JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Merethe Wenaas

06.01.2023
06.01.2023 11:12
«Brukermedvirkning for mennesker med ruslidelser. En kvalitativ studie innen rustjenester». 

Merethe Wenaas disputerte på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet med avhandlingen «Brukermedvirkning for mennesker med ruslidelser. En kvalitativ studie innen rustjenester». 

Privat

Det overordnede målet med doktorgradsarbeidet har vært å øke forståelsen av hvordan, og i hvilken grad mennesker med ruslidelser opplever å få medvirke i tjenestetilbudet sitt. Wenaas har benyttet kvalitative intervjuer og møteobservasjon, og har utforsket både brukernes og tjenesteutøvernes forståelser av brukermedvirkning.  

Studien har tre overordnede funn:

Brukererfaring må gyldiggjøres. Brukerne oppfattet å ha en underordnet rolle i samarbeidet med sine tjenesteytere, og deres subjektive erfaringer ble i liten grad etterspurt. Når brukererfaringene ikke gyldiggjøres, vil dette opprettholde maktubalansen mellom partene og hemme brukermedvirking.

Velferdsstatens målsettinger er tvetydige. Ansvaret for å realisere brukermedvirkning er desentralisert til de tjenesteyterne som inngår i ansiktsnære relasjoner, uten at dette er artikulert i styringsdokumenter. Dette gir motstridende forventninger og uklar rollefordeling. 

Organisatoriske kapasitetsproblemer reduserer mulighetene for brukermedvirkning. ​ De overordnede målene er entydig og lineært formulerte, og problemenes kompleksitet er tildekket. Organisatoriske kapasitetsproblemer underkommuniseres i tilrettelegging av brukermedvirkning. En sentral strategi hos tjenesteutøverne var å realitetsorientere bruker om tjenestens begrensninger, i den hensikt å tempe brukers forventning og press på egen arbeidshverdag. I realiteten er dette noe som vil hemme brukermedvirkning. ​

​Avhandlingen konkluderer at for å kunne realisere mål om brukermedvirkning i ansiktsnære relasjoner, kreves andre tilnærminger enn dagens organisatoriske rammebetingelsene gir. For å fremme reell brukermedvirkning bør velferdsstatens målsetting om brukermedvirkning artikuleres og tydeliggjøres, samt forankres både på et lokalt – og sentralt styringsnivå. 

Avhandlingen utfordrer de rådende prinsipper for utvikling av praksiser innen rusfeltet, og fremhever betydningen av individforståelsen i denne sammenhengen. Videre forskning bør utforske nærmere hvordan brukermedvirkning kan gjennomføres innenfor mer relasjonelt forankrede praksiser, det vil si der individforståelse er premisset for brukermedvirkning, konkluderer Wenaas.

06.01.2023
06.01.2023 11:12