JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Uføretrygd

Hver gang 27-åringen purret på søknaden om uføretrygd, svarte Nav at saksbehandlingstiden hadde økt

Etter at Fontene kontaktet Nav, fikk han innvilget uføretrygd.
Tre dager etter at mannen sendte inn samtykke til Nav om at de kan uttale seg om hans sak, fikk han vedtak om uføretrygd.

Tre dager etter at mannen sendte inn samtykke til Nav om at de kan uttale seg om hans sak, fikk han vedtak om uføretrygd.

Colourbox

anne@lomedia.no

Da 27-åringen søkte uføretrygd 17. januar 2023, fikk han til svar at søknaden vil bli behandlet så snart som mulig og senest innen fire måneder. «Hvis søknaden ikke blir avgjort i løpet av denne tiden, vil du høre nærmere fra oss.»

Mannen, som vil være anonym, har kronisk migrene, utmattelsessykdom og tinnitus. Han måtte oppgi studiene for to år siden.

Han fikk innvilget arbeidsavklaringspenger (AAP) og jobb hos Signo Rycon AS, som i samarbeid med Nav gir arbeid til døve og hørselshemmede. Der ble det vurdert at 27-åringen har varig nedsatt arbeidsevne. Han ble rådet til å søke om uføretrygd. 

Det lokale kontoret

Sammen med veilederen i Signo Rycon hadde han møte med det lokale Nav-kontoret han tilhører i Nordre Follo. Han opplevde ikke at det var spesielt lang ventetid der og berømmer det lokale kontoret for oppfølgingen.

Nav Nordre Follo sendte søknaden hans om uføretrygd til Nav Arbeid og ytelser. Så begynte ventetiden.

Tillitsvalgte Fontene har snakket med ved lokale Nav-kontor i Øst-Viken opplever at det er Nav Arbeid og ytelser som har den lengste saksbehandlingstiden og at det er der «trøkket» er.

Les hva Stian Thorvaldsen, hovedtillitsvalgt i FO Nav Stat Øst-Viken sier om dette lenger ned i saken.

Purret etter fire måneder

Da det var gått mer enn fire måneder og 27-åringen ikke hadde hørt noe, spurte han Nav Kontaktsenter hva som var status med søknaden. Da fikk han til svar at saksbehandlingstiden på uføretrygd er fem måneder. I chatten som Fontene har fått lese beklager Nav at han ble feilinformert tidligere. Han blir bedt om å ta kontakt igjen «dersom det går over 5 måneder».

Det gjorde han, for da det var gått fem måneder hadde han fortsatt ikke fått noen avklaring. Da svarte Nav: «Saken har dessverre tatt lengre tid enn antatt å behandle på grunn av stor saksmengde. Saksbehandlingstiden på uføretrygd har derfor økt til 6 måneder (...)». 

I det samme svaret skriver Nav Kontaktsenter at han kan kontakte dem på nytt dersom han fortsatt ikke har mottatt vedtak innen en måned etter at saksbehandlingstiden har gått ut. De sender ham også en lenke hvor han kan følge med på saksbehandlingstidene.

– Burde vært i normert

Da han fikk dette svaret, kontaktet han Fontene. Mannen reagerer på at han først fikk til svar at Nav skulle kontakte ham hvis søknaden ikke ble avgjort innen tidsfristen, mens han nå har ansvar selv for å følge med på hvor ofte Nav endrer saksbehandlingstidene.

– I tillegg skal jeg vente med å kontakte Nav en måned etter at forventet saksbehandlingstid har gått ut, skriver han på epost til Fontene.

Fontene har kommunisert med 27-åringen skriftlig da han er hørselshemmet. Vi har fått se dokumentasjon på chatten som har vært med Nav, og mannen har fritatt Nav fra taushetsplikten.

Han reagerer sterkt på at han ikke ble informert om ny saksbehandlingstid.

– Jeg synes også at saksbehandlingstid som i praksis blir sju måneder er vel drøyt. Det er nesten en dobling av saksbehandlingstiden jeg først fikk oppgitt.

Fikk innvilget trygd

Fontene har spurt Nav om det er riktig at Nav kan endre forventet saksbehandlingstid på uføretrygd fortløpende. Vi har også spurt om det er riktig at søkere selv skal purre, når vedtak ikke gjøres innen forventet saksbehandlingstid.

Tre dager etter at mannen sendte inn samtykke til Nav om at de kan uttale seg om hans sak til Fontenes journalist, fikk han vedtak om uføretrygd.

– Snakker om sola. Nå har jeg fått innvilget uføretrygd. Kort tid etter Fontenes henvendelse. Jeg sier ikke at det er derfor, men bare litt påfallende, skriver han på epost.

– Sånn skal det ikke være

Saksbehandlerne i Nav Arbeid og ytelser har ikke vært informert om henvendelsen fra Fontene, opplyser Nav. At søknaden hans ble ferdigbehandlet nå har derfor ikke sammenheng med presse-henvendelsen.

Per Roger Samstad, avdelingsdirektør Nav Arbeid og ytelser i Trondheim har sendt oss dette svaret om saksbehandlingstiden på epost:

«Vi forstår veldig godt at han reagerer på at han selv må etterlyse svar, og at han ble bedt om å vente med å etterlyse svar. Det er ikke sånn det skal være. Vi skulle gitt fortløpende beskjed om forsinkelser, og vi beklager at han ikke fikk det».

«Vi har informasjon på nav.no om forventet saksbehandlingstid og denne oppdaterer vi jevnlig. Dette er et gjennomsnitt. Noen saker vil bli behandlet før og andre etter, alt avhengig av hvordan saken er og om vi har de opplysningene vi trenger».

