JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Å forebygge kriminalitet

Nå har vi snakket om forebygging av kriminalitet i 50 år. Ungdomskriminaliteten øker. På tide å ta på de sosiologiske brillene igjen?
Økende kriminalitet kan ikke bare møtes med mer politi, men må i større grad forebygges, mener innsenderen.

Økende kriminalitet kan ikke bare møtes med mer politi, men må i større grad forebygges, mener innsenderen.

Colourbox

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til Fontene her.

Jeg var oppe til grunnfagseksamen i kriminologi våren 1972. En av oppgavene ba oss drøfte hvorvidt etableringen av en ungdomsklubb på et tettsted ville bidra til å forebygge kriminalitet. Den politisk bevisste kriminolog in spe mente nok at det var sterkere samfunnsmessige forhold som påvirket kriminalitetsutviklingen enn hva en ungdomsklubb kunne bidra med.

Som ferdig kriminolog ble jeg ansatt i Fengselsstyret (i dag Kriminalomsorgen) under ledelse av ekspedisjonssjef Arne Haugestad og med Inger Louise Valle som justisminister. Arne Haugestad ledet arbeidet med den såkalte Kriminalmeldingen. Samfunnskritiske ansatte i Justisdepartementet skrev kapitlene om sammenhengen mellom kriminalitetsutvikling og samfunnsforhold. De pekte på at den sentralisering og urbaniseringen som hadde funnet sted i Norge, særlig på 60- og 70-tallet, førte til mer kriminalitet. Dette ble dokumentert med henvisning til kriminalstatistikken.

Denne sosiologiske tilnærmingen til kriminalitet representerte et nytt perspektiv i en offentlig utredning. Inger Louise Valle var til dels begeistret for disse nye tankene, tok med seg utkastet til en regjeringskonferanse og kom slukøret tilbake. Dette var jo et direkte angrep på og kritikk av den politikk Arbeiderpartiet hadde stått for og ledet etter krigen.

Arbeiderpartiet hadde etter beste evne vært med på «å bygge landet», skape arbeidsplasser, bygge boliger, les nye drabantbyer. At den politikken var kriminalitetsfremmende, var uhørt. Det samfunnskritiske perspektivet ble kraftig tonet ned og det ble i stedet foreslått konkrete forebyggende tiltak innenfor ulike kriminalitetsområder. Da utredningen ble offentliggjort i 1978, ble den allikevel utsatt for kritikk. Statsminister Oddvar Nordlie trakk meldingen tilbake, flyttet Inger Louise Valle til statsrådsposten i kommunal- og arbeidsdepartementet, og Arne Haugestad ble sorenskriver på Lillehammer. Ja, det er «Makta» som rår. 

Tankene bak den sosiologiske forståelsen av kriminalitet var i stor grad påvirket av Nils Christie. I 1974 kom boken «Hvor tett et samfunn?» Han skriver i kapittel 1: «Det går ikke an å forstå norsk kriminalitet hvis man ikke også forstår det norske samfunnet. Til gjengjeld går det lettere å forstå dette samfunnet om man også forstår dets kriminalitet.»

Nå har vi snakket om forebygging av kriminalitet i 50 år. Men er det noen av tiltakene som virker? «Vi setter inn flere politifolk på Grønland og parallelt må vi jobbe forebyggende», sier politimesteren i Oslo. Ungdomskriminaliteten øker. På tide å ta på de sosiologiske brillene igjen?

Flere saker

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

Hanna Skotheim

Får beholde psykiatrisk døgnenhet: – Pasientene er lettet

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Anne Myklebust Odland

Kan musikk hjelpe ungdom som sliter psykisk? Det vil Merete finne ut

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Anne Myklebust Odland

Christine mener egen lederlønn i FO er for lav

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

Skjalg Bøhmer Vold

FO-lederen forsvarer at det ikke blir streik i staten: – Lite sannsynlig å nå fram

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Eirik Dahl Viggen

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Hanna Skotheim

Fryktet å miste jobbene sine. Nå kan de bli reddet i siste liten: – Jeg tror det ikke før jeg får se det