JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Det er to uker til barnevernsreformen trer i kraft. Disse kommunene er klare

Sju kommuner på Østlandet har gått sammen om Støttepilar, et veiledningsteam som skal hjelpe fosterfamilier og forhindre at barn og unge må flytte. 
De tre ansatte i Støttepilar er tilgjengelig for alle barnevernstjenestene i dette området.

De tre ansatte i Støttepilar er tilgjengelig for alle barnevernstjenestene i dette området.

Montasje: Kristin Margrethe Johansen

hanna@lomedia.no

Tirsdag skulle fosterfamilier fra Øvre Romerike og Lunner kommune deltatt på et kurs i traumebevisst omsorg sammen med sin kontaktperson fra barnevernet. Kurset organiseres av det nyetablerte veiledningsteamet for fosterhjem «Støttepilar». De er med på å ruste kommunene før den nye barnevernsreformen trer i kraft 1. januar neste år.

Men korona slo altså til igjen, og Fontene måtte snakke med to av de involverte i prosjektet på Teams.

– Det skal være trygt og godt å være fosterhjem i våre kommuner. Du skal ikke stå alene, sier prosjektleder i Støttepilar og sosionom Grete Findahl.

Grete Findahl hadde så stor tro på Støttepilar at hun sa opp fast jobb i barnevernstjenesten for å bli med i prosjektet.

Grete Findahl hadde så stor tro på Støttepilar at hun sa opp fast jobb i barnevernstjenesten for å bli med i prosjektet.

Privat

Eget team

Lenge har det blir skrevet om denne barnevernsreformen, også kalt oppvekstreformen. Nå gjenstår det bare noen uker før den trer i kraft, og kommunene i Øvre Romerike og Lunner kommune mener de er klare.

1. januar overføres flere av de oppgavene staten har hatt over til kommunene. Det betyr blant annet at kommunene får mer faglig ansvar for å følge opp og veilede fosterhjem.

For at én kommune skal kunne gjøre alle de nye oppgavene selv, må det mange steder opprettes flere stillinger. Det var derfor læringsnettverket på Øvre Romerike og Lunner kommune bestemte seg for å starte opp et veiledningsteam som skal være der for alle barnevernstjenestene.

Det at de ansatte i teamet ikke har noe fast kontor, bidrar til at alle de sju kommunene kan føle en tilhørighet til teamet.

Blir fast

Først var det bare Grete Findahl, men nå har Støttepilar blitt forsterket med to ansatte til. Tanken er at de nå skal drive fullt i et år for å se om teamet må utvides.

Selv om prosjektperioden er ferdig om et år, vil Støttepilar gå over til ordinær drift fra januar 2021. Det er blitt godkjent av alle de sju kommunestyrene. Og så andre kommuner har begynt å få ferten av veiledningsteamene.

– Flere kommuner har sagt at de vil kjøpe tiltaket. Vi er ikke helt der enda, men vi ser for oss at dette skal utvikles over år og at Støttepilar kan bli en modell andre kommuner kan bruke på fosterhjemsområdet, sier leder for læringsnettverket og virksomhetsleder i Nannestad barnevernstjeneste, Tonje Bismo Skogstad.

Tonje Bismo Skogstad sitter i læringsnettverket for de syv barnevernstjenestene sammen med de andre barnevernslederne. I dag samarbeider de alle om fosterhjemmene.

Tonje Bismo Skogstad sitter i læringsnettverket for de syv barnevernstjenestene sammen med de andre barnevernslederne. I dag samarbeider de alle om fosterhjemmene.

Privat

Attraktivt

Da Grete Findahl jobbet i barnevernet, opplevde hun at det var mange oppgaver knyttet til fosterhjem. I tillegg skulle hun ha kontakt med biologiske foreldre, skole, barnehage, BUP, PPT, og andre tjenester for barn og unge. Hun skulle også være til stede i nemnd og i retten.

– Og det skal en barnevernsansatt være, men det krever mye av deg og av barnevernstjenesten. Når du i tillegg skal organisere gruppeveiledning for fosterfamiliene, kan du føle at du kommer til kort.

I disse sju kommunene i Viken er det veiledningsteamet som tar seg av blant annet gruppeveiledningen. Da Findahl spurte fosterfamilier hva de savner, var det nettopp gruppeveiledning, og da av trygge voksenpersoner med nok kompetanse og livserfaring.

De ønsket også gruppeveiledning slik at de kunne treffe andre som er fosterhjem og utveksle erfaringer med dem. På den måten kunne de føle seg mindre alene. De ønsket også mer kunnskap om traumebevisst omsorg. Det var temaet på tirsdagens kurs som ble avlyst.

– Det kan ta lang tid å få et fosterhjem og det er vanskelig å rekruttere hjem som kan ta imot barn med sammensatte behov. Kan Støttepilar gjøre det mer attraktivt å være fosterhjem?

– Ja, mye fordi vi kan tilby den støtten som et fosterhjem kan trenge når vi rekrutterer dem, svarer Tonje Bismo Skogstad.

Med støtte mener Skogstad kompetente kontaktpersoner, Støttepilar og Stillasbyggerne. Sistnevnte er et nettverk av fagpersoner som hjelper med å skreddersy tiltak til barn som bor i fosterhjem og på institusjoner.

– Om tre år kan vi kanskje si at vi er gode til å rekruttere fordi vi har noe å tilby fosterfamiliene.

