JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Alf Kristian Sternang opplever at livskvaliteten har økt etter at han ble tatt inn som pasient i FACT-teamet.

Alf Kristian Sternang opplever at livskvaliteten har økt etter at han ble tatt inn som pasient i FACT-teamet.

Anne Myklebust Odland

Alf er alvorlig psykisk syk. Han mener flere bør få den oppfølgingen han har

Da Alf Kristian Sternang ble utskrevet fra psykiatrisk sykehus ble han tatt hånd om av FACT-teamet i Vesterålen.

anne@lomedia.no

Alf Kristian Sternang (68) har diagnosen bipolar lidelse og kan ha depressive og maniske perioder.

Da han var innlagt på Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Stokmarknes noen uker tidligere i år, besøkte sosionom Bjørn Pedersen ham der.

Han er ansatt i FACT-teamet i Vesterålen og følger opp pasienten sammen med teamet.

– Vi slipper ikke taket, selv om pasienter i perioder legges inn, sier sosionomen.

FACT-team gir oppsøkende og koordinerte tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser.

Teamet er tverrfaglig sammensatt med ansatte fra både kommuner og spesialisthelsetjeneste.

Det er ti år siden de første teamene ble opprettet i Norge, men de siste årene har flere distrikter også tatt i bruk modellen.

– Dere burde ha en skrytebrosjyre om FACT, sier Alf Kristian Sternang til sosionom Bjørn Pedersen.

Les også: FACT-team følger opp alvorlig psykisk syke fra dag til dag. – Flere burde få dette tilbudet

Ble møtt utenfor sykehuset

På sykehuset fortalte Sternang til sosionomen at han grudde seg til å komme hjem til tomt hus etter innleggelsen.

Han savnet selskap i en hund og fikk gjort avtale med en hundeeier om å overta huskyen Bandit.

Bjørn Pedersen (t.v) er sosionom i FACT-teamet i Vesterålen og besøker Alf Kristian Sternang hjemme i Sortland hver uke. Han er "case manager" for pasienten og følger ham opp sammen med resten av teamet.

Bjørn Pedersen (t.v) er sosionom i FACT-teamet i Vesterålen og besøker Alf Kristian Sternang hjemme i Sortland hver uke. Han er "case manager" for pasienten og følger ham opp sammen med resten av teamet.

Anne Myklebust Odland

Da Sternang ble skrevet ut, ventet sosionomen utenfor sykehuset og kjørte ham hjem til Sortland med sin nye hund.

– Det betydde fantastisk mye! utbryter 68-åringen.

Besøk hver uke

Sternang omtaler Bandit som samboeren sin. Nå ligger hun i den minste sofaen i stua hjemme i Sortland. På andre siden av salongbordet setter sosionom Bjørn Pedersen seg ned. Han besøker 68-åringen hver onsdag.

– Jeg setter enorm pris på Bjørns besøk. Han er mitt sosiale liv, sier 68-åringen.

Han setter fram gullrotkake og kaffe. På salongbordet ligger også brev, tobakk og medisiner.

Sternang sier at han vil være med i artikkelen for å være til hjelp for andre psykisk syke, som googler FACT.

Åpner ikke døra

Tidligere på dagen er sosionom Bjørn Pedersen bekymret. Han har banket på hos Sternang, men ingen åpner.

Det er mørkt i huset. Han legger øret mot døra for å lytte etter lyder. Han synes det er rart. De snakket sammen kvelden før.

FACT-team gir oppsøkende og koordinerte tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser. Sosionom Bjørn Pedersen er her på vei til en av pasientene  han skal besøke hjemme.

FACT-team gir oppsøkende og koordinerte tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser. Sosionom Bjørn Pedersen er her på vei til en av pasientene han skal besøke hjemme.

Anne Myklebust Odland

Tilbake på kontoret drøfter Pedersen med teamlederen hva de skal gjøre: Å ta seg inn i huset med politi vil være drastisk. Samtidig, hva hvis det har skjedd noe?

– Hvor lenge venter vi? spør Pedersen.

