JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Barnas fremtid bør være vår viktigste prioritet

Sju av ti barn føler seg trygge på institusjon. Det betyr likevel at tre av ti ikke har det bra. Det må vi ta på alvor.
I kjølvannet av NRKs brennpunkt-dokumentar «Instukids» blir vi minnet på de alvorlige utfordringene flere unge mennesker i barnevernet møter, skriver forfatterne.

I kjølvannet av NRKs brennpunkt-dokumentar «Instukids» blir vi minnet på de alvorlige utfordringene flere unge mennesker i barnevernet møter, skriver forfatterne.

NRK

I kjølvannet av NRKs brennpunkt-dokumentar «Instukids» blir vi minnet på de alvorlige utfordringene flere unge mennesker i barnevernet møter. Rusmiddelbruk har blitt en stor utfordring i samfunnet og barnevernet, og noen barn får sitt første møte med rus på institusjon.

Det er en påminnelse om at det ikke alltid er nok å se etter barnet når skaden allerede har skjedd, vi må også forstå hvordan vi kan forebygge den. Som den største arbeidsgiverorganisasjonen for ideelle barnevernsaktører vil Virke, sammen med våre medlemmer, stå opp for barnets beste.

Dagens system har mangler. Vi ser dessverre eksempler på at unge mennesker som egentlig trenger hjelp i helsetjenesten, mottar hjelp fra barnevernet. Dette skyldes i stor grad strukturelle hindringer for effektivt samarbeid mellom ulike deler av velferdssystemet. Det er på tide å bryte ned disse barrierene og bygge broer for barnas beste.

Vi, sammen med våre medlemmer, foreslår en rekke umiddelbare og større langsiktige tiltak for å sikre at hvert barn som havner under barnevernets omsorg, får den forsvarlige hjelpen og oppfølgingen de trenger.

På kort sikt foreslår vi konkrete tiltak for å forbedre situasjonen umiddelbart. Institusjonene har behov for en felles veileder for bruk av tvang, samt å åpne for kortvarig skjerming for barn som er åpenbart ruspåvirket. Vi trenger også kunnskapsdeling på tvers av institusjonene, her er kompetansetiltak og kompetansemiljøene til Bufdir og Bufetat viktige.

Blant våre langsiktige forslag understreker vi betydningen av tilstrekkelig fast bemanning, de ansatte er en investering som bør prioriteres. Institusjonene må også sikres et større økonomisk handlingsrom som tillater å sette sammen grupperinger av barn på en hensiktsmessig måte. Vi må også sikre at behovene til hvert barn kartlegges grundig før inntak, slik at tiltakene kan tilpasses individuelt. Institusjonenes forsvarlighetskrav må gjennomgås nøye.

Rusbehandling i barnevernsinstitusjon redder liv!

Vi ønsker også å løfte fram et positivt initiativ fra barne- og familieminister Kjersti Toppe, som 7. mai arrangerte et innspillsmøte for tiltak mot rus på institusjon. Det er verdifullt at Virke med våre medlemmer får ta del i diskusjonen om en så viktig samfunnsutfordring.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre annonserte også nylig tiltak som tar sikte på å flytte rusbehandling av barn fra barnevernet til helsevesenet. Dette, sammen med regjeringens ventetidsløfte med økte midler på 2 milliarder og et løft på 150 millioner kroner til institusjonene bidrar til nødvendig beredskap. Det er et steg i riktig retning.

Samtidig som vi tar disse utfordringene på alvor, må vi også minne oss selv om at flertallet av barna i barnevernet har det bra. Bufdir oppgir at sju av ti barn føler seg trygge på institusjon. Det betyr likevel at tre av ti ikke har det bra på institusjon, det må vi ta på alvor. Vi må handle raskt og samarbeide på tvers av nivåer og sektorer for, så fint som Toppe sa det selv, «bygge benker slik at barna ikke faller mellom stolene.»

Sammen må vi forplikte oss til å bygge et bedre system som virkelig beskytter og fremmer veksten til våre barn. Deres fremtid bør være vår alles viktigste prioritet.

 

 

Flere saker

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

Hanna Skotheim

Får beholde psykiatrisk døgnenhet: – Pasientene er lettet

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Anne Myklebust Odland

Kan musikk hjelpe ungdom som sliter psykisk? Det vil Merete finne ut

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Anne Myklebust Odland

Christine mener egen lederlønn i FO er for lav

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

Skjalg Bøhmer Vold

FO-lederen forsvarer at det ikke blir streik i staten: – Lite sannsynlig å nå fram

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Eirik Dahl Viggen

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Hanna Skotheim

Fryktet å miste jobbene sine. Nå kan de bli reddet i siste liten: – Jeg tror det ikke før jeg får se det