Tekst: Jathushiga Bridget Rajah • Foto: Eirik Dahl Viggen" />

– Våg å se det vonde

Forfatter Inge Nordhaug tror det er dypt menneskelig å ikke ville se omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Det vil han motvirke med sin nye bok «Kva ser vi, kva gjer vi».
EKSPERTER: – Barnevernet, ikke strafferetten,  står øverst i næringskjeden når det gjelder å beskytte barn, understreker Inge Nordhaug.

EKSPERTER: – Barnevernet, ikke strafferetten, står øverst i næringskjeden når det gjelder å beskytte barn, understreker Inge Nordhaug.

– For å se dette må du ha en tro på at sånt kan skje, sier Nordhaug. Han mener det forstyrrer folks syn på livet og verden hvis de får tanker om at slike ting kan skje.

– Som mennesker ønsker vi at det er ok å leve og at livet kan være meningsfylt, sier Nordhaug.

En konsekvens kan være at voksne svikter barn som opplever vold, omsorgssvikt eller seksuelle overgrep. Boka hans er rettet mot alle som jobber med barn og unge. Nordhaug er selv en klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykatri og ansatt ved Regionalt senter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Vest (RVTS Vest).

Han har i mange år undervist i alvorlig omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep for lærere i barnehager, skoler, universiteter og høgskoler.

Selvsensur når språket kommer

Nordhaug mener voksne må se på barnets adferd som et språk også etter at barnet har begynt å snakke. Det er hovedmotivasjonen hans for å skrive boka.

– Adferd er noe som man skal korrigere, men med språk prøver man å tenke «hva er det barnet forsøker å fortelle meg?», sier Norhaug.

Han mener voksne gjør det i større grad når barnet er i spedbarnsalder, hvor man forsøker å tolke barnets gråt som om det forsøker å kommunisere noe. Med språket mener Nordhaug at det også oppstår en form for selvsensur, og at voksne derfor også må være oberservant på barns adferd. Han mener at de som jobber med barn må kunne se barnets adferd i en sammenheng

– I det øyeblikket du ikke liker et barn, så er det sannsynligvis et barn som har det vanskelig, sier Nordhaug.

Fagbokforlaget

Barnevernet er sjefen

Boka «Kva ser vi, kva gjer vi» gir en oversikt over regler og eksempler på god praksis for å håndtere barn som opplever vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep. Norhaug tror man likevel er altfor opptatt av det strafferettslige i slike saker. Det mener han kan gå utover beskyttelsen av barnet. I strafferettsperspektivet skal all tvil komme den mistenkte til gode. Ni av ti skyldige gå fri for at en uskyldig ikke skal bli dømt.

– Det påvirker barns beskyttelse å heve beviskravene opp mot bevisene i strafferetten også i slike saker, mener Nordhaug.

Han understreker at det er barnevernet som er eksperter på å beskytte barn.

– Barnevernet står øverst i næringskjeden når det gjelder omsorgen for barn utsatt for vold og overgrep. Det er ikke strafferetten, sier Nordhaug.

Hans oppfordring til ansatte i barnvernet er derfor klar:

– Tro på din egen organisasjon.

jathushiga.bridget.rajah@lomedia.no

I det øyeblikket du ikke liker et barn, så er det sannsynligvis et barn som har det vanskelig.