JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forhandlingene om særalderspensjon utsettes til etter sommeren

Mange med særaldersgrense kan fint stå lenger i jobb, mener ekspertutvalg. Nå er forhandlingene om ny ordning utsatt til over sommeren.

Brian Cliff Olguin

anders@lomedia.no

simen@lomedia.no

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har forhandlet med LO, YS, Unio og Akademikerne om hvordan en ny pensjonsordning for offentlig ansatte med særaldersgrense skal utformes.

De hadde satt en frist for å bli enige til 1. juli, men natt til 29. juni ble de enige om å ta en pause og fortsette forhandlingene over sommeren.

Tar pause i forhandlingene

– Det var for mange uavklarte spørsmål og en rekke saker vi må vurdere nærmere for å komme i mål, derfor ble vi enige om å bruke lengre tid før vi konkluderer, sier LO-nestleder Sissel M. Skoghaug, som har ledet forhandlingene for LO.

Forhandlingene gjelder over 200.000 offentlig ansatte, som i dag har særaldersgrenser. Blant Fellesorganisasjonens (FOs) medlemmer gjelder særaldersgrensene i dag for en rekke vernepleier og miljøterapeuter.

– Det ble helt nødvendig med en pause nå til over sommeren. Det er en rekke problemstillinger vi må dykke grundig ned i og bli enige om. Det er svært viktig for de 220 000 som har særaldersgrense i dag, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO, i en pressemelding.

FO-leder Mimmi Kvisvik.

FO-leder Mimmi Kvisvik.

Hanna Skotheim

LES OGSÅ: – Jeg syns ikke det er greit å jobbe til jeg er 70, sier vernepleier Kristine

Startet i 2018

Særaldersgrenser gjør at de kan gå av med pensjon tidligere enn vanlig pensjonsalder, på grunn av fysiske krav typisk i beredskapsyrker, og særlig tunge yrker. Dette gjelder mange ansatte i Forsvaret, politiet, kommunene, sykehusene og kriminalomsorgen.

Endringene i pensjonssystemet for offentlig ansatte har gjort det nødvendig å tilpasse pensjonssystemet for de med særaldersgrenser. Planen var å bli enige om de nye reglene før sommeren, for så å gå over i en prosess der man skulle vurdere hvilke yrker som skal ha særaldersgrenser i framtida, og hva disse skal være.

Prosessen startet tilbake i 2018, da det ble enighet om ny offentlig tjenestepensjon. Den gang var regjeringen og partene enige om at det fortsatt vil være behov for særaldersgrenser, og at framtidens ordning skulle avtales i en senere prosess.

– Den gangen greide vi ikke å bli enige om varige løsninger for alle med slike rettigheter. Det gjorde vi heller ikke i 2020, da vi gjorde et nytt forsøk. Nå er det klare målet å finne nye regler som gir de som av ulike grunner må gå tidligere, mulighet til å gå av med en anstendig pensjon, sier Skoghaug i en pressemelding. 

PAUSE: Sissel M. Skoghaug, LO-nestleder og forhandlingsleder for særalderspensjon fortsetter forhandlingene om ny pensjonsordning til over sommeren.

PAUSE: Sissel M. Skoghaug, LO-nestleder og forhandlingsleder for særalderspensjon fortsetter forhandlingene om ny pensjonsordning til over sommeren.

Leif Martin Kirknes

– Flere kan stå lenger i jobb

En regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe har vurdert hvordan det framtidige behovet for egne aldersgrenser for arbeidstakere med spesielt belastende yrker. Gruppen mener mange med særaldersgrense fint kan stå lenger i jobb.

Pål Molander, mangeårig forsker innen arbeidslivsfeltet, har ledet arbeidsgruppen. Han sa følgende da rapporten ble overlevert til arbeids- og inkluderingsministeren 21. juni:

– Det er ingen tvil om at flere av yrkene med særaldersgrenser i gjennomsnitt er belastende yrker. Samtidig har det vært en positiv utvikling i helse og arbeidsmiljø fra den tiden da særaldersgrensene ble innført. Det er også store individuelle forskjeller, noe som aktualiserer et spørsmål om en generell ordning for alle er det vi som samfunn er best tjent med.

Dette er noen av anbefalingene fra gruppen:

• Særaldersgrensene bør vurderes mer individuelt enn i dag, ikke for hele yrkesgrupper.

• 85-årsregelen bør skrotes. En slik generell regel på tvers av yrker, som står seg over tid, vil være vanskelig å fastsette.

• Nye pensjonsordninger vil, når de er helt på plass, gi større behov for å stå lenger i arbeid for å få en god pensjon.

• Det å oppheve særaldersgrensene vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst, selv om det skulle føre til at flere blir uføre på slutten av arbeidslivet.

• Det kan være mer hensiktsmessig å gå av som ufør enn pga. særaldersgrense for de det gjelder. Dette vurderes i dag som «mindre verdig» av mange, og det må man gjøre noe med.

– Haster å finne løsning

FO mener det er viktig at sosialarbeidere i krevende yrker har mulighet til tidligpensjon.

– Denne ordningen er for dem som har gitt mer av sin helse i samfunnets tjeneste enn hva som er rimelig å forvente. Særaldersgrensen skal gi dem muligheten til en god og verdig pensjon, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Kvisvik mener det å innskrenke særaldersgrensene bryter med avtalen om ny offentlig tjenestepensjon som ble inngått i 2018.

– Da vi gikk fra forhandlingsbordet i 2018 var det under forståelsen av at regjeringen hadde forpliktet seg til å få på plass en god særaldersgrenseordning og at vi hadde tilstrekkelige garantier for deres vilje til å finne løsninger, sier Kvisvik, og legger til:

– Fem år senere og på andre forhandlingsforsøk fremstår det som viljen til å finne løsninger fortsatt er lav. Dagens ordning råtner på rot. Det haster å nødvendig å finne en løsning.