JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Berit vil bli barneombud: – Jeg har tenkt på den jobben i 17 år

Flere med sosialfaglig bakgrunn vil bli barneombud. Berit Landmark er jurist og klinisk barnevernspedagog og søker for andre gang.

Privat/Colourbox

anne@lomedia.no

Det er om lag 80 søkere til stillingen som barneombud etter Inga Bejer Engh. Hun går av etter seks års åremål. Engh var statsadvokat og dommer før hun ble barneombud.

Flere jurister ønsker å bli hennes etterfølger, men også personer med sosialfaglig bakgrunn:

• Monica Agovic-Nordaas (48) er utdannet vernepleier og er i dag enhetsleder ved Grøterud ungdomshjem i Larvik, Bufetat sør.

• Berit Landmark (50) er utdannet jurist med fordypning i barnerett og er klinisk barnevernspedagog. Hun er i dag seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Søkere fra Bufdir og Bufetat

Fra Bufdir og Bufetat er det også disse søkerne:

• Kristin Ugstad Steinrem (45) er avdelingsdirektør i direktoratet for internasjonale tjenester. Avdelingen hun leder samarbeider blant annet med andre lands myndigheter om saker som involverer barnevern på tvers av landegrenser.

• Trine Eikrem (51) leder Bufetats spisskompetansemiljø for familievernets arbeid med vold og høykonflikt i nære relasjoner.

Barne- og familiedepartementet opplyser til Fontene at «ved gjennomgang av søkerne, finner vi flere med utdanning innen barnevern, vernepleie og sosialt arbeid. Vi kan imidlertid ikke gi noe ytterligere informasjon om søkerne nå».

Hele søkerlisten kan du se her! 

Søker for andre gang

Berit Landmark, utdannet jurist og klinisk barnevernspedagog er i dag fagansvarlig for kommunalt barnevern i Bufdir. Dette er andre gangen hun søker stillingen som barneombud.

Berit Landmark søker stillingen som barneombud for andre gang.

Berit Landmark søker stillingen som barneombud for andre gang.

Privat

– Det er en stilling som er i kjernen av det å jobbe med barn og unges rettigheter i stort format, det gjelder alle rettigheter for alle barn og unge. Det er en stilling jeg har tenkt på i 17 år, helt siden jeg begynte på juss, sier hun.

Hun ble ferdig jurist i 2011. Før det var hun allerede utdannet klinisk barnevernspedagog. Hun har blant annet vært miljøterapeut på ungdomshjem, leder på institusjon, undervist på videreutdanning i miljøterapi ved RBUP og har vært både ansatt og leder ved en barnevernsvakt.

– Mot og stolthet

Hun startet i direktoratet i 2019 som delprosjektleder innen DigiBarnevern-satsingen. Hun har ledet utviklingen av barnevernsfaglig kvalitetssikring til kommuner. I dag er rollen hennes i direktoratet å ha fagansvar for det samme.

– Kompetansen min, juss, barnevernsfag og lederkompetanse, gir meg rak rygg, mot og stolthet til å søke stillingen, sier hun.

Hvis hun får jobben vil det være naturlig for henne å følge opp satsingsområdene som Inga Bejer Engh har hatt, blant annet på barnevernsfeltet. Hun vil også i enda større grad rette oppmerksomheten mot kommunene.

– Alle barn bor i en kommune, og det er i dag store forskjeller i tilbudene barn og unge får. Med oppvekstreformen vil jeg se på hvordan vi får til god forebygging og samarbeid og samhandling mellom tjenester i kommunene.

– Hvilken betydning vil det ha om det nye barneombudet har sosialfaglig bakgrunn?

– En slik fagbakgrunn gir erfaring i både å snakke med, være i relasjon med og forstå ulike barn og ungdommer. Sosialfaglige perspektiver gir et pluss, sier hun.

