JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tidligere ansatte har gått hardt ut mot Fylkesnemndas direktør. Arbeidstilsynet sier de vurderer innhold i alle tips og varsler

Det er ikke et varsel etter arbeidsmiljøloven når en tidligere ansatt går ut mot sin tidligere leder. – Innholdet i et slikt tips kan likevel være så alvorlig at det må følges opp, sier Arbeidstilsynet.
Fontene har bedt Arbeidstilsynet kommentere mediesaken om Fylkesnemndas direktør, Pernille Pettersen Smith. – Arbeidstilsynet kommenterer ikke enkeltsaker, men kan uttale oss om hvordan Arbeidstilsynet håndterer tips og varsel, sier seniorrådgiver Torunn Meosli.

Fontene har bedt Arbeidstilsynet kommentere mediesaken om Fylkesnemndas direktør, Pernille Pettersen Smith. – Arbeidstilsynet kommenterer ikke enkeltsaker, men kan uttale oss om hvordan Arbeidstilsynet håndterer tips og varsel, sier seniorrådgiver Torunn Meosli.

Werner Juvik og Arbeidstilsynet

anne@lomedia.no

Hard kritikk mot statlig direktør: – Rystende og manipulerende oppførsel, skrev Fontene i en sak som ble publisert 1. mars. Barne- og familiedepartementet mottok varsler på direktør Pernille Pettersen Smith i 2018 og 2019. Fire tidligere ansatte i Sentralenheten for fylkesnemndene mener departementet har neglisjert varslene og ikke gjort tilstrekkelige undersøkelser. Nå har de fortalt via media om det de mener er en dysfunksjonell leder.

Fontene har bedt Arbeidstilsynet kommentere saken om Fylkesnemndas direktør, Pernille Pettersen Smith.

– Arbeidstilsynet kommenterer ikke enkeltsaker, slik som denne mediesaken, men kan uttale oss generelt om hvordan regelverket er og hvordan Arbeidstilsynet håndterer tips og varsel, sier seniorrådgiver Torunn Meosli.

Hva er et varsel og hva er en meningsytring?

Innholdet avgjør

Hun understreker at det ikke er varsel etter arbeidsmiljøloven når en tidligere ansatt varsler på en tidligere leder.

– I Arbeidstilsynet vil melding om kritikkverdig forhold fra en tidligere ansatt bli kategorisert som «tips». Andre myndigheter bruker ordet «melding». Retten til å varsle følger arbeidstaker-begrepet, altså at en er ansatt i arbeidsgivers virksomhet når den varsler, forklarer Meosli.

– Arbeidstilsynet kommenterer ikke enkeltsaker, slik som denne mediesaken, men kan uttale oss generelt om hvordan regelverket er og hvordan Arbeidstilsynet håndterer tips og varsel, sier seniorrådgiver Torunn Meosli.

– Arbeidstilsynet kommenterer ikke enkeltsaker, slik som denne mediesaken, men kan uttale oss generelt om hvordan regelverket er og hvordan Arbeidstilsynet håndterer tips og varsel, sier seniorrådgiver Torunn Meosli.

Arbeidstilsynet

Det er innholdet i det som sies ifra om som avgjør om Arbeidstilsynet følger opp saken.

– Tips fra tidligere ansatte på tidligere ledere kan være like alvorlige og må følges opp, uavhengig om det kalles et varsel eller ikke, sier Meosli.

Bufetat-ansatt er kritisk til varslingsrutinen: – Jeg ville aldri varslet om en leder i systemet vi har

8500 tips i 2021

Arbeidstilsynet mottar hvert år mange varsel, tips og bekymringsmeldinger fra arbeidstakere og andre om forhold de mener er i strid med arbeidsmiljøloven. I 2021 mottok Arbeidstilsynet totalt over 8500 tips. Om lag 3000 av disse var varsel fra arbeidstakere om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass.

– Hva gjør arbeidstilsynet med tips som kommer fra tidligere ansatte?

– Arbeidstilsynet vurderer innhold i alle tips og varsler, og gjør en vurdering om og hvordan vi skal følge opp. Innholdet i tipset, altså hva det kritikkverdige forholdet dreier seg om er vesentlig for vår prioritering om eventuell oppfølging. Et tips som kommer fra tidligere arbeidstaker kan være vel så alvorlig som et varsel som kommer fra nåværende arbeidstaker, sier hun.

I noen tilfeller tar Arbeidstilsynet kontakt med virksomheten og krever at den retter opp kritikkverdige forhold.

– Det er ikke alltid vi følger opp rett i etterkant av tipset. Det kan være at vi følger opp på et senere tidspunkt, for eksempel om vi får flere tips om samme virksomhet. Dette gjøres ut fra en konkret helhetsvurdering ut fra innhold i tipset, forklarer Meosli.

Julie Anne (42) ble halvt ufør etter at hun varslet på lederen sin. Likevel anbefaler hun flere å gjøre det samme

– Kan gi reaksjoner

– Hvor alvorlig må innholdet i tipset være for at dere vil foreta dere noe?

– Arbeidstilsynets tilsynsarbeid er risikobasert. Hvorvidt Arbeidstilsynet velger å følge opp en konkret sak, kommer an på en helhetsvurdering, under forutsetning av at det er tale om et forhold i strid med arbeidsmiljøloven. Tilsynet kan gi reaksjoner som pålegg, stans, overtredelsesgebyr eller inngi anmeldelse når forholdet tilsier det. Varsel som gjelder brudd på andre myndigheters regelverk, blir henvist til riktig instans, sier Meosli.

– Hvordan kan dere finne ut om et departement har undersøkt påstått kritikkverdig forhold godt nok?

– Når det gjelder spørsmål om innsyn i varslingssaker hos et departement vil det bero på en konkret vurdering ut fra reglene i offentlighetsloven og forvaltningsloven. Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 2A-7 pålegger alle tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter, som mottar et eksternt varsel om kritikkverdige forhold for eksempel i en underliggende etat eller lignende, taushetsplikt om arbeidstakers navn eller andre identifiserbare opplysninger om arbeidstakeren.

Hvor går grensa mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt? Her er 5 spørsmål du bør stille deg før du ytrer deg kritisk om arbeidsplassen