Det er skrevet kriseplan for hver pasient FACT-teamet følger opp. Nå sjekker de 68-åringens plan.

Pedersen er urolig. Han bestemmer seg for å gå tilbake til huset, banke på igjen. Han grubler på hva som kan være naturlige forklaringer på at mannen ikke åpner.

– Hadde ikke vi i teamet vært så tett på som vi er, så ville ingen sjekket, sier han mens han går med raske skritt.

Denne gangen går det bra. Sternang åpner. Han har sovet tungt. Pedersen er lettet, tar av skoene, går inn.

Tverrfaglig team

Sosionom Lena Leinan leder teamet i Vesterålen med 20 ansatte fra både kommune og spesialisthelsetjeneste.

Teamet består av personell med helsefaglig og sosialfaglig bakgrunn fra kommunene Sortland, Hadsel, Andøya, Bø, Øksnes og Nordlandssykehuset.

Teamet i Vesterålen følger for tiden opp 69 personer i fem forskjellige kommuner. Sosionom Lena Leinan leder teamet og bruker tiden i bil til å ha nødvendige telefonsamtaler.

Teamet i Vesterålen følger for tiden opp 69 personer i fem forskjellige kommuner. Sosionom Lena Leinan leder teamet og bruker tiden i bil til å ha nødvendige telefonsamtaler.

Anne Myklebust Odland

– Dette sikrer samarbeid mellom sykehus og kommuner. Vi jobber skulder ved skulder for å gi tjenester til alvorlig psykisk syke, sier hun.

Sternang ble tatt inn som pasient i FACT for vel to år siden etter å ha blitt henvist av fastlegen. 68-åringen sier det er en merkbar forskjell. Livskvaliteten har økt.

– Legene kjenner Felleskatalogen (oppslagsverk om legemidler), mens FACT kjenner meg, sier han.

Les også: Jamal hjalp Mohamed (20) med skole og aktiviteter i oppveksten. Nå jobber de sammen

Dag til dag-oppfølging

Hver dag møtes FACT-teamet i Vesterålen til digitale «tavlemøter». Her drøfter de behovene til personene på tavla. Teamet avklarer hva disse trenger og hvem som skal følge opp.

Teamet i Vesterålen har 20 ansatte fordelt på 16 årsverk. De møtes i daglige digitale "tavlemøter", slik FACT-modellen legger opp til.

Teamet i Vesterålen har 20 ansatte fordelt på 16 årsverk. De møtes i daglige digitale "tavlemøter", slik FACT-modellen legger opp til.

Anne Myklebust Odland

Når situasjonen for en pasient roer seg, tas hen av tavla, men blir fortsatt fulgt opp av sin «case manager» (primærkontakt).

Akkurat nå er Sternang i en stabil fase. Men fordi sosionomen holder kontakt, oppdages det om han blir dårligere.

Slik forebygger de at symptomer forverres av å gå for lenge og vente på legehjelp.

– Jeg fikk tillit til FACT fra første stund. De hjelper med praktiske og sosiale ting. De er fantastiske personer!

– Følger sporene mine

Da han ble henvist til FACT var en bedre bolig det første teamet tok tak i. Han har også fått motivasjon til å finne noe meningsfylt å fylle fritiden med og har meldt seg inn i jazzklubb og loge.

Sternang har diagnosen bipolar og kan ha depressive og maniske perioder.

Sternang har diagnosen bipolar og kan ha depressive og maniske perioder.

Anne Myklebust Odland

– Med FACT vet jeg at noen passer på og bryr seg om meg. De følger sporene mine, sier han og legger til:

– Bjørn vet hva jeg trenger. Det eneste han ikke vet er at jeg tok julehandelen i går, spøker han.

Blir ikke utskrevet

Teamet i Vesterålen følger for tiden opp 69 personer i fem forskjellige kommuner. Det er kriterier for inntak. Blant annet skal poliklinisk behandling ha vært vurdert, og funksjonsnivået må være nedsatt som følge av sykdom.

Det er ingen tidsbegrensning på oppfølgingen FACT gir. For mange er nettopp dette viktig, understreker Leinan.

