JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Barn lever i uverdige boforhold: Det glipper på private utleieboliger, innrømmer store kommuner

Frelsesarmeen vil ha et statlig boligtilsyn. – Kommunene har ansvaret, svarer kommunalministeren. Vi har spurt de store byene om hvordan de utfører tilsyn.
Toalett som ikke er trukket ned før ny leietaker flyttet inn, mugg i vegger, teip for å dekke til strømledninger, og uappetittelig kjøkkeninventar er blant eksemplene Frelsesarmeen har funnet på dårlige standarder i utleieboliger.

Toalett som ikke er trukket ned før ny leietaker flyttet inn, mugg i vegger, teip for å dekke til strømledninger, og uappetittelig kjøkkeninventar er blant eksemplene Frelsesarmeen har funnet på dårlige standarder i utleieboliger.

Frelsesarmeen

oystein@lomedia.no

Mugg, råte, skadedyr og utrygge nabolag er en del av boligtilbudet til familier med lav inntekt. Frelsesarmeen er rystet, skrev Fontene i forrige uke.

– Vi har EU-kontroll av bil og må ha tilsvarende godkjenning av boliger, foreslår sosionom og leder Ida Sollien Kjeldal i Frelsesarmeens tiltak som heter Familiebosatt.

De vil ha et statlig boligtilsyn.

Forslaget får ikke gehør i regjeringen.

Ministeren: Vet om det

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) peker på kommunene som svar på Frelsesarmeens forslag om boligtilsyn.

– Kommunene har et tilsynsansvar, men vi må gå gjennom og se hvordan det fungerer og hva vi kan gjøre bedre, sier Gjelsvik.

Gjelsvik er klar over hvordan virkeligheten ser ut.

– Vi vet dessverre at det finnes for mange historier om at folk bor i helt uverdige og av og til farlige omgivelser, sier ministeren til Frelsesarmeens eget blad Krigsropet.

Han understreker at samfunnet har regler om at ulovligheter skal følges opp.

Mugg og avføring i helsefarlige leieboliger: – Desperate mennesker blir utnyttet

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) peker på kommunene: De har tilsynsansvar.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) peker på kommunene: De har tilsynsansvar.

Eirik Dahl Viggen

Ukjent

Ida Sollien Kjeldal i Frelsesarmeens tiltak Familiebosatt kjenner ikke til at kommunene utfører tilsyn på boliger.

Hun viser til et eksempel der en familie i Oslo opplevde at strømmen gikk hele tiden og familien våknet opp til iskald leilighet på iskalde dager i januar.

– Knust rute var det også, som utleier lovet å bytte ut. Det ble ikke gjort. Hvem kunne vi melde fra til? Og hvem sørger for at denne boligen ikke blir leid ut på nytt?

Dette var én av familiene som Frelsesarmeen har hjulpet. Frelsesarmeen var der, i leiligheten, forteller Kjeldal.

Fontene har sjekket hvordan tilsyn med kommunale boliger fungerer i de største byene.

Bakgrunn: Ulikheten øker raskt mellom dem som eier og dem som ikke eier bolig, advarer LO

Oslo: Tilsyn, men …

I Oslo har Fontene spurt kommunen om hvem Frelsesarmeen kan kontakte i slike tilfeller som ovenfor. Vi har også spurt hvordan kommunen følger opp tilsynsansvaret sitt med utleieboliger.

Vi har fått svar fra plan- og bygningsetaten, som opplyser at de er delegert myndighet til å følge opp forhold etter plan- og bygningsloven.

«Vi fører tilsyn i byggesaker og vi fører tilsyn med tiltakene som bygger og de ansvarlige foretakene i alle stadier i en byggesak», svarer pressekontakt Atle Jan Larsen i en epost og viser til plan- og bygningslovens paragraf 25–2.

Det kan føres tilsyn inntil fem år etter at det er gitt ferdigattest, opplyser Larsen, og legger til at generelt tilsyn med utleieboliger ligger utenfor etatens myndighets- og fagområde.

Dersom det skulle vise seg at en bolig ikke er bygget i henhold til tillatelsen, eller det er utført arbeider i boligen som er søknadspliktig, kan dette ifølge kommunen meldes inn og følges opp som et ulovlig forhold.

«Vi fører med andre ord ikke tilsyn med hvem som bor i hvilke boliger og at standarden på disse boligene er tilpasset dem som bor i boligene», skriver Larsen i Oslo kommune.

