JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil sette ned kontingenten: – Vi mister medlemmer fordi vi er dyrere enn andre forbund

– Nå må FO lytte til grasrota og sette ned kontingenten, sier Dag Espen Thygesen, hovedtillitsvalgt i Indre Østfold kommune.
Hva skal det koste å være medlem i FO? Det vil bli diskutert på landsmøtet denne uka.

Hva skal det koste å være medlem i FO? Det vil bli diskutert på landsmøtet denne uka.

Hanna Skotheim

solfrid.rod@lomedia.no

Hva skal det koste å være medlem i FO? Det spørsmålet blir det debatt om på landsmøtet, som starter onsdag 15. november. Dag Espen Thygesen er klubbleder for rundt 190 FO-ere i Indre Østfold kommune. Han har et tydelig budskap til delegatene:

– Kontingenten må ned! Vi opplever nå at folk melder seg ut på grunn av prisen, og det er heller ikke lett å rekruttere. Når jeg er ute og verver og folk spør hva det koster, får jeg hjertet i halsen, forteller Dag Espen Thygesen, hovedtillitsvalgt i Indre Østfold kommune.

Siden 2019 har et medlemskap i FO kostet 1,55 prosent av bruttolønn for yrkesaktive medlemmer.

Konkurrenten Fagforbundet vedtok i fjor høst en betydelig reduksjon i medlemsavgiften. Det skjedde etter et benkeforslag på forbundets landsmøte, som gikk mye lenger enn landsstyret hadde innstilt på. Dette medførte et inntektsfall på 125 millioner kroner i året, og dermed betydelige budsjettkutt i hele forbundet. Å gjøre medlemskapet en tusenlapp billigere kommer til å koste Fagforbundet 222 millioner kroner i året, skrev Fagbladet.

Både Fagforbundet og Delta har nå en kontingentsats på 1,2 prosent av bruttolønn. Lokale tilleggsavgifter kan komme i tillegg.

Kuttforslag nedstemt

Etter at konkurrerende forbund ble billigere, har debatten gått i FO om hvorvidt man skal holde på dagens sats. Forbundsledelsen foreslo i desember i fjor å senke prisen, men ble nedstemt i landsstyret. Ledelsen viste til krevende økonomiske tider og hadde utredet to alternative modeller: å senke kontingenten med enten 0,05 prosent eller 0,10.

Det mest moderate kuttet ville kostet forbundet 5,5 millioner kroner neste år, mens et gjennomsnittlig medlem ville betalt 215 kroner mindre i året, det vil si 18 kroner mindre i måneden. Dersom FO skulle senke med 0,10, ville det bli 11 millioner mindre å rutte med, mens et gjennomsnittlig medlem ville spare 35 kroner i måneden.

Landsstyret advarte mot et såkalt «race to the bottom», der fagforeningene underbyr hverandre uten å tenke grundig gjennom konsekvensene. De påpekte at FO vokser, at folk er villige til å betale for kvalitet og at eventuelle kutt ville bety lite for hvert enkelt medlem, men gi store utslag for forbundets økonomi og dermed tilbudet til medlemmene på sikt.

Landsstyret innstiller overfor landsmøtet på å videreføre dagens nivå, men landsmøtet skal behandle innkomne forslag om reduksjon. FO Viken foreslår 1,4 prosent, mens FO Vestland foreslår en gradvis nedjustering år for år, slik at kontingenten er på 1,25 prosent innen 2027.

Fra FO Innlandet ligger det et forslag om å beholde dagens nivå. Det er viktig å beholde et sterkt FO, påpeker avdelingen, og advarer mot kutt i aktivitet og medlemstilbud.

– Folk har ikke råd

Dag Espen Thygesen er spent på hva landsmøtet bestemmer.

– Landsmøtet må lytte til oss på grasrota. Det er vi som har direkte kontakt med medlemmene og fanger opp strømninger der ute, sier han.

Han rekrutterte nylig et medlem som meldte seg ut allerede etter en måned.

– Jeg spurte hvorfor, og hun svarte at hun var enslig og hadde høye boutgifter. Hun hadde rett og slett ikke råd. Det forteller noe om hvordan ståa er for folk der ute, mener Thygesen.

Han anslår at rundt ti medlemmer har forlatt klubben det siste året fordi de synes det er for dyrt. Han hører også at pris på fagforeningsmedlemskap stadig oftere er tema rundt på arbeidsplassene.

– Jeg er bekymret for at det vi ser så langt bare er starten, sier Thygesen.

– FO bare vokser og vokser, og passerte nylig 36.000 medlemmer. Viser ikke det at prisen er akseptabel?

– Jeg tror vi kunne vokst enda mer med lavere kontingent. Det blir lettere både å rekruttere og beholde medlemmer hvis vi senker prisen.

Dag Espen Thygesen

Dag Espen Thygesen

Privat

– Er du ikke bekymret for at mindre inntekter gir et dårligere tilbud til medlemmene?

