JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ansatt slått ned på barnevernsinstitusjon: – Helt forferdelig

Det har vært flere voldelige episoder ved barnevernsinstitusjonen der en mannlig ansatt ble slått ned natt til onsdag 6. mars. Den tillitsvalgte er selv sykemeldt på grunn av vold.
Illustrasjonsbilde: – Jeg er selv blitt truet på livet og har vært vitne til vold mot kollegaer, sier tillitsvalgt ved institusjonen på Jæren.

Illustrasjonsbilde: – Jeg er selv blitt truet på livet og har vært vitne til vold mot kollegaer, sier tillitsvalgt ved institusjonen på Jæren.

Colourbox

– Det er helt forferdelig!

Det sier en 42-år gammel kvinne som er kollega av mannen som ble slått ned på en barnevernsinstitusjon på Jæren natt til onsdag 6. mars. Hun har vært sykemeldt siden slutten av desember 2023, som følge av episoder på arbeidsplassen.

– Jeg er selv blitt truet på livet og har vært vitne til vold mot kollegaer. Jeg har både sett vold og har kommet til etter at det har vært en episode, sier kvinnen.

Hun er FOs plasstillitsvalgte ved institusjonen. Utover det har vi valgt å anonymisere henne.

Ikke overrasket

Det var natt til onsdag 6. mars at politiet like etter midnatt fikk melding fra en barnevernsinstitusjon i Bryne om at de trengte bistand av politiet. To meget utagerende ungdom hadde da gått til angrep på en av de ansatte, skriver NTB.

Ifølge politiet var mannen skadd i bryst og hode og patruljen utførte førstehjelp. Han ble fraktet med ambulanse til sykehus. Ungdommene er 14 og 16 år gamle, ifølge Politiets operasjonsleder Helene Strand.

Kvinnen som er kollega av fornærmede, ble vekket av samboeren sin onsdag morgen, da det var i nyhetene. I løpet av dagen har hun fått informasjon om hendelsen fra arbeidsgiver på e-post. Der står det at ansatte vil bli fulgt opp, uten at hun vet konkret hva det innebærer.

– Ble du overrasket over at dette kunne skje?

– Nei. Det har vært flere tilfeller av vold tidligere. Det jeg kaller grov vold målrettet mot ansatte, sier hun.

Ifølge henne skal en av ungdommene som gikk til angrep på en ansatt i natt, ha utøvd vold mot ansatte flere ganger.

Ideell institusjon

Det er den ideelle stiftelsen Haraldsplass Serio Ung som driver den aktuelle avdelingen. Direktør Idar Krumsvik opplyser at det gjennom dagen er møter med Statsforvalter, Bufetat og Bufdir om det som er skjedd.

– Det er forferdelig krevende, og vi vil gjøre alt for å sikre at dette ikke skal skje igjen, sier han.

Blant annet er det samtaler med Bufetat om å finne egnet sted for ungdommen som gikk til angrep på den ansatte.

– Han skal ikke tilbake til institusjonen i dag, mer enn det kan jeg ikke si på nåværende tidspunkt, sier Krumsvik.

Han opplyser at flere aktører jobber sammen om å finne forsvarlig tiltak og sikre hjelp til ungdommen, blant annet er kommunene som har ansvar for guttene involvert i dette.

– Vil du som arbeidsgiver anmelde forholdet?

– Vi har ikke tatt stilling til politianmeldelse ennå. Men vi vil ha dialog med politiet om det, sier Krumsvik.

Bemannet etter regelverket

Avdelingen der hendelsen skjedde åpnet i oktober 2023 og har hatt tre ungdommer boende. Ifølge Krumsvik har bemanningen ved institusjonen vært etter regelverket.

– Vi har drevet etter kravene som er. I perioder har vi også styrket bemanningen. Det blir hele tiden vurdert av den lokale ledelsen. Det hender man styrker bemanning, men så trapper ned. Denne risikovurderingen tas hele tiden.

– Har omsorgsinstitusjonen vært riktig sted å være for ungdommen?

– Atferden som har vært tilsier at det burde vært andre rammer. Vi jobber med stabilisering. Av og til lykkes vi ikke.

– Hvordan går det med mannen som ble slått ned?

– Jeg kan ikke gå ut med helseopplysninger, men kan opplyse at vedkommende blir skrevet ut fra sykehus i dag. Det er godt at det ikke gikk verre, samtidig er det forferdelig vondt at en ansatt har opplevd dette, sier Krumsvik.

Mannen følges opp av avdelingsleder og vil få oppfølging av bedriftshelsetjeneste og debrifing med psykolog.

Kritisk til bemanningen

Hun som er plasstillitsvalgt i FO forteller at de har hatt normal bemanning med tre voksne på til sammen tre ungdommer. Hun kjenner ikke til detaljer for 2024, da hun har vært sykemeldt.