Trondheim: God kontroll, men …

Trondheim kommune har god oppfølging av egne kommunale utleieboliger, forsikrer ordfører Rita Ottervik (Ap) til Fontene. Kommunen har ifølge ordføreren faste rutiner på internkontroll, i tillegg til lovpålagte tilsyn knyttet til for eksempel brann og elektrisitet. 

«Jeg tolker boligminister Gjelsvik og Frelsesarmeen slik at de ønsker at kommunene skal føre tilsyn også i private utleieboliger, for å sikre en viss standard til kvalitet på blant annet innemiljø, fukt og lignende. Såframt det ikke er snakk om nybygg eller søknadspliktige bruksendringer, så har ikke kommunen en slik mulighet i dag», skriver Ottervik på epost.

 Ordfører Rita Ottervik (Ap) i Trondheim kommune mener de har god oppfølging av egne kommunale utleieboliger.

Ordfører Rita Ottervik (Ap) i Trondheim kommune mener de har god oppfølging av egne kommunale utleieboliger.

Tri Nguyen Dinh

Det stilles ifølge ordføreren ikke tekniske krav til innemiljø, støy eller fukt i gamle bygg som har vært godkjent som boligformål i lang tid.

– Kommunene har derfor ikke mulighet til å føre tilsyn med slike bygg, med mindre det er snakk om fare for liv og helse. 

Ottervik påpeker at mange av eksemplene som Gjelsvik og Frelsesarmeen viser til, derfor ikke omfattes av dagens tilsynsvirksomhet.

– Brannsikkerhet er imidlertid et unntak hvor kommunen i samarbeid med brannvesenet fører tilsyn med eksisterende bygg og kan kreve oppgradering til et visst sikkerhetsnivå.

Trondheim kommune har 2651 kommunalt eide boliger, får Fontene opplyst fra kommunen. De har 1001 innleide boliger. Rundt 250 står nå i kø for å få en kommunal bolig.

Stavanger: Ikke alt på stell

Huset med leiligheten var godkjent som verksted, ikke bolig. Leien var på 2000 kroner i døgnet, betalt av Nav og en ufør kvinne. Pengene gikk til et millionærektepar.

Det avdekket Stavanger Aftenblad i mai.

Kommunalsjef for velferd og sosiale tjenester Geir Erik Ellefsen i Stavanger kommune sier til Fontene at han vet at det er kommunen som har tilsynsansvar med kommunale utleieboliger.

– Hvor mange ganger har kommunen vært på tilsyn?

– Det fører vi ikke statistikk på.

Kommunen eier rundt 1800 leiligheter. De har god kontroll med disse boligene, mener kommunalsjefen, som selv var til stede da Frelsesarmeen lanserte boligmeldingen sin på Arendalsuka.

Men så er det noen som leier selv og har kontrakt med Nav om det.

– Der har vi skjerpet rutinene nå, så vi er sikre på at vi gjør det skikkelig.

Når det ikke er plass der kommunen har avtale, eller ikke plass i kommunens egne boliger, leier Stavanger bolig av og til utenfor avtale, ifølge Ellefsen.

– Her har ikke alt vært på stell. Det har vært noen episoder, ikke nødvendigvis så mange. Men her har vi hatt noen utfordringer.

Kommunalsjefen forteller at kommunen nylig har gjort en del grep. De har gått sammen med Rogaland brann og redning, og med avdelingene for miljørettet helsevern, og byggesaker, for å gi god opplæring for dem ute på hjemmebesøk og befaringer.

Kommunalsjef for velferd og sosiale tjenester Geir Erik Ellefsen i Stavanger kommune sier at det er et press mot boligmarkedet i kommunen.

Kommunalsjef for velferd og sosiale tjenester Geir Erik Ellefsen i Stavanger kommune sier at det er et press mot boligmarkedet i kommunen.

Stavanger kommune

Ellefsen sier at det uten tvil er et press mot boligmarkedet i kommunen.

– Vi tar for eksempel imot mange flyktninger, da blir det mange hundre som skal inn i et boligmarked. Det utfordrer strukturene våre, det også. Når det blir et press, presser det jo ut nederst, ikke øverst.

320 husstander står i kø for kommunal bolig i Stavanger. Det vil koste kommunen nesten 2 milliarder kroner å kjøpe seg ut av køen.

Det finnes ikke oppdaterte tall på hvor mange som står i kø for å få kommunal bolig i Norge, ifølge Husbanken.

