JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vernepleier Sondre (32) vil ikke ha en særaldersgrense som begrenser hvor lenge han kan jobbe

Før måtte vernepleiere i kommunesektoren gå av på 65 år. Plikten ble fjernet av den forrige regjeringen. Sondre Lindgren er redd FO vil kreve å få den tilbake.

Anita Arntzen

simen@lomedia.no

Han er bare 32 år, men planlegger for et langt liv som yrkesaktiv.

– Jeg tror min generasjon må jobbe lenger for at pensjonssystemet skal være bærekraftig, sier han.

I dag har vernepleiere en særaldersgrense, som gjør at de kan gå av med pensjon ved fylte 65 år. Fram til i fjor var det en plikt å gå av på særaldersgrensa, men Solberg-regjeringen fjernet denne. Vernepleiere i kommunesektoren som ønsker å jobbe lenger, kan nå jobbe til de fyller 70. En samlet fagbevegelse var imot at plikten til å gå av, ble fjernet.

Rett til å bestemme selv

Sondre Lindgren er fornøyd med grepet den forrige regjeringen tok. Vernepleieren som jobber i en bolig for mennesker med utviklingshemming i Fredrikstad, vil gjerne ha muligheten til å jobbe til han er 70 år.

– Det handler om selvbestemmelse. Jeg syns det er bra at plikten ble fjernet, sier han.

Nå frykter han at FO og LO skal jobbe for å få plikten gjeninnført når partene i arbeidslivet og regjeringen skal forhandle om særaldersgrenser. I et leserbrev på fontene.no skriver han blant annet:

«Som vernepleier som jobber i direkte tjenesteyting har særaldersgrensa vært 65 år, fram til Solberg-regjeringen fjernet plikten til å fratre på særaldersgrense i fjor sommer. Jeg reagerer på at FO som en fagforening for alle vernepleiere og sosialarbeidere skal støtte en politikk som nekter egne medlemmer å jobbe i sitt fagfelt etter fylte 65 år.»

Vernepleieren er bare 32 år og har et langt arbeidsliv igjen før han blir pensjonist. Likevel er det et tema som engasjerer ham.

– Jeg mener du bør ha rett til selv å bestemme hvor lenge du vil jobbe, uten å risikere dårligere pensjon, sier Lindgren.

Kritisk til FO

– Hvorfor er du så kritisk til FO?

– Jeg syns FO har vært litt vinglete. Det er vanskelig å skjønne hva FO mener. De var veldig kritiske da Høyre og Frp fjernet plikten til å gå av tidlig. Jeg syns fagforeningen må ivareta den enkelte arbeidstakers interesser og ønsker, og ikke nekte folk å jobbe lenge hvis de selv ønsker, sier Lindgren.

– Hvor lenge ser du for deg at du vil jobbe?

– Til jeg er 70–72. Jeg tror vi unge må jobbe så lenge, sier Lindgren.

Og det må han kanskje regne med å gjøre. Før sommeren la pensjonsutvalget fram sine forslag for et bedre pensjonssystem. Et av forslagene er å øke pensjonsalderen. Blir forslaget vedtatt, må de som er 20 år i dag jobbe til de er rundt 70. Hva som skjer med yrkene som har særaldersgrense, så ikke utvalget på. Hvem som skal ha særaldersgrense og hvilke aldersgrenser som skal gjelde, skal partene i offentlig sektor og regjeringen forhandle om (se faktaboks).

Sondre Lindgren er klar på at han ikke kommer til å jobbe direkte med brukere til han er langt oppi 60-årene.

– Det handler om å finne andre jobber når man kommer lenger ut i arbeidslivet: bli avdelingsleder, saksbehandler eller jobbe på et tildelingskontor, sier Lindgren.

– Hva med de som jobber tett på brukere hele arbeidslivet og ikke klarer å stå i jobb lenge?

– Jeg er helt enig i at arbeidstakere må beskyttes og at du skal ha rett til å gå av tidlig, men jeg syns ikke det skal være en plikt.

Har flere muligheter

Selv har han mange muligheter. Lindgren er utdannet revisor i tillegg til å være vernepleier.

– Jeg har tenkt på å jobbe litt administrativt etter hvert, for eksempel med saksbehandling, økonomi eller ledelse, gjerne i kombinasjon med sosialfaglig arbeid i offentlig sektor. På den måten kan jeg kombinere de to utdanningene. Men først vil jeg jobbe i miljø i noen år, sier han.

Lindgren tror flere tenker som ham.

– Det er ingen tvil om at det er belastende og tungt å jobbe i direkte tjenester, og mange tenker nok at de jobber der i 10–20 år, for så å gå over til en jobb der du ikke er i direkte kontakt med brukere, sier han.

Skal forhandle om særaldersgrenser

– Vi var kritiske til å fjerne plikten til å gå av – det var et samlet LO enige om. Vi har alltid sagt at plikten bør være der, men så har det blitt tatt en politisk beslutning på å fjerne den. Vi har ikke sagt at vi krever en reversering, sier Mimmi Kvisvik, leder av Fellesorganisasjonen (FO).

