JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Rekordmange henvendelser fra barnevernet om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

– Det kan tyde på at barnevernet er blitt flinkere til å avdekke saker.
Et nasjonalt tverretatlig fagteam bistår hjelpeapparatet i saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. Stilbildet er fra en film om temaet.

Et nasjonalt tverretatlig fagteam bistår hjelpeapparatet i saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. Stilbildet er fra en film om temaet.

Bufdir

anne@lomedia.no

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll har i 2021 bistått i rekordmange saker der barnevernet og andre instanser har bedt om hjelp.

– Økningen i antall henvendelser tyder på at de som kontakter teamet har fått kompetanse til å avdekke denne typen saker. Det kan også skyldes at flere vet om Kompetanseteamet, sa Janne Waagbø, fungerende koordinator for teamet, på et webinar denne uken i regi av Bufdir.

Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig team som gir råd og veiledning til tjenesteapparatet og enkeltpersoner i saker som omhandler tvangsekteskap, æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse. Teamet gir også veiledning eller bistår på annen måte i saker der det er bekymring for at voksne og/eller barn er i utlandet ufrivillig. 

I 2021 bisto de i 759 saker. Det er en økning på 17 prosent sammenlignet med antall saker i 2020.

Høyest antall saker

Det er det høyeste antallet saker siden teamet ble opprettet i 2004.

– Det høye antallet er på godt og vondt. Det er vondt at så mange utsettes for negativ sosial kontroll, vold og trusler, men godt at flere ber om hjelp og vet at det er hjelp å få, sa Waagbø.

Janne Waagbø er fungerende koordinator for Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll og deltok i et webinar i regi av Bufdir denne uken.

Janne Waagbø er fungerende koordinator for Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll og deltok i et webinar i regi av Bufdir denne uken.

Anne Myklebust Odland

Hun understreket at antall henvendelser til teamet ikke sier noe om det faktiske omfanget av tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll.

Teamet som bistår i saker, består av representanter fra Bufdir, IMDi, UDI, Politidirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet.

Trondheim sitter igjen med bare to bofellesskap for barneflyktninger. – Nedbyggingen har gjort oss sårbare

Barnevernstjenesten tar oftest kontakt

Barnevernstjenesten er den instansen som henvendte seg om flest saker i 2021. Tjenesten henvendte seg om 127 saker i 2021 sammenlignet med 84 saker i 2020 og 100 saker i 2019. Andre instanser som har tatt kontakt er blant annet minoritetsrådgivere på skoler, UDI, krisesentre, politiet og utenriksstasjon med integreringsrådgiver.

I 32 prosent av sakene var hovedbekymringen trusler og vold. En fjerdedel av sakene gjaldt personer som oppholdt seg i utlandet. Vanligste landbakgrunn i fjor var Syria, Pakistan, Somalia, Irak, Afghanistan og Russland.

Nesten halvparten av sakene som Kompetanseteamet veiledet i i fjor, gjaldt barn. De handlet blant annet om frykt for ufrivillig opphold i utlandet, frykt for kjønnslemlestelse, eller saker der man visste at det hadde skjedd. I sakene var voldsutøver eller antatt voldsutøver en eller begge foreldrene, søsken, onkel, tante eller andre medlemmer av storfamilien, ifølge årsrapport 2021.

Her gir sosionom Silje ukrainske flyktninger råd om hvordan de kan takle krisereaksjoner

Botilbud

Det finnes et bo- og støttetilbud for personer over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. I 2021 bodde 31 mennesker et slikt sted; 26 voksne og fem barn.

– Det er viktig at tjenesteapparatet kjenner dette tilbudet, sa Marie Brøske Söderström, Bufdirs representant på webinaret.

Botilbudet er sikkerhetsklarert av politiet og boligene har hemmelig adresse. Hit kan utsatte mennesker få flytte dersom det vurderes å være nødvendig, understreket hun.

Bufdirs film om mentorordning

Kompetanseteamet

Et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet i saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. 

Målet er å bidra til at tvangsekteskap, æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse kan forebygges og avdekkes, og at utsatte får god hjelp.   

Teamet har representanter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og Helsedirektoratet (Hdir). 

Telefon til teamet: 478 090 50

Kilde: Bufdir

Flere saker

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Anne Myklebust Odland

Kan musikk hjelpe ungdom som sliter psykisk? Det vil Merete finne ut

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Anne Myklebust Odland

Christine mener egen lederlønn i FO er for lav

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

Skjalg Bøhmer Vold

FO-lederen forsvarer at det ikke blir streik i staten: – Lite sannsynlig å nå fram

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Eirik Dahl Viggen

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Hanna Skotheim

Fryktet å miste jobbene sine. Nå kan de bli reddet i siste liten: – Jeg tror det ikke før jeg får se det

LO i Trondheim anbefaler medlemmer om å stemme nei til LO Stats anbefalte løsning. I Oslo og i Bergen vil de ikke komme med slike råd.

LO i Trondheim anbefaler medlemmer om å stemme nei til LO Stats anbefalte løsning. I Oslo og i Bergen vil de ikke komme med slike råd.

Roy Ervin Solstad

LO-splittelsen fortsetter inn i skjebneuka: – Folk er skuffet og forbanna

Kompetanseteamet

Et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet i saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. 

Målet er å bidra til at tvangsekteskap, æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse kan forebygges og avdekkes, og at utsatte får god hjelp.   

Teamet har representanter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og Helsedirektoratet (Hdir). 

Telefon til teamet: 478 090 50

Kilde: Bufdir