De ferskeste tallene er fra utgangen av 2022: Da rapporterte 102 kommuner om ventelister, ifølge Kostra.

3.666 husstander sto på venteliste. Dette er en økning på 339 husstander fra året før, men er på nivået som før pandemien. 

Bergen: Slik bistår Nav

I Bergen fungerer det slik:

Nav sosialtjeneste kan ved behov gi bistand til brukere når de skal skaffe bolig på det private boligmarkedet.

Men kommunikasjonsavdelingen understreker at når leieavtaler inngås, er dette en sak mellom leietaker og utleier.

Dersom det oppstår tvister i leieforhold kan Husleietvistutvalget kontaktes, skriver Ola Henning Målsnes i byrådsavdeling for finans, næring og eiendom.

Utover tilsyn med midlertidige botilbud og asylmottak følger byrådsavdeling for helse og omsorg også opp klager på helseskadelige boforhold.

De driver ikke systematisk tilsyn med byens utleieboliger, men dersom noen henvender seg til avdelingen med klage på helseskadelige boforhold så er det noe som ligger innenfor deres ansvarsområde. Avdeling for miljørettet helsevern har en del slike klager i løpet av et år, og de følger disse opp, opplyser Endre Hovland til Fontene.

Her har ikke alt vært på stell.

Kommunalsjef for velferd og sosiale tjenester Geir Erik Ellefsen i Stavanger kommune

Dette er saken

• Barn lever i uverdige boforhold, viser Frelsesarmeens ferske boligmelding.

• Frelsesarmeen foreslår et eget boligtilsyn.

• – Kommunene har tilsynsansvar, sier kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik.

• Frelsesarmeen har i 2022 bistått 89 familier med lav inntekt med å skaffe et trygt og varig boforhold.

• Ikke alle flyttet i nye boliger, men de har fått bistand på ulike måter tilpasset familiens behov. 

• Mange har bakgrunn fra et annet land enn Norge.

– Jeg kjenner ikke til noen kommuner der dette fungerer

Det er lett å omgås tilsynene, mener Leieboerforeningen.

Anne-Rita Andal er organisasjonssekretær i Leieboerforeningen. Hun kommenterer ministerens svar om at kommunene har tilsynsansvaret, slik:

– Jeg kjenner ikke til noen kommuner der dette fungerer.

Hun viser til at i Oslo har plan- og bygningsetaten det hun omtaler som «noe tilsyn» med ulovlige boliger.

– Det er lett å omgås disse tilsynene, sier Andal til Fontene.

Anne-Rita Andal er organisasjonssekretær i Leieboerforeningen. De har medlemmer over heie landet. Under halvparten av medlemmene bor i Oslo. 

Anne-Rita Andal er organisasjonssekretær i Leieboerforeningen. De har medlemmer over heie landet. Under halvparten av medlemmene bor i Oslo. 

Kirsten Randers-Pehrson/Leieboerforeningen

Boligtilsyn får støtte

Leieboerforeningen støtter forslaget om et boligtilsyn.

Men Andal påpeker at et tilsyn aldri vil være nok.

– Vi trenger gode og profesjonelle utleiere som ønsker å bosette disse gruppene, helst uten profittmål.

Jardar Sørvoll leder Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL) på OsloMet. Han synes forslaget om boligtilsyn er interessant.

– Det bør absolutt vurderes.

Han leder husleielovutvalget, de skal gå gjennom husleieloven og blant annet foreslå endringer som sikrer grunnleggende botrygghet.

– Vi vil vurdere om det er behov for sterkere offentlig kontroll med kvaliteten på utleieboliger, opplyser Sørvoll til Fontene.

Kommunalsjef for velferd og sosiale tjenester Geir Erik Ellefsen i Stavanger kommune hilser diskusjonen om et boligtilsyn velkommen.

– Vi bør ta innspillet til Frelsesarmeen på alvor.

Dette er saken

• Barn lever i uverdige boforhold, viser Frelsesarmeens ferske boligmelding.

• Frelsesarmeen foreslår et eget boligtilsyn.

• – Kommunene har tilsynsansvar, sier kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik.

• Frelsesarmeen har i 2022 bistått 89 familier med lav inntekt med å skaffe et trygt og varig boforhold.

• Ikke alle flyttet i nye boliger, men de har fått bistand på ulike måter tilpasset familiens behov. 

• Mange har bakgrunn fra et annet land enn Norge.