JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sikkerhet på barnevernsinstitusjon:

Ansatte opplever stress og uro etter konflikt med ungdom. Her øver de på å ta kontroll

I fjor ble det skrevet nærmere 4000 skademeldinger på ansatte ved de statlige barnevernsinstitusjonene.
På institusjonen i Vestby trenes det hver uke. Sissel Sundnes og kollegene øver på en situasjon hvor det er behov for at de tar fysisk kontroll på henne.

På institusjonen i Vestby trenes det hver uke. Sissel Sundnes og kollegene øver på en situasjon hvor det er behov for at de tar fysisk kontroll på henne.

Hanna Skotheim

anne@lomedia.no

hanna@lomedia.no

Det blir latter når to kolleger tar tak under armene på miljøterapeut Sissel Sundnes og vender henne ned mot gulvet.

– Det ville blitt kaotisk hvis vi ikke trente på situasjoner som kan oppstå. Vi i personalet må være samkjørte, sier hun.

Sissel Sundnes synes særlig treningen i å ta fysisk kontroll på en aggressiv person er viktig.

Ansatte ved barnevernsinstitusjoner skal øve regelmessig på å komme fri fra kvelning og å legge en ungdom i bakken.

Øver på skånsomme grep

Hver onsdag samles personalet ved akuttinstitusjonen Akershus ungdoms- og familiesenter i Vestby for å trene trygghet og sikkerhet.

Det er et program som inneholder teori og praktisk øving. Gjennom det skal ansatte drilles i å forebygge og håndtere uønskede hendelser.

Trening i trygghet og sikkerhet

• Alle som ansettes på barnevernsinstitusjon skal få en grunnopplæring innen tre måneder.

• Deretter skal det trenes fire timer i måneden. Kravet gjelder dem i mer enn 50 prosent stilling.

• Ansatte i mindre stillinger/vikarer kan gjennomføre færre timer trening dersom en kartlegging og risikovurdering vurderer at dette er forsvarlig.

• Treningen inneholder blant annet etisk refleksjon, rettigheter, kommunikasjon, håndtering av konflikter og fysisk kontroll.

• Enhetsledere har ansvar for å legge til rette for at ansatte trener. Lokale trenere er ansvarlige for gjennomføringen av treningen.  

Kilde: Bufetat

Denne dagen spiller Sissel Sundnes ungdom, mens to kolleger øver seg på å ta et skånsomt grep rundt armene hennes.

– Det er ikke alltid man får det til etter boka, men det gir en trygghet at alle vet hvordan en agitert ungdom holdes, sier hun.

Sissel Sundnes har unnlatt å gå inn i konfronterende situasjoner og sier at hun har vært redd på jobb. – Det skjer ikke så ofte, men det skjer, sier hun.

Sissel Sundnes har unnlatt å gå inn i konfronterende situasjoner og sier at hun har vært redd på jobb. – Det skjer ikke så ofte, men det skjer, sier hun.

Hanna Skotheim

Mange stressreaksjoner

Avdelingsleder Bente Torgersen sier at det kan være en påkjenning å måtte holde fast en ungdom som er sinna.

– Det kan utløse en stressreaksjon hos ansatte, sier hun.

Dersom det skjer, registreres skademelding på den ansatte. Hun er opptatt av å dokumentere skader, dersom det blir senskader og behov for oppfølging.

– Vi har hatt et år med unormalt mange skademeldinger. Det skyldes at vi har hatt ungdommer med sterke smerteuttrykk, sier hun.

Bente Torgersen mener fokuset på forebygging er noe av det viktigste i treningsprogrammet og at personalet er samkjørt.

Bente Torgersen mener fokuset på forebygging er noe av det viktigste i treningsprogrammet og at personalet er samkjørt.

Hanna Skotheim

I fjor ble det skrevet 3.736 skademeldinger på ansatte ved barnevernsinstitusjoner rundt i landet. Det inkluderer vold, trusler, fysiske skader og stressreaksjoner. Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har hendelsene ulik alvorlighetsgrad.

Alvorlige hendelser og skader

• Det ble rapportert 1.285 alvorlige hendelser på barnevernsinstitusjoner i 2023, så som brann, selvmordsforsøk, dødsfall, mistanke om seksuelle overgrep, med mer.

• Det ble skrevet 3.736 skademeldinger for ansatte i barnevernsinstitusjoner i 2023, det inkluderer stressreaksjoner og fysisk skade.

• Det ble meldt 1.096 HMS-hendelser. Det omfatter psykososialt arbeidsmiljø, netthets, klima og ytre miljø, fysisk arbeidsmiljø, brannsikkerhet. 

