JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mens flere barnevernstjenester sliter med lovbrudd og høy turnover, har Horten klart å snu trenden: – Vi har lyktes der andre strever

Godt arbeidsmiljø, få som slutter og kort vei mellom ledelse og ansatte er noen av grunnene til at Horten gjør det så bra, viser fersk rapport.
Tillitsvalgt Per Gunnar Nordahl er fornøyd med at barnevernstjenesten han jobber i gjør det godt på det forvaltningsrevisjonen har undersøkt. Her sitter han sammen med verneombud Kjell Arne Lie (t.v.). Begge er utdannet barnevernspedagoger.

Tillitsvalgt Per Gunnar Nordahl er fornøyd med at barnevernstjenesten han jobber i gjør det godt på det forvaltningsrevisjonen har undersøkt. Her sitter han sammen med verneombud Kjell Arne Lie (t.v.). Begge er utdannet barnevernspedagoger.

Hanna Skotheim

hanna@lomedia.no

Alle kommuner kikker tjenestene sine jevnlig i kortene. Denne gangen var det Horten barnevernstjeneste sin tur – bare kort tid etter at Helsetilsynet avdekket svikt i åtte av ni barnevernstjenester i Norge. Mens flere barnevernstjenester har større lovbrudd nå enn for ti år siden, viser barnevernstjenesten i Horten motsatt resultater.

– Godt og forsvarlig

Da forvaltningsrevisjonen i Vestfold og Telemark, på oppdrag fra Horten kommune, undersøkte tjenesten så de på tre punkter:

• Internkontroll: Har tjenesten et system som fanger opp eventuelle problemer og utfordringer i tide?

• Systematisk samarbeid med andre kommunale aktører

• Oppfølging av fosterforeldre, biologiske foreldre og barn i fosterhjem

– Revisjonen mener vi leverer godt og forsvarlig på alle punktene. Så er det også noen anbefalinger vi kan ta med oss, sier barnevernsleder Hege Klavenes.

Barnevernsleder Hege Klavenes.

Barnevernsleder Hege Klavenes.

Hanna Skotheim

Nøkkelen til suksess

Revisjonen fant blant annet at barnevernstjenesten jobber systematisk med å melde og følge opp avvik. De mener også at tjenesten har etablert rutiner og tiltak som sikrer samarbeid med andre kommunale instanser og at de følger opp fosterhjem, biologiske foreldre og barn i fosterhjem på en forsvarlig måte.

– Disse tilbakemeldingene viser at vi lykkes der andre strever, sier tillitsvalgt og barnevernspedagog, Per Gunnar Nordahl.

Han mener nøkkelen til suksessen er måten ledelsen og de ansatte jobber sammen. Da det var høyt sykefravær på arbeidsplassen for noen år siden, så de på problemet sammen og fant løsninger sammen.

– Jeg opplever at vi ansatte i stor grad blir involvert når det er ting ledelsen opplever som utfordrende eller når det er utfordringer i personalgruppa. Det er enkelt å skulle sette seg ned og prate om det, sier Nordahl.

Per Gunnar Nordahl har jobbet i Horten barnevernstjeneste i syv år og trives godt. I dag er han også de ansattes tillitsvalgt.

Per Gunnar Nordahl har jobbet i Horten barnevernstjeneste i syv år og trives godt. I dag er han også de ansattes tillitsvalgt.

Hanna Skotheim

Hva kan bli bedre?

Selv om barnevernstjenesten gjør mye bra, fikk de anbefalinger om hvordan de kan gjøre jobben enda bedre:

• De gjør årlige analyser av måten de gjør jobben sin og følger opp dette, men arbeidet må inn i kommunens overordnede rutiner. Denne analysen kalles ROS og står for risiko- og sårbarhetsanalyse.

• Evaluere hvorvidt dagens rutiner bør tilpasses erfaringene fra pandemien, for eksempel nye digitale tiltak.

• Systematisere skriftlig dokumentasjon slik at det tydelig kommer fram hvordan barnevernstjenesten jobber med fosterforeldre, biologiske foreldre og fosterbarn.

• Dialogen i den årlige gjennomgangen av fosterhjemsavtalen kan forbedres.

Godt arbeidsmiljø

Horten er blant Norges fattigste kommuner. Barnevernstjenesten er med andre ord ikke ledende på lønn, og de har begrenset mulighet til å tilby andre goder til de ansatte. Likevel er det få som slutter i barnevernstjenesten. Den viktigste grunnen til det mener barnevernsleder Hege Klavenes er det gode arbeidsmiljøet.

– Mye av det som skal ivareta de ansatte er på plass, sier Klavenes og sikter til følgende grep:

• Sosialt samvær på og utenfor jobben.

• Ansatte får fast veiledning på sin sak annenhver uke i halvannen time.

• Alle ansatte får ekstern veiledning.

• Gode rutiner for debrief.

Verneombud og barnevernspedagog, Kjell Arne Lie, er enig i at arbeidsmiljøet er bra og mener strukturen er mye av grunnen.

– Vi kan hele tiden ta det opp med ledelsen hvordan vi mener det er på arbeidsplassen. På den måten unngår vi at to og to sitter og snakker om alt det som ikke er bra nok uten at det gjøres noe med det, sier han.

Kjell Arne Lie er verneombud i Horten barnevernstjeneste. Han er særlig fornøyd med det gode samarbeidet mellom ledelsen og de ansatte.

Kjell Arne Lie er verneombud i Horten barnevernstjeneste. Han er særlig fornøyd med det gode samarbeidet mellom ledelsen og de ansatte.

Hanna Skotheim

Ikke flere ressurser

Lie er ikke overrasket over at flere barnevernstjenester begår lovbrudd. Han mener det skjer fordi ansatte har for mye å gjøre. Men det betyr ikke at barnevernstjenesten i Horten lykkes fordi de har flere ressurser enn andre.

– Når vi ser en sammenheng mellom arbeidshverdagen vår og det arbeidet som legges ned fra ledelsens side, blir det enklere for oss ansatte å håndtere flere oppgaver på en ryddig måte. Men det krever mye tid og arbeid å komme seg dit vi er i dag, sier Lie.

Det barnevernstjenesten får til i dag, får de til på tross av trange ressurser, mener barnevernsleder Klavenes. Noe av nøkkelen ligger i at både de ansatte og ledelsen tør å snakke om det som er vanskelig og det de må bli bedre på.

– Vi kikker oss selv ofte i kortene og går gjennom prosjekter for å se hva vi har gjort bra og ikke. Vi lener oss inn i smerten. Det er så viktig for de barna som trenger vår hjelp, sier hun.

Kjell Arne Lie sier at ansatte aldri later som at de har gjort jobben bra nok.

– Hadde vi fått høre at et barn ikke var fornøyd, hadde vi gått inn i saken igjen. Kanskje jeg som ansatt hadde måttet erkjenne at jeg hadde gjort feil, noe som kan være vanskelig for mange. Men siden jeg jobber her, tror jeg det hadde gått fint. Her opplever jeg at vi blir ivaretatt godt hvis noe sånt skjer, sier barnevernspedagogen.