JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Slik har fosterhjemstjenesten forbedret arbeidsmiljøet

Nærmere 40 prosent av det legemeldte sykefraværet skyldes helt eller delvis forhold ved jobben. Hvis vi lykkes med å forbedre arbeidsmiljøet, kan vi forebygge en god del av dette fraværet.
Fosterhjemstjenesten i Bufetat region øst har tatt i bruk arbeidsmiljøverktøyet «En bra dag på jobb», som er utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Fosterhjemstjenesten i Bufetat region øst har tatt i bruk arbeidsmiljøverktøyet «En bra dag på jobb», som er utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Colourbox

Den statlige barnevernssektoren, som inkluderer fosterhjemstjenesten i Bufetat region øst, er i stadig utvikling på grunn av endringer i lovverk, utdanningskrav og politiske retningslinjer. Slike endringer er nødvendige for å tilpasse seg samfunnets behov og forventninger. Samtidig kan de også skape usikkerhet og være utfordrende å stå i for ansatte. Dette gjør det viktig å styrke arbeidsmiljøet.

Å møte endring med konkrete verktøy

For å håndtere utfordringene som følger med endring og utvikling, har fosterhjemstjenesten i Bufetat region øst tatt i bruk arbeidsmiljøverktøyet «En bra dag på jobb», som er utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Verktøyet bygger på kunnskap fra forskning og er tilpasset ulike bransjer, blant annet barnevern.

Nærmere 40 prosent av det legemeldte sykefraværet i norsk arbeidsliv skyldes helt eller delvis forhold ved jobben. Hvis vi retter innsatsen mot å forbedre arbeidsmiljøet, kan vi forebygge en god del av dette sykefraværet. Ved å inkludere både ledelsen og ansatte i arbeidet med å identifisere utfordringer og finne løsninger, sikrer man en helhetlig tilnærming som er forankret i de ansattes egne opplevelser og behov.

Gjensidig tillit og åpen kommunikasjon

Å gjennomføre «En bra dag på jobb» har bidratt til økt bevissthet om hva som påvirker arbeidsmiljøet i fosterhjemstjenesten. Ved å holde møter hvor ansatte og ledelsen diskuterer utfordringer og behov, og deretter utvikler en konkret handlingsplan, har de klart å skape de en kultur av gjensidig tillit og åpenhet. Dette er fundamentalt for å bygge et sunt arbeidsmiljø hvor alle føler seg hørt og ivaretatt.

Et eksempel på et tiltak som ble foreslått, var å tilby kurs i belastningsmestring. Et slikt kurs gir de ansatte ytterligere verktøy for å forstå og håndtere egen belastning. Dette viser hvordan konkrete tiltak, basert på ansattes egne innspill, kan gjøre en stor forskjell i arbeidshverdagen.

De ansatte ønsket seg også mer medvirkning og informasjon om hva som skjer overordnet i enheten. Det har resultert i at de har tydeliggjort internkommunikasjonen ytterligere. Blant annet har enhetsleder begynt å sende oppdateringer på Teams med bilder og informasjon fra møter hun har vært i.

Kontinuerlig arbeid med arbeidsmiljøet

Å jobbe med å forbedre arbeidsmiljøet er ingen kvikkfiks. For at tiltakene skal ha varig effekt, bør arbeidsplasser evaluere dem regelmessig og justere i tråd med nye utfordringer og behov. Dette krever en vedvarende innsats fra både ledelse og ansatte, hvor åpen kommunikasjon og samarbeid er nøkkelen til suksess.

I fosterhjemstjenesten har dette kontinuerlige arbeidet ført til en positiv endring i arbeidsmiljøet. Det å ha en arena hvor ansatte kan uttrykke sine meninger og diskutere utfordringer fritt, har bidratt til å styrke fellesskapet og øke trivselen. Det har også ført til en bedre forståelse av rollene til verneombud og tillitsvalgte, noe som igjen bidrar til å styrke arbeidsmiljøet ytterligere.

Fremtiden for arbeidsmiljø i endring

Det er viktig at arbeidsplasser er rustet til å håndtere nye krav og utfordringer. Fosterhjemstjenesten i Bufetat region øst, viser at med riktig verktøy og en inkluderende tilnærming, kan man skape et arbeidsmiljø som takler endringer og bidrar til økt trivsel og motivasjon. Gjennom gjensidig tillit, åpen kommunikasjon og jevnlig oppfølging kan man sikre at ansatte føler seg trygge og støttet i møte med fremtidige utfordringer.

Arbeidsmiljø er mer enn trivsel og teambuilding; det handler om hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet vårt. Ved å ha en klar forståelse av arbeidsmiljø og ved å jobbe aktivt med konkrete tiltak, kan vi skape et bedre arbeidsmiljø. Og det er jo til fordel for både ansatte, arbeidsgivere, arbeidsplassen og de barna og familiene de jobber med.