JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Marianne Buen Sommerfeldt

15.06.2023
15.06.2023 11:11

Marianne Buen Sommerfeldt disputerte i 2023 med avhandlingen «’Mer enn bare en jobb’. Relasjoner mellom ungdom og ansatte innenfor barnevernsinstitusjonen som kontekst».

Privat

Denne avhandlingen er en kvalitativ studie om sosialt arbeid på barnevernsinstitusjoner. Den bygger på tre delstudier, som med hver sin inngang ser på handlingsrommet for å utvikle relasjoner mellom ungdom og ansatte. De tre datasettene består av kvalitative intervjuer med ungdom, lydopptak av ansattes drøftinger med hverandre, samt institusjonsplaner fra i dag, 1850-tallet og 1950-tallet. På hver sin måte peker analysene av disse datasettene på betingelser og diskurser som preger relasjonelle praksiser mellom ungdom og ansatte. Den overordnede problemstillingen er: Hvordan gir barnevernsinstitusjonen handlingsrom for å utvikle relasjoner mellom ungdom og ansatte? 

Avhandlingen består av tre artikler basert på hvert sitt datasett. Den første bygger på analyser av institusjonsplaner fra nåtiden sett i lys av planer fra omkring 1850 og 1950, inspirert av Foucaults genealogiske analyse.

Den andre artikkelen bygger på kvalitative intervjuer med ungdom som bodde på barnevernsinstitusjon og utforsker ungdommenes fortellinger om hverdagslivet og sine relasjoner til de ansatte. I analysen bruker Sommerfeldt Goffmans perspektiver på stigma og Honneths teoretisering av anerkjennelse.

Den tredje artikkelen bygger på analyser av lydopptak av drøftingsmøter for ansatte ved barnevernsinstitusjoner. Artikkelen ser på hvordan ansatte artikulerer sosialt arbeid i sine drøftinger knyttet til arbeidet med én spesifikk ungdom.

Avhandlingens tre artikler viser på hver sin måte komplekse sammenhenger som kