurser.

3: Barn som bor på institusjon skal oppleve god omsorg, utviklingsstøtte og beskyttelse.

4: Barn som bor på institusjon, skal få god helsehjelp og et skoletilbud som fremmer mestring og fremtidsmuligheter.

5: Barn med rusmiddelproblemer skal få trygg og helhetlig hjelp.

6: Barn med store og sammensatte behov skal få samordnet hjelp og oppleve trygge overganger.

Med Mathildes blikk

Denne strategien er regjeringens oppfølging av institusjonsutvalget som i fjor la fram NOU-en Med barnet hele vegen. Utvalgsleder Erik Stene var tilbake i departementet i dag, og kommenterte strategien slik han tror Mathilde Hellum ville gjort det. Hun døde i november. Hellum ledet ungdomsutvalget som var med på å skrive den nevnte NOU-en.

– For 188 dager siden sto jeg her sammen med Mathilde. Hvis hun hadde vært her nå, hadde hun vært stolt og rastløs. Og så hadde hun sagt at det hjelper ikke hva du kaller institusjonen eller hvilken sektor som har ansvar hvis ikke ungdommene har tillit til den, sa Stene.

– Og hvordan skaper du tillit? Å bli flytta 15 ganger og slengt mellom ulike instanser, det skaper i hvert fall ikke tillit, la han til.

Hvis barn og unge i barnevernet skal få det bedre, må fagfolk ut av sine ulike sektorer og samarbeide mye bedre, mener han. Han hadde også en oppfordring til politikerne:

– Ikke lag for mye politisk spill ut av disse barna, bli enige!

Flere saker

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

Hanna Skotheim

Får beholde psykiatrisk døgnenhet: – Pasientene er lettet

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Anne Myklebust Odland

Kan musikk hjelpe ungdom som sliter psykisk? Det vil Merete finne ut

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Anne Myklebust Odland

Christine mener egen lederlønn i FO er for lav

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

Skjalg Bøhmer Vold

FO-lederen forsvarer at det ikke blir streik i staten: – Lite sannsynlig å nå fram

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Eirik Dahl Viggen

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Hanna Skotheim

Fryktet å miste jobbene sine. Nå kan de bli reddet i siste liten: – Jeg tror det ikke før jeg får se det