JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Veronica Haug

BYLINE

BYLINE

PRIVAT

20.06.2018
21.08.2023 17:14
Barn i risiko og risikable foreldre. En analyse av risikoforståelser i barnevernets institusjonelle praksis.

Veronica Haug disputerte for ph.d.-graden i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved OsloMet – storbyuniversitetet 7. mai 2018. Avhandlingen utforsker hvordan ulike forståelser og ideer om risiko kommer til uttrykk som meningsbærende og organiserende for det norske barnevernfeltets institusjonelle praksis.

Forskningsdesignet er utformet i tråd med avhandlingens mål om å utforske sammenhenger mellom risikoforståelser og institusjonell praksis i barnevernfeltet i Norge. Datamaterialet består av 22 transkriberte intervjuer med barnevernsansatte, 21 saksdokumenter og to offentlige utredninger. Avhandlingen plasserer seg i et sosialkonstruksjonistisk perspektiv der risiko betraktes som et sosialt konstruert fenomen som er innleiret i den institusjonelle praksisen og samfunnsmessige strukturer. I analysen og drøftingen er avhandlingen inspirert av kritisk diskurspsykologi og teorier om governmentality.

20.06.2018
21.08.2023 17:14