Hanna Skotheim

LO skal sammen med de andre hovedsammenslutningene i gang med forhandlinger med arbeidsgiversiden og regjeringen om særaldersgrenser.

– Ønsker dere å gjeninnføre plikten til å gå av på særaldersgrense?

– Det går ikke an å forskuttere hva vi vil og ikke vil. Det vi har sagt er at vi skal forhandle, uten å gå i detaljer. Det første vi skal se på hvordan de som går av med særaldersgrense skal kompenseres for levealdersjusteringen, uten å måtte jobbe videre etter 65 år, sier Kvisvik.

I dag sørger pensjonsordningen for at de som går av på særaldersgrensa får 66 prosent av lønna i pensjon fram til de fyller 67 år. Men flere vil oppleve at andelen blir mindre når de går over på alderspensjon og offentlig tjenestepensjon.

– Bør ikke de som ønsker å jobbe lengre enn 65 år få lov til det?

– Hvis du ikke har plikt til å gå av, så kan man si at du på lik linje med andre kan kompensere for levealdersjusteringen ved å jobbe videre, og da kan man diskutere om det er frivillig.

– Samtidig vet vi at det er enkelte medlemmer som mener det må være valgfritt om man skal jobbe lenge eller ikke, sier Kvisvik.

Hun mener derimot det ikke er valgfritt for alle.

– Det er en fordel for de som makter å stå lenge i jobb, men ikke for de som må gå av. 

Slik skal det forhandles om særaldersgrenser

Den 3. mars 2018 ble det inngått en avtale om ny tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte. De nye pensjonsløsningene gjelder fra 2020 for årskull født fra og med 1963.  

En prosessavtale mellom partene i offentlig sektor og regjeringen ble underskrevet i juni i år. Der står det blant annet dette om særaldersgrenser:

«Det legges opp til to faser i arbeidet med pensjonsreglene. Første fase skal være en utredningsfase som utarbeider et grunnlag for en avtale mellom partene.

Utredningene skal blant annet bygge videre på tidligere utredningsarbeid og underlagsmateriale fra tidligere forhandlinger. Første fase skal avsluttes innen 1. april 2023.

Andre fase skal ha som mål å avtale pensjonsløsninger for de som i framtida skal ha særaldersgrense, ev. overgangsløsninger for de som har en særaldersgrense i dag men som i framtida ikke skal ha særaldersgrenser og løsninger til de eldste årskullene med særaldersgrense, jf. avtalen 3. mars 2018, senest 1. juli 2023.

Andre fase skal ledes av arbeids- og inkluderingsministeren. Partene i avtalen deltar i arbeidet. Oslo kommune inviteres til å delta som observatør. Hver av organisasjonene kan delta med tre representanter.»

Flere saker

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Anne Myklebust Odland

Kan musikk hjelpe ungdom som sliter psykisk? Det vil Merete finne ut

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Anne Myklebust Odland

Christine mener egen lederlønn i FO er for lav

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

Skjalg Bøhmer Vold

FO-lederen forsvarer at det ikke blir streik i staten: – Lite sannsynlig å nå fram

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Eirik Dahl Viggen

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Hanna Skotheim

Fryktet å miste jobbene sine. Nå kan de bli reddet i siste liten: – Jeg tror det ikke før jeg får se det

LO i Trondheim anbefaler medlemmer om å stemme nei til LO Stats anbefalte løsning. I Oslo og i Bergen vil de ikke komme med slike råd.

LO i Trondheim anbefaler medlemmer om å stemme nei til LO Stats anbefalte løsning. I Oslo og i Bergen vil de ikke komme med slike råd.

Roy Ervin Solstad

LO-splittelsen fortsetter inn i skjebneuka: – Folk er skuffet og forbanna

Slik skal det forhandles om særaldersgrenser

Den 3. mars 2018 ble det inngått en avtale om ny tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte. De nye pensjonsløsningene gjelder fra 2020 for årskull født fra og med 1963.  

En prosessavtale mellom partene i offentlig sektor og regjeringen ble underskrevet i juni i år. Der står det blant annet dette om særaldersgrenser:

«Det legges opp til to faser i arbeidet med pensjonsreglene. Første fase skal være en utredningsfase som utarbeider et grunnlag for en avtale mellom partene.

Utredningene skal blant annet bygge videre på tidligere utredningsarbeid og underlagsmateriale fra tidligere forhandlinger. Første fase skal avsluttes innen 1. april 2023.

Andre fase skal ha som mål å avtale pensjonsløsninger for de som i framtida skal ha særaldersgrense, ev. overgangsløsninger for de som har en særaldersgrense i dag men som i framtida ikke skal ha særaldersgrenser og løsninger til de eldste årskullene med særaldersgrense, jf. avtalen 3. mars 2018, senest 1. juli 2023.

Andre fase skal ledes av arbeids- og inkluderingsministeren. Partene i avtalen deltar i arbeidet. Oslo kommune inviteres til å delta som observatør. Hver av organisasjonene kan delta med tre representanter.»