JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Trond Heitman

Privat

05.12.2018
21.08.2023 17:14
«Constructing social work in Brazilian contexts»

Heitman disputerte 12. oktober 2018 ved Institutt for sosialt arbeid ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har gått gjennom 50 fagfellevurderte artikler om sosialt arbeid i Brasil som viser at sosialt arbeid har en klar politisk-etisk profil innen akademia. Marxistisk analyse av sosiale relasjoner, statsborgerskap, demokrati og rollen til det sivile samfunnet er sentrale temaer i litteraturen. I tillegg har han gjennomført observasjoner, samtaler og intervjuer med sosialarbeidere som viser at profesjonell praksis styres av ulike interesser i det brasilianske samfunnet. Resultatene viser at sosialt arbeid i Brasil består av en rekke ulike spenninger og motsetninger. Det dreier seg om spenning mellom en marxistisk inspirert ideologi og de politiske og økonomiske prosessene som styrer organiseringen av sosialtjenestene. Det handler om hvilke handlingsrom man har som sosialarbeider der byråkratiet, midlertidige ansettelser og samarbeid mellom offentlig sektor og frivillig sektor på forskjellige måter setter rammer for profesjonsutøvelsen. Diskusjonen i avhandlingen problematiserer slike moralske og ideologiske aspekter i sosialt arbeid i et land som Brasil, der hierarkier og privilegier preger sosiale relasjoner. Mer konkret knytter den begrepet statsborgerskap opp mot dilemmaer i det brasilianske samfunnet generelt og diskuterer hvordan likhet og byråkratiske prinsipper kan være til hinder for å yte omsorg.

05.12.2018
21.08.2023 17:14