JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lisbeth ber LO gjøre mer for dem som står utenfor arbeidslivet

Lisbeth Norshus vil ha LO-kongressen med på å skape god sosialpolitikk.
FO-delegat Lisbeth Norshus ber LO bli mer opptatt av trygdeytelser for å ta vare på dem uten arbeid.

FO-delegat Lisbeth Norshus ber LO bli mer opptatt av trygdeytelser for å ta vare på dem uten arbeid.

Hanna Skotheim

anne@lomedia.no

Sosionom og FO-delegat på LO-kongressen, Lisbeth Norshus, brukte sine tre tilmålte minutter på talerstolen til å snakke om hvorfor det er viktig med trygdeytelser som er til å leve av. 

– Som sosialarbeider vet jeg at ​folk kan bli så bekymret for økonomien​ at det tar all energi og overskygger ​alt annet, sier hun.

Hun er fylkessekretær i FO Oslo og har jobbet som sosionom ved Ullevål sykehus og i Oslo kommune, bydel St. Hanshaugen, i bolig for personer med psykisk lidelse og rusmiddelmisbruk.

– Folk som ikke kan jobbe på grunn av sykdom, blir sykere av ikke å ha nok penger til ​mat på bordet og til å dekke utgiftene sine. Det​te er min erfaring fra arbeidslivet, sier hun. 

Rapportering og tid foran PC stjeler arbeidstid, men ansatte mener det også gjør dem faglig gode

Vil ha forsvarlige stønader

FO-leder Mimmi Kvisvik vil ha LO til å vedta en uttalelse om at vi trenger gode stønadsordninger på et forsvarlig nivå. Norshus er enig i at de som ikke er i jobb må sikres en forsvarlig levestandard.

– Selvfølgelig støtter jeg det! Men jeg er usikker på ​om vi får med oss hele LO-fellesskapet. Jeg vet ikke om de andre delegatene og forbundene bryr seg nok. Men jeg håper ​på at vi skal få støtte for uttalelsen, sier hun. 

 Hun legger til: 

– Det er selvsagt mer enn ytelser som skal til, for å få alle ut av fattigdom, men det er et ​viktig skritt på veien.

To av tre kommuner må endre praksis: Barnetrygd skal holdes utenfor sosialhjelpen

LOs rolle i sosialpolitikken

– Hvorfor skal LO bry seg om stønader for folk som ikke er i jobb?

– LO er en viktig samfunnspolitisk aktør med sterk påvirkningskraft. ​ Vi trenger at LO også er en sosialpolitisk drivkraft. LO har god politikk for de​m som faller midlertidig ut av jobb, enten ​fordi de er permitterte eller går på dagpenger. Som FO-er er jeg opptatt av at vi ​også har god politikk for dem som er varig utenfor arbeidslivet, sier Norshus.

Hun påpeker at velferdsstaten er kjempa fram av fagbevegelsen og at solidaritetsprosjektet står sterkt. 

– ​Samfunnet vårt er bygget på solidaritet. Det kan ikke bare være snakk om solidaritet mellom oss som jobber, vi må også stå opp for dem som ikke kan jobbe. Her må vi presse på for å få ​en bedre sosialpolitikk.

– Har LO forsømt seg i det sosialpolitiske engasjementet?

– Ja. Når man leser ​forslaget til handlingsprogram, er det mye solidaritet arbeidsfolk imellom. Det poengteres at vi står sterkere​ i fellesskap, men fellesskapet gjelder som regel bare oss som er i arbeid. Jeg synes ikke LO er ​en like sterk stemme for de som står utafor​ fellesskapet.

– Er FO alene om et sosialpolitisk engasjement, eller opplever du at andre forbund er gode allierte?

– Delegater fra Handel og Kontor (HK) og Fagforbundet har hatt innlegg om fattigdom og boligpolitikk. ​Jeg håper de også vil stemme for et tydeligere sosialpolitisk engasjement. Det har også vært mange innlegg om pensjon. Det er jo også sosialpolitikk, ​ fordi man trenger en forsvarlig inntekt når man forlater arbeidslivet, sier Norshus.

 Sosiale ytelser

– Bør alle trygdeytelser økes, eller er det en ytelse som bør prioriteres?

– Vi må starte med å øke satsene for økonomisk sosialhjelp. Den er ment som en midlertidig ytelse for å komme seg gjennom en krise. Det er det siste sikkerhetsnettet. ​Derfor er det usigelig trist at noen må leve på det i årevis. Satsen​e er så lav​​e at man ikke engang kan følge offentlige helse- og kostholdsanbefalinger. Det sender et signal om at du ikke er verdt noe. Jeg kan ikke forstå at noen mener at folk blir supermotivert til å komme seg videre i livet av å leve i fattigdom. Det blir man bare sykere av.

– Er løsningen på sosiale problemer å heve satsene? 

– ​Ja, det er del av løsningen, fordi det bygger en ro hos folk. Satsene for trygdeytelser for uføre og folk på arbeidsavklaringspenger​ må være så gunstige at man ikke må søke økonomisk sosialhjelp i tillegg. ​Men dette kan ikke være hele løsningen. Vi trenger en sosialpolitikk som henger sammen.

– Lite fokus på sosialt arbeid

Kristin Sæther i LOs politiske ledelse har besvart Fontenes spørsmål via sms. Vi har spurt om hun mener det er riktig at LO har forsømt seg på det sosialpolitiske området.  

– Det er for lite fokus på sosialt arbeid i samfunnet som helhet. Tidlig innsats og forebygging er viktig, og for oss er det viktig å ta kampen for at stadig flere yrkesgrupper blir en del av det organiserte arbeidslivet. Jo flere som organiserer seg i et LO-forbund, jo større mulighet har vi til å påvirke at samfunnet beveger seg i en riktig og rettferdig retning. 

Kristin Sæther i LOs ledelse.

Kristin Sæther i LOs ledelse.

Trond Isaksen

– En tydelig politikk for dem som aldri vil få en vanlig jobb, er det et ansvar LO må ta?

– Vi må være med å ta det ansvaret, og vi er med og støtter opp om det arbeidet som forbundene våre gjør. Eksempelvis er vi med å støtte opp om initiativet «Helt med» hvor fokuset er nettopp arbeidsformidling for personer med nedsatt funksjonsevne.

Adam og Johannes besøkte kongen: – Han fikk en tåre i øyet av det vi sa

– Hva slags trygghet kan eller bør LO gi dem som står uten arbeid? 

– Som en stor samfunnsaktør kan vi bidra til å påvirke gjennom det fagligpolitiske samarbeidet, så tiltakspakker og tilbud også retter seg mot dem som står utenfor arbeidslivet. Det har vi blant annet vært tydelige på at vi må huske på nå som Norge har rekordlav arbeidsledighet. Det er viktig at vi ikke mister syne av alle dem som fortsatt står utenfor arbeidslivet.