Slik ser logoen til Støttepilar ut.

Slik ser logoen til Støttepilar ut.

Illustrasjon: Støttepilar

– Må bli bedre

I tillegg til å ruste kommunene for reformen, skal Støttepilar også forebygge utilsiktet flytting av fosterbarn. Både Findahl og Skogstad viser til at Norge flere ganger er blitt dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg. I flere av sakene handler det om krenkelse av familielivet og i to av sakene gjelder krenkelsen begrenset samvær etter at barnet er plassert hos fosterforeldre. 

– Sakene viser at vi ikke er gode nok til å gi en trygg oppvekst til barn som flyttes vekk fra sin biologiske familie. Veiledningsteamet kan bidra til at vi blir bedre på dette, sier Skogstad.

Etter dommene i EMD må barnevernet legge mer til rette for samvær med biologisk familie. Det understrekes også at fosterhjem skal være midlertidig. 

– Det midlertidige krever mye av fosterforeldrene. Ungene har rett på kjærlighet, men hvordan skal du åpne hjertet ditt midlertidig når du vet du kan miste et barn om kort stund? Det er viktig at fosterfamilier får nok faglig påfyll og veiledning i hverdagen når det gjelder dette. Vi må ruste dem til å stå i slike situasjoner, sier Findahl.

– Er det noe dere opplever at fosterfamiliene må bli bedre på?

– Det er ikke fosterforeldrene som skal bli bedre, det er barnevernstjenesten som må gi dem kompetansen som trengs. Vi har ikke vært flinke nok til å se hvor omfattende oppgaven er. Men ny forskning har fått oss til å forstå at det ikke er nok å bare ansette Per og Kari. Vi må gi dem noe mer.

Jobbe mer forebyggende

Både Findahl og Skogstad er positive til barnevernsreformen.

– Kommunene skal overta mye av ansvaret, og da må vi sørge for at barn får best mulig oppvekstvilkår når de er plassert i fosterhjem, sier Findahl.

Skogstad mener reformen tvinger kommunene til å jobbe mer forebyggende.

– Hvis de ulike kommunale tjenestene klarer det, slipper vi kanskje å plassere barn og unge utenfor familien fordi vi tidlig jobber godt med både dem og nærmiljøet.

– Vi vil jo ikke dit at barn og unge må i fosterhjem, legger Findahl til.

Men når det så skjer at et barn plasseres i et fosterhjem, skal de som tar imot den ungen være trygge. Og det er der Støttepilar kommer inni bilde:

– Fosterforeldrene skal kunne stå i den omfattende og komplekse oppgaven det er å ta til seg et barn som har hatt det så dårlig hjemme at de må plasseres i fosterhjem, sier Skogstad.

Støttepilar

• Et interkommunalt samarbeid mellom Ullensaker, Hurdal, Eidsvoll, Nes, Lunner, Gjerdrum og Nannestad kommune der Nannestad er vertskommune.

• Dette er et av to prosjekter læringsnettverket har jobbet med for å imøtekomme nye oppgaver knyttet til barnevernsreformen.

• Prosjektet har vært, og er fortsatt delfinansiert av statsforvalteren.

• Målet er å unngå utilsiktede flyttinger fra fosterhjem, og å gi fosterforeldre best mulige forutsetninger for å lykkes med oppgaven med å gi fosterbarnet trygge, gode og stabile oppvekstvilkår så lenge plasseringen varer.

• Det skal også bidra til oppbygging av spisskompetanse rundt fosterhjemsarbeid hos den kommunale barnevernstjenesten.

(Kilde: Grete Findahl)

Flere saker

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Anne Myklebust Odland

Kan musikk hjelpe ungdom som sliter psykisk? Det vil Merete finne ut

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Anne Myklebust Odland

Christine mener egen lederlønn i FO er for lav

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

Skjalg Bøhmer Vold

FO-lederen forsvarer at det ikke blir streik i staten: – Lite sannsynlig å nå fram

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Eirik Dahl Viggen

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Hanna Skotheim

Fryktet å miste jobbene sine. Nå kan de bli reddet i siste liten: – Jeg tror det ikke før jeg får se det

LO i Trondheim anbefaler medlemmer om å stemme nei til LO Stats anbefalte løsning. I Oslo og i Bergen vil de ikke komme med slike råd.

LO i Trondheim anbefaler medlemmer om å stemme nei til LO Stats anbefalte løsning. I Oslo og i Bergen vil de ikke komme med slike råd.

Roy Ervin Solstad

LO-splittelsen fortsetter inn i skjebneuka: – Folk er skuffet og forbanna

Støttepilar

• Et interkommunalt samarbeid mellom Ullensaker, Hurdal, Eidsvoll, Nes, Lunner, Gjerdrum og Nannestad kommune der Nannestad er vertskommune.

• Dette er et av to prosjekter læringsnettverket har jobbet med for å imøtekomme nye oppgaver knyttet til barnevernsreformen.

• Prosjektet har vært, og er fortsatt delfinansiert av statsforvalteren.

• Målet er å unngå utilsiktede flyttinger fra fosterhjem, og å gi fosterforeldre best mulige forutsetninger for å lykkes med oppgaven med å gi fosterbarnet trygge, gode og stabile oppvekstvilkår så lenge plasseringen varer.

• Det skal også bidra til oppbygging av spisskompetanse rundt fosterhjemsarbeid hos den kommunale barnevernstjenesten.

(Kilde: Grete Findahl)