Kilde: Bufdir

Et spark i leggen

Ved Akershus ungdoms- og familiesenter i Vestby har de ifølge Torgersen hatt lite fysiske skader på ansatte. Det kan ha vært vridning i et kne eller et spark i leggen, det de kaller «småtteri».

– Skademeldingene våre handler i stor grad om stress og uro hos ansatte etter å ha vært i en konfrontasjon, sier Torgersen.

Det viser hvor viktig det er at ansatte trener på både å forebygge og å håndtere uønskede hendelser.

– Vi er begeistret for treningen i trygghet og sikkerhet. Den er ekstremt nyttig og gir oss et felles språk i den daglige jobben, sier hun.

Treningen framkaller latter hos de ansatte når de blir liggende flettet sammen på gulvet.

Treningen framkaller latter hos de ansatte når de blir liggende flettet sammen på gulvet.

Hanna Skotheim

Oppfyller ikke kravet

Men, det er en hake: Ansatte får ikke trent så mye som de skal. Kravet er at de som har mer enn 50 prosent stilling skal trene trygghet og sikkerhet fire timer i måneden. Torgersen sier det er vanskelig å oppfylle kravet.

– Vi har ikke tid eller kapasitet. Turnusordninger gjør at alle ikke er fysisk til stede de dagene det trenes, sier hun.

Men de prøver å legge til rette for at alle får trent. De som jobber helg, natt og kveld øver på egne tider.

Ansatte trener ikke så mye på sikkerhet som de skal: – Vi kjenner på avmakt

Akershus ungdoms- og familiesenter i Vestby har rundt 20 fast ansatte og 15 tilkallingsvikarer.

– Vikarer og deltidsansatte er pålagt å trene i arbeidstiden, men ikke pålagt å komme på onsdagstreningene. De er alltid invitert til disse treningene og får da betalt, sier Torgersen.

Personalet skal kunne behandle ungdommene så skånsomt som mulig, dersom en holde-situasjon oppstår. F.V: Bente Torgersen, Anhthu Tran og fagleder ved institusjonen.   

Personalet skal kunne behandle ungdommene så skånsomt som mulig, dersom en holde-situasjon oppstår. F.V: Bente Torgersen, Anhthu Tran og fagleder ved institusjonen.  

Hanna Skotheim

Trener på en negativ beskjed

Denne onsdagen skal personalet trene på å håndtere aggresjon og stress. De snakker om hvordan de kan fremstå trygge i en konflikt og ikke yte mer motstand enn de må. De drøfter hvordan de merker at en kollega er stresset og hva de gjør da.

Miljøterapeutene Anhthu Tran og Andreas Olsbø er kurset til å være trenere for personalgruppen. De understreker at «fysisk kontroll» er en liten del av treningen.

– Å unngå å komme i konflikt er det vi ønsker, poengterer de.

Anhthu Tran og Andreas Olsbø er miljøterapeuter og trenere i trygghet og sikkerhet.

Anhthu Tran og Andreas Olsbø er miljøterapeuter og trenere i trygghet og sikkerhet.

Hanna Skotheim

Derfor øver de på hvordan man gir en negativ beskjed hvor de forventer en reaksjon: Som å si nei til at ungdommen kan dra til Oslo.

– Da risikovurderer vi i forkant hva som kan komme til å skje, forteller Olsbø.

Anhthu Tran sier at det i slike situasjoner er viktig å få tak på hvorfor det er viktig for ungdommen med en bytur.

– Kanskje vi kan bli enig om at ungdommen får være på kjøpesenter i en time, mens en av oss i nærheten. Slike kompromisser kan unngå at det blir full konfrontasjon, sier hun.

Her er det miljøterapeut Kojin Said som holdes mens kollegene øver teknikker.

Her er det miljøterapeut Kojin Said som holdes mens kollegene øver teknikker.

Hanna Skotheim

Flere saker

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Anne Myklebust Odland

Kan musikk hjelpe ungdom som sliter psykisk? Det vil Merete finne ut

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Anne Myklebust Odland

Christine mener egen lederlønn i FO er for lav

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

Skjalg Bøhmer Vold

FO-lederen forsvarer at det ikke blir streik i staten: – Lite sannsynlig å nå fram

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Eirik Dahl Viggen

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Hanna Skotheim

Fryktet å miste jobbene sine. Nå kan de bli reddet i siste liten: – Jeg tror det ikke før jeg får se det

LO i Trondheim anbefaler medlemmer om å stemme nei til LO Stats anbefalte løsning. I Oslo og i Bergen vil de ikke komme med slike råd.

LO i Trondheim anbefaler medlemmer om å stemme nei til LO Stats anbefalte løsning. I Oslo og i Bergen vil de ikke komme med slike råd.

Roy Ervin Solstad

LO-splittelsen fortsetter inn i skjebneuka: – Folk er skuffet og forbanna