JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SAVNER SATSING: FO-leder Mimmi Kvisvik er ikke begeistret over  det nyeste Høyre/FrP-budsjettet.

SAVNER SATSING: FO-leder Mimmi Kvisvik er ikke begeistret over det nyeste Høyre/FrP-budsjettet.

Eirik Dahl Viggen

Kvisvik savner storsatsing på utviklingshemmede og barnevern

Velferdsstaten trenger opprustning. Les her hvor FO mener regjeringen er for passiv.
12.10.2017
14:56
24.10.2017 14:58

edv@lomedia.no

Regjeringen tegner ifølge FO-leder Mimmi Kvisvik et litt for rosenrødt bilde av framtiden, hvor velferdsstatens utfordringer løses med automatisering og vennlige roboter.

Budsjettet snakker om kompetanseløft, men mindre om det som koster mer, nemlig økt bemanning.

– Jeg tror rett og slett ikke på det bildet som gis, sier Kvisvik.

– Dette er nok en gang et budsjett som ikke fyller de velferdsløftene regjeringen påstår at det gjør.

Må flere barn vokse opp med en sånn vask?

Fellesorganisasjonen stilte på forhånd med seks høye forventninger til neste års statsbudsjett. Slik gikk det.

Utviklingshemmedes levekår ikke nevnt

FO: Burde sett en stor satsing

Utviklingshemmede pleier ikke å være nevnt i statsbudsjettet. Ei heller denne gang. Siden denne gruppa er kommunenes ansvar, er pengene å finne i de generelle rammeoverføringene til kommunene. FO er bekymret over at kommunene ikke får mer penger til å sette inn på et stadig økende antall oppgaver.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) økes med 200 plasser

FO: Burde vært 500

Regjeringen foreslår 200 plasser for neste år. Av disse skal 75 være kommunalt ansvar, som en prøveordning.

– 200 plasser er bra, men for lite, sier Kvisvik.

Ifølge FO trengs 2000 nye plasser fordelt på de fire neste årene, altså 500 nye per år.

– Folk står i kø for å komme inn i VTA. Ved ikke å opprette flere plasser i denne (statlige) ordningen, dyttes kostnadene over på kommunene, hvor folk som ønsker meningsfylt arbeid isteden er i kommunale dagsentre eller ikke gis et dagtilbud i det hele tatt.

Solveig Horne: – Et historisk kompetanseløft i barnevernet

Pengespillet er i gang

Barnevernet får 80 millioner i kompetanseløft

FO: Burde fått flere hundre nye stillinger

80 millioner kroner til kompetanseløft er bra, men det hjelper lite hvis de ansatte i kommunale barnevernstjenester har så mye å gjøre at de ikke har tid til kompetanseheving eller til å benytte nyervervet kompetanse, mener Kvisvik. Det som trengs i tillegg er en kraftig oppbemanning. Det vil i så fall koste mye mer.

En halv milliard kroner settes også av til at barnevernet skal kunne kjøpe inn flere private tjenester. Dette finansieres såvidt vi ser fra ordinær drift i Bufetat.

– Slik utarmes den offentlige kompetansen, sier Kvisvik.

– Offentlig barnevernstjenester blir mindre robuste, mindre omstillingsdyktige.

Enslige mindreårige asylsøkere 15-18 år fortsatt under UDI

FO: Burde tilhørt barnevernet

Her skjer ingen endring fra dagens regime, hvor enslige mindreårige på 15-18 år er Utlendingsdirektoratets ansvar.

– En taper-milliard hvert år de neste fire årene

Bostøtte avkortes ved for høy brutto uføretrygd

FO: Burde tatt hensyn til uføres inntekt etter skatt

Her videreføres dagens ordning som en overgangsordning ut 2018. Uføre som før ville fått bostøtte, får ikke bostøtte fra Husbanken uavhengig av hvor mye de har betalt i skatt. De som var uføre før skatteendringen kom i 2015, får tapet midlertidig kompensert også neste år.

Men i alt er dette skuffende med tanke på mulighetene til å redusere fattigdom i Norge, mener Kvisvik

Sosionomutdanningen ikke spesielt nevnt, men 600 millioner til høyere utdanning

FO: Burde påkoste sosionomutdanningen

FO finner ikke sosionomutdanningen nevnt spesielt i budsjettet. Men 600 millioner kroner er satt av til å styrke høyere utdanning. Forbundet forbereder seg på påvirkningsarbeidet som kommer.

12.10.2017
14:56
24.10.2017 14:58