JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 »

En antologi om forskningssirkler som modell for fagutvikling

Bokanmeldelse

Å flytte hjemmefra – betraktninger fra unge voksne med Downs syndrom og deres foreldre

Fagfellevurdert artikkel

Jakter på god praksis i hverdagshistoriene

Profilen

Beslutningsstøtte i kommunale botilbud for personer med utviklingshemming

Fagfellevurdert artikkel

Når krysspress skaper trøbbel for arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming

Fagfellevurdert artikkel

Utviklingshemmede arbeidstakeres erfaringer med selvbestemmelse i overgangen til arbeid på ordinær arbeidsplass

Fagfellevurdert artikkel

Trender i utviklingshemmedes bosituasjon, 1994-2021

Fagfellevurdert artikkel

Forebygging av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming som har vedtak om bruk av tvang

Fagfellevurdert artikkel

Spelet om normalitet

Fagfellevurdert artikkel

Selvbestemmelse som gave

Fagfellevurdert artikkel

Relasjonelt aktørskap: Vilkår for medverknad når barn og unge med utviklingshemming bur i barnebustad

Fagfellevurdert artikkel

Lav kompetanse og utstrakt bruk av deltid truer faglig forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming

Fagfellevurdert artikkel

Selvbestemmelse for personer med utviklingshemming: Kan kjønn og alder forklare noe av variasjonen?

Fagfellevurdert artikkel

Informativt om inkluderende forskning

Bokanmeldelse

Ambassadør for inkludering

Profilen

Forskningssirkler som metode for kunnskaps og kompetanseutvikling i tjenestetilbud til personer med utviklingshemming

Fagfellevurdert artikkel

Uformell tvang i tjenester til personer med utviklingshemming

Fagfellevurdert artikkel

Personer med utviklingshemming og arbeid – arbeidslinje eller fasttrack til kommunal omsorg?

Fagfellevurdert artikkel

Ansattes blikk et annerledes hjem

Fagfellevurdert artikkel

Martha C. Nussbaums politiske teori om rettferdighet som bidrag til et teoretisk grunnlag for likeverd og medborgerskap

Fagfellevurdert artikkel

Hva har ansvarsreformen betydd for selvbestemmelse for mennesker med utviklingshemming?

Fagfellevurdert artikkel

Nyttig for ansatte og studenter

Bokanmeldelse

En god idé?

Fagfellevurdert artikkel

Revolusjonens barn

Profilen

Fra offentlige til private omsorgstjenester?

Fagfellevurdert artikkel

Segregeringstid og integreringstid

Fagfellevurdert artikkel

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Fagfellevurdert artikkel

Nederst ved enden av bordet?

Fagfellevurdert artikkel

Fritidens muligheter

Fagfellevurdert artikkel

Å velge det trygge

Fagfellevurdert artikkel

1 2 »