– Da jeg skrev skademeldinger før jeg ble sykemeldt, påpekte jeg at riktig tiltak burde være å heve bemanningen. I perioder har det vært økt bemanning ved institusjonen, men ikke nok med tanke på ungdommen vi har hatt ansvar for, sier hun.

– Hva er din kritikk?

– Jeg er kritisk til regelverket. Bemanningen bør være høyere når man vet at man har en barnegruppe som er krevende. Da må det være flere på vakt, sier hun.

– Hvilke tanker gjør du deg?

– Det gjør noe med trygghetsfølelsen! Jeg har nå i ettertid lest en del artikler om vold mot ansatte på barnevernsinstitusjon som har vært publisert i Fontene. Jeg begynner å lure på om det er normalen? Dette er min første jobb ved en barnevernsinstitusjon, og jeg tenker det må større endringer til for å gjøre det til et trygt nok sted å jobbe, sier hun.

Drilles i sikkerhet

Kvinnen sier hun også ser at det jevnlig lyses ut stillinger ved institusjoner.

– Det sier meg at det er et ganske stort gjennomtrekk av ansatte. Jeg blir skeptisk til å ha en slik stilling. Hvis man står i voldelige situasjoner over tid, så kan man bli alvorlig syk. Samtidig er det jo flotte, positive ting ved ungdommen også, sier hun.

Idar Krumsvik ved Haraldsplass Serio Ung er kjent med at det har vært flere sykmeldinger og personalskader ved avdelingen på Jæren siden oppstarten høsten 2023.

– Det er selvsagt beklagelig. Samtidig har jeg ikke innsikt i årsaker til at folk er sykemeldt og i hvilken grad det er arbeidsrelatert, sier han.

Han påpeker at de ansatte får opplæring i trygghet og sikkerhet og drilles idet. Blant annet lærer de hvordan de skal trekke seg ut av en situasjon og be om bistand.

– Likevel gir ikke det en hundre prosent garanti om at personalet ikke kan bli skadet. Det er forferdelig trist.

– Ikke godt nok

FO (Fellesorganisasjonen) har fire medlemmer ved institusjonen, ifølge Hilde Slotnes, leder i FO Rogaland.

Hun har hatt kontakt med plasstillitsvalgt i dag og vil følge opp medlemmene som jobber ved institusjonen.

– Dagen i dag er uoversiktlig, men vi begynner å få opplysninger som vi vil jobbe videre med, sier hun.

Hilde Slotnes har kontakt med FOs medlemmer ved den aktuelle institusjonen.

Hilde Slotnes har kontakt med FOs medlemmer ved den aktuelle institusjonen.

Marie von Krogh

Blant annet er de nå blitt kjent med at ansatte ved flere anledninger har meldt fra til arbeidsgiver om at de er bekymret for ungdomsgruppen som bor ved institusjon og at de skal ha bedt om forsterket bemanning.

– Det skal være den samme ungdommen som har vært utagerende flere ganger tidligere, sier hun.

Hun har opplysninger om at det skal ha vært flere tøffe opplevelser etter at institusjonen startet opp i oktober 2023.

– Minst en ansatt skal være sykemeldt som følge av episoder på arbeidsplassen, sier Slotnes.

– Bør den stenges?

– Nei, jeg har ikke tilstrekkelig med informasjon til å mene noe om det. Uansett, så er det ikke godt nok når slike ting skjer. Det er heller ingen tvil om at dette vil kunne virke negativt på rekruttering til slike stillinger, sier Slotnes.

Kan skape engstelse

Idar Krumsvik deler den samme bekymringen rundt rekruttering.

– Jeg har stor forståelse for at det kan skape engstelse hos ansatte. Det er selvsagt uheldig for omdømmet dersom det brer seg en holdning om at det er farlig å jobbe på institusjon. Heldigvis er det unntaket vi har sett i natt. Vi vil gjøre det vi kan for å ivareta ansatte og barn som vi har boende, understreker han.

Regiondirektør Marianne Kildedal i Bufetat vest opplyser på e-post til Fontene at barnevernsinstitusjonen varslet regional enhet for inntak om hendelsen. Hun bekrefter at hendelsen fant sted i en privat omsorgsinstitusjon som har avtale med Bufetat.

– Har det som er skjedd noen konsekvenser for drift i Bufetats institusjoner?

– Mange av de ungdommene som bor på våre institusjoner har store utfordringer for eksempel med egen helse og med atferdsuttrykk. Noen av dem kan i perioder være til fare for seg selv og andre. Både private og statlige institusjoner arbeider kontinuerlig med å ivareta trygghet og sikkerhet for ungdom og ansatte. Arbeidet inkluderer blant annet opplæring i forebygging og håndtering av farlige situasjoner, risikovurderinger og samarbeid med andre instanser som har ansvar for å hjelpe ungdommer og bistå personalet vårt.