«Mennesker som søker om uføretrygd, har helseutfordringer og er ofte i en vanskelig situasjon på grunn av dette. I tillegg kan de være usikre på om de vil få uføretrygd. Da kan forsinkelser i saksbehandlingen gjøre at situasjonen blir mer krevende for den enkelte, og det forstår vi». 

Når Nav er uenige

FOs hovedtillitsvalgt Stian Thorvaldsen i Nav Stat Øst-Viken kan ikke uttale seg om saken. Han viser til at saksbehandlingstid på uføresøknader vanligvis har vært åtte måneder, selv om den er nede i seks måneder for øyeblikket.

Stian Thorvaldsen jobber ved Nav Fredrikstad og er hovedtilitsvalgt for FO i Nav Stat Øst-Viken.

Stian Thorvaldsen jobber ved Nav Fredrikstad og er hovedtilitsvalgt for FO i Nav Stat Øst-Viken.

Nav Fredrikstad

– Hva betyr det for oppfølgingen ved lokalkontorene dersom saksbehandlingstiden hos Nav Arbeid og ytelser trekker ut?

Thorvaldsen opplyser at det vanligvis ikke er behov for mer oppfølging når lokalkontoret har sendt søknaden om uføretrygd fra seg. Unntaket er når «Nav ikke er enig med seg selv».

– Noen ganger er ikke Nav lokalt og Nav Arbeid og ytelser enige. Den som søker om uføretrygd kan få avslag, dersom Nav Arbeid og ytelser vurderer at alle muligheter ikke er prøvd, mens vi på lokalkontoret kan mene at saken er godt nok belyst og dokumentert. Slike saker er vanskelige for alle involverte og ikke minst for den som har søkt om uføretrygd, sier Thorvaldsen.

Viktig å få det avklart

27-åringen, som nå har fått innvilget uføretrygd etter å ha ventet i et halvt år, er lettet.

– Hvorfor var det viktig for deg med rask saksbehandlingstid?

Han sier at rask saksbehandlingstid har vært viktig fordi han har hatt det laveste beløpet i arbeidsavklaringspenger, ca. 237.000 kroner i året, mens minstebeløpet for ung ufør med samboer er ca. 315.000 kroner.

– Det gjør et hav av forskjell!

Nå trenger han heller ikke bekymre seg mer. Med uføretrygd kan han også få permanent lønnstilskudd.

– Det er viktig for at jeg skal ha en sjanse til å ha en deltidsjobb.

Kan få slettet lån

Han viser til flere fordeler ved å gå over på uføretrygd. Det er permanent og gir rabatter som betyr noe når man har dårlig råd. I tillegg får han rett til å slette studielån.

– Med arbeidsavklaringspenger kan jeg utsette studielånet rentefritt, men med ufør får jeg rett til å slette store deler av lånet. Det vil også drastisk forbedre min økonomiske situasjon, skriver han.

Statens lånekasse bekrefter at dette er riktig:

– Man kan få slettet gjeld hvis man blir ufør. Dette forutsetter at man får uføretrygd, har en bestemt uføregrad og har inntekt under fastsatte grenser. Les mer om sletting av gjeld for uføre her.

Man kan få slettet renter hvis man har AAP og i tillegg har inntekt under fastsatte grenser. Les mer om dette her.

Slik er arbeidsfordelingen mellom Nav lokalt og Nav Arbeid og ytelser:

• Nav lokalt skal avklare arbeidsevnen på bakgrunn av blant annet medisinsk dokumentasjon, erfaringer fra arbeidsutprøvinger, muligheter i arbeidsmarkedet. Vurderingen skal også ta hensyn til sosiale forhold og mulighetene til å delta i ordinært arbeidsliv i dag og i fremtiden.

• Nav Arbeid og ytelser forvalter regelverket knyttet til den enkelte statlige ytelsen. Det kan skje at noen søkere ikke vil ha krav på uføretrygd selv om de har blitt vurdert til å ha «varig nedsatt arbeidsevne» av Nav lokalt.

• Nav lokalt kan bistå vedkommende med å klage på avslaget, først til Nav Arbeid og ytelser og deretter til Nav Klageinstans.

• Dersom klageinstansen ikke gir medhold i saken, kan lokalkontoret forberede en eventuell ny søknad om uføretrygd.

Kilde: Stian Thorvaldsen, hovedtillitsvalgt Nav Stat Øst-Viken

Slik er arbeidsfordelingen mellom Nav lokalt og Nav Arbeid og ytelser:

• Nav lokalt skal avklare arbeidsevnen på bakgrunn av blant annet medisinsk dokumentasjon, erfaringer fra arbeidsutprøvinger, muligheter i arbeidsmarkedet. Vurderingen skal også ta hensyn til sosiale forhold og mulighetene til å delta i ordinært arbeidsliv i dag og i fremtiden.

• Nav Arbeid og ytelser forvalter regelverket knyttet til den enkelte statlige ytelsen. Det kan skje at noen søkere ikke vil ha krav på uføretrygd selv om de har blitt vurdert til å ha «varig nedsatt arbeidsevne» av Nav lokalt.

• Nav lokalt kan bistå vedkommende med å klage på avslaget, først til Nav Arbeid og ytelser og deretter til Nav Klageinstans.

• Dersom klageinstansen ikke gir medhold i saken, kan lokalkontoret forberede en eventuell ny søknad om uføretrygd.

Kilde: Stian Thorvaldsen, hovedtillitsvalgt Nav Stat Øst-Viken