FO er spente

I FO (Fellesorganisasjonen) er de spente på hvem som blir nytt barneombud. Ole Henrik Kråkenes, barnevernspedagog i FO-ledelsen, sier til Fontene at Barneombudet er en viktig samarbeidspartner.

Ole Henrik Kråkenes sier ledelsen i FO er spente på hvem som blir nytt barneombud.

Ole Henrik Kråkenes sier ledelsen i FO er spente på hvem som blir nytt barneombud.

Skjalg Bøhmer Vold

– Har dere en favoritt blant søkerne?

– Nei, men vi registrerer at det er mange spennende navn. Vi forholder oss til den som blir ansatt.

– Er det viktig for FO at det nye barneombudet har sosialfaglig kompetanse?

– Det vil være viktig med slik kompetanse i rollen, men ikke avgjørende. Blir det et ombud uten denne kompetansen vil vi stå klare til å bistå med vår kunnskap, sier Kråkenes.

– Hva mener dere det nye ombudet må ta tak i?

– Det blir viktig å ha et blikk på hele oppvekstsektoren til barn, ikke bare fokusere på ett tjenesteområde.

Han viser til at altfor mange barn vokser opp i familier med lavinntekt, og at det er viktig å ha en stor innsats mot levekårsutfordringer.

– Vi mener også barneombudet må være opptatt av hvordan vi kan skape en enda mer inkluderende skole hvor barn kan oppleve mestring og tilhørighet, sier han.

Blir en fanefigur

Anne Øslebø, som ble Årets tillitsvalgt i FO i 2023, synes det vil være nyttig om det nye barneombudet har sosialfaglig bakgrunn.

– Barneombudet trenger å se barnet i en større sammenheng, ikke bare som et individ med rettigheter, selv om det selvsagt også er viktig, sier Anne Øslebø, sosionom og foretakstillitsvalgt for FO ved Oslo universitetssykehus.

Anne Øslebø har lagt merke til mange gode søkere til nytt barneombud.

Anne Øslebø har lagt merke til mange gode søkere til nytt barneombud.

Anne Myklebust Odland

– Hva konkret kan en sosialfaglig kandidat tilføre?

– Å se barnet i en tverrfaglig sammenheng, å se familie og nettverk i barnets liv enda mer. Det sosialfaglige helhetssynet skulle jeg ønske ble mer synlig, sier Øslebø.

Tidligere har barneombudene hatt bakgrunn som blant annet lege, jurist, psykolog.

– Barneombudet er jo en fanefigur som preger hvilke saker og satsinger kontoret skal ha. Derfor er også yrkesbakgrunnen viktig, sier Øslebø.

Hun ser også at det er flere pedagoger på søkerlisten og søkere med flerkulturell bakgrunn.

– Det er veldig flotte søkere, sier Øslebø.

Kjente navn

På søkerlisten er det flere kandidater som er knyttet til barnevernsfeltet, som Heidi Wittrup Djup, psykologspesialist og barnesakkyndig. Også psykologspesialist og forsker Nadia Ansar, som nylig ble tildelt Oslo krets' ærespris sammen med ektemannen Abid Raja, har søkt.  

Flere advokater vil bli barneombud, skriver Advokatbladet: Katharina Vig Lunde, Are Lövenörn Svendsen, Monica B. Andresen og Ingrid Lauvås.

Lauvås har blant annet vært leder av Advokatforeningens lovutvalg for barnevern siden det ble opprettet i 2020. Hun leder også Eldens faggruppe for barnerett, og er medlem av fagutvalget for barnerett ved Juristenes Utdanningssenter (JUSS). Hun var også medlem av det regjeringsoppnevnte barnevernsutvalget, som la fram sin rapport i fjor.

Det er flere kjente navn på listen. Deriblant Inga Marte Thorkildsen, tidligere nestleder i SV og nå rådgiver i Stine Sofies Stiftelse, og Mina Gerhardsen, tidligere Ap-politiker og nå generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Blant søkerne er også forfatter Arne Svingen og journalist i Aftenposten junior, Kristin Storrusten.