JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputaser

Nye doktorgrader

10.11.2010
21.08.2023 17:14

Nye doktorgrader

Høgskolen i Oslo (HiO) etablerer en ny doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk. Det nye doktorgradsprogrammet kombinerer sosialt arbeid og sosialpolitikk.

– Kombinasjonen mellom sosialt arbeid og sosialpolitikk er en ny konstruksjon og denne PhD-en vil være den eneste i landet med denne sammensetningen. Med en slik kombinasjon vil det bli mulig å utvide vår kunnskap og forståelse om hvordan sosialt arbeid og sosialpolitikk virker i forhold til hverandre, sier koordinator for programmet, professor Irene Levin til høgskolens nettsider.

Det vil også åpne mulighetene for fagutvikling ved at sosialt arbeid beveger seg bort fra den sterke individrettingen, som i lang tid har vært rådende, og mer i retning av samfunnets betydning for den enkeltes situasjon, fremhever Levin.

Høgskolen i Akershus (HiAk) starter opp med et doktorgradsprogram i atferdsanalyse. To stillinger som doktorgradsstipendiater tilknyttet PhD-programmet blitt lyst ut. Doktorgradsprogrammet er høgskolens første, og innebærer for HiAk et viktig skille for institusjonens faglig-vitenskapelige status, ifølge høgskolens nettsider. Det er også det første doktorgradstilbudet i sitt slag i Norge.

Doktorgrader i Oslo

Marianne Rugkåsa disputerer 1. desember 2010 ved Universitetet i Oslo, sosialantropologisk institutt med avhandlingen «Transformasjon og integrasjon. Kvalifisering av minoritetsetniske kvinner til arbeid og deltakelse i den norske velferdsstaten.»

Irene Olaussen disputerte i mars med en avhandling ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo: «Disability, Technology & Politics: The Entangled Experience of Being Hard of Hearing.» Bedømmelseskomité var professor Göran Sundqvist, TIK-senteret (Komitéens administrator), professor Anne-Jorunn Berg, Fakultet for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Bodø, (1. opponent) og Dr. Jessica Mesman, Technology & Society Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Maastrict, Nederland, (2. opponent). Veileder var Professor Ingunn Moser og 1. amanuensis Ger Wackers

Doktorgrader i Trondheim

Turid Midjo har sin doktordisputas på NTNU 26. november med «En studie av samhandlingen mellom foreldre og barnevernarbeidere i barnevernets undersøkelse» .

Randi Lise Juul har disputert over sin doktoravhandling samme sted. Tittelen på avhandlingen er «Barnevernets undersøkelser av bekymringsmeldinger. Diskursive praksisformer og

barneperspektiver i den kommunale barneverntjeneste, og konsekvenser i forhold til barn.»

Følgende komité har vurdert avhandlingen: professor Mats Börjesson, Stockholms universitet, professor Harald Thuen, Høgskolen i Lillehammer/Universitetet i Oslo og førsteamanuensis Inger Marii Tronvoll, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU

Kandidatens hovedveileder har vært professor Jan Tøssebro, mens professor Erik Larsen har vært biveileder.

Tidligere i år disputerte Patrick Stefan Kermit med en avhandling om «Etikk etter cochleaimplantering på døve barn. En undersøkelse med fokus på anerkjennelse, identitet og språk.» Opponenter var Berth Danemark, professor i sosiologi ved Universitetet i Örebro og professor Harald Grimen ved senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo

Christian Wendelborg disputerte i februar med avhandlingen «Å vokse opp med funksjonshemming i skole og blant jevnaldrende. En studie av opplæringstilbud og deltakelse blant barn med nedsatt funksjonsevne.»

Randi Lise Juul har nylig disputert med avhandlingen «Barnevernets undersøkelser av bekymringsmeldinger. Diskursive praksisformer og barneperspektiver i den kommunale barneverntjeneste, og konsekvenser i forhold til barna.»

Professor Mats Börjesson, Stockholms universitet, Professor Harald Thuen, Høgskolen i Lillehammer/Universitetet i Oslo og førsteamanuensis Inger Marii Tronvoll ved NTNU har vurdert avhandlingen. Professor Jan Tøssebro har vært hovedveileder, mens professor Erik Larsen har vært biveileder.

10.11.2010
21.08.2023 17:14