– Nei, jeg er ikke bekymret for det. Det betyr bare at FO må tenke mer gjennom hva det brukes penger på. Når andre forbund setter ned avgiften, må vi justere oss. Hvorfor skal vi stå igjen som det eneste lysende tårnet som er mye dyrere enn alle andre?

FO må gjerne ligge over Fagforbundet og Delta, som ikke er profesjonsforbund. Men det er ingen grunn til å være dyrere enn Sykepleierforbundet, mener Thygesen. Han kjøper ikke argumentet om at det er små summer for den enkelte, men vil gi store kutt i FOs budsjett.

– Jeg betaler over 700 i måneden. Hvis FO hadde hatt et månedlig tak på 580, som Sykepleierforbundet har, hadde jeg betalt et par tusenlapper mindre i året. For veldig mange er det ikke småpenger, påpeker Thygesen.

Landsstyret foreslår et kontingenttak på 700.000 kroner, det vil si at medlemmer ikke trekkes for lønn over den summen. Altfor høyt, mener Thygesen.

– Det er ikke mange medlemmer som ligger så høyt i lønn, så i praksis betyr det at FO ikke har et tak. I hovedsak vil det kun inkludere folk i lederstillinger.

– Kvalitet koster

Ståle Bratsveen, hovedtillitsvalgt i Gjøvik kommune og delegat på landsmøtet, lover å kjempe imot alle forslag om å senke kontingenten.

– Kvalitet koster! Hvis vi skal opprettholde og styrke arbeidet ut mot medlemmene, kan vi ikke kutte i inntektene. FO vokser selv om det er et av de dyreste forbundene. Det er fordi vi er synlige og fordi vi gjør det vi sier, mener Bratsveen.

– Er du ikke redd for at folk melder seg ut fordi det er for dyrt?

– Nei, jeg er mer redd for at de melder seg ut i framtida fordi vi kutter i inntektene og handlingsrommet blir mindre.

Bratsveen advarer mot å tenke kortsiktig når det gjelder kontingent.

– Du kan ikke droppe å male ytterveggen selv om det er trange tider. Da ender du med å måtte bytte panel neste år, sier han.

Ståle Bratsveen, her fra en tidligere sak, er hovedtillitsvalgt i Gjøvik kommune.

Ståle Bratsveen, her fra en tidligere sak, er hovedtillitsvalgt i Gjøvik kommune.

Simen Aker Grimsrud

Grundige diskusjoner

Nestleder Marianne Solberg forventer debatt og gode argumenter fra begge sider i denne saken. Hun sier at landsstyret har hatt grundige diskusjoner i flere omganger.

– Vi har virkelig veid for og imot, og vi står trygt på standpunktet om å beholde kontingenten på dagens nivå. Når vi ser på hvordan vi rekrutterer og beholder medlemmer, ser vi ikke at vi straffes for det, sier hun.

Nestleder Marianne Solberg forventer debatt om kontingentsats.

Nestleder Marianne Solberg forventer debatt om kontingentsats.

Sissel M. Rasmussen

At enkelte velger å andre forbund på grunn av pris rokker ikke ved at FO vokser som aldri før, mener Solberg. Hun erfarer at medlemmene er mer opptatt av hva de får igjen for medlemskapet.

– Det er aldri vanskelig å finne argumenter for å sette ned prisen på noe som helst, og jeg har stor respekt for at hver krone teller for mange nå, men hvis inntektene går ned, blir det det er vanskelig å levere på det nivået vi ønsker. Da må noe vike, sier Solberg.

– Hvordan kan FO forsvare å være dyrere enn Sykepleierforbundet, som også er et profesjonsforbund?

– De har en annen modell, der du i tillegg til kontingent betaler for klubbtilhørighet i den faggruppa du tilhører, som for eksempel helsesykepleier. Mens vi jo har alt i den ene kontingenten. I tillegg finnes det utrolige mange flere sykepleiere til å spleise på driften av et forbund.

Sykepleierforbundet opplyser på sine nettsider at kontingenten er på 1,45 prosent av bruttolønn, men ikke mer enn 583 kroner pr. måned. Medlemskap i faggruppene, som er møteplass for fagutvikling og gir tilgang til kurs, konferanser og stipender, faktureres en gang i året. Prisen varierer fra faggruppe til faggruppe. Helsesykepleiere betaler 680 kroner, dobbelt så mye som øresykepleiernes 300 kroner.

Landsstyret, som altså har behandlet kontingentsaken i flere møter, innstiller på følgende:

• For yrkesaktive: 1,55 prosent av bruttolønn, med et tak på 700.000 kroner

• Nyutdannede: 300 kroner per måned de to første årene som medlem

• Studenter: en engangskontingent på 250 kroner for hele studentperioden

• Doktorgradsstipendiater: 300 kroner i måneden