Teamleder Lena Leinan understreker at de motiverer pasientene til å ta imot behandling uten å måtte få det på sykehus.

Teamleder Lena Leinan understreker at de motiverer pasientene til å ta imot behandling uten å måtte få det på sykehus.

Anne Myklebust Odland

– Pasientene følges opp som om de var i poliklinikk, og vi samarbeider med fastlegene de har, sier hun.

Leinan understreker at mange psykisk syke ikke engang ville klart en lang reise til poliklinikk i sykdomstilstanden de har. De har alvorlig psykoseproblematikk, alvorlige depresjoner, angstlidelser, personlighetsforstyrrelser, og ofte en rus-diagnose.

– Det som er fint med modellen er at vi får til å gi tjenester til personer som ellers ikke ville fått velferdstjenester de har bruk for. Dette er pasienter som kan ha vanskelig for å kommunisere hva de trenger, sier hun.

En fra teamet kan være med til fastlege eller følge til Nav. De har kontakt med pårørende, kan hjelpe med å handle. De har vært med på operasjoner og er blitt spurt om å være med som støtte i avhør hos politiet.

– Jeg setter enorm pris på Bjørns besøk. Han er mitt sosiale liv, sier 68-åringen (t.h).

– Jeg setter enorm pris på Bjørns besøk. Han er mitt sosiale liv, sier 68-åringen (t.h).

Anne Myklebust Odland

– Vi hjelper pasienter med alt som kan øke livskvaliteten, sier Leinan.

Det kan være å finne en egnet bolig, få på plass varige stønader, hjelp til å komme ut i jobb, oppfølging av somatisk helse, finne fritidsaktiviteter som gir mening i livet og motivasjon til å jobbe med det som er vanskelig i livet.

Gir hjelp hjemme

Teamlederen understreker at de motiverer pasientene til å ta imot behandling uten å måtte få det på sykehus. Teamet har lege som kan gi medisinsk oppfølging i hjemmet.

– Vi tilstreber å gi pasienthjelp i deres nærmiljø. Mange kan oppleve en slags kunstig trygghet under innleggelse. Tilbakefallet kommer gjerne hjemme fordi det er ensomt eller utrygt der de bor, sier Leinan.

Noen av pasientene som teamet i Vesterålen følger opp er på tvang uten å være innlagt på døgnavdeling (TUD).

– Vi har også pasienter som kan bli utagerende. Vi jobber for at de ikke skal skade seg selv eller andre, sier Leinan.

Færre liggedøgn

FACT-teamet samarbeider med fastleger om frivillige og akutte innleggelser. Hvis situasjonen er kritisk, kan de bruke nødrett og avvergeplikt for å ivareta pasientenes helse og sikkerhet.

– Men vi erfarer at pasientene vi følger opp ofte har færre liggedøgn enn tidligere, sier hun.

Sternang hadde en planlagt innleggelse tidligere i år. Dersom det skjer igjen, står det i kriseplanen hans hva teamet skal gjøre. Han har skrevet under på at han vil ha akutt helsehjelp og hvilke pårørende som skal varsles.

Og så står det en annen viktig ting i papirene: Han ber om pass av hunden dersom han blir innlagt. Også det vil FACT-teamet kunne hjelpe til med.

Alf Kristian Sternang (t.h) sier han setter stor pris på de ukentlige besøkene av sosionom Bjørn Pedersen. Her er de utenfor i gata med huskyen Bandit.

Alf Kristian Sternang (t.h) sier han setter stor pris på de ukentlige besøkene av sosionom Bjørn Pedersen. Her er de utenfor i gata med huskyen Bandit.

Anne Myklebust Odland

Dette er FACT

• Kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling.

• Det første FACT-teamet ble etablert i Norge i 2013. FACT Ung-satsingen (12-25 år) startet i fjor.

• De tverrfaglige teamene gir oppsøkende og koordinerte tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser.

• Teamene skal ha ansatte med sosialfaglig og helsefaglig bakgrunn. I FACT Ung anbefales barnevernsfaglig kompetanse. 

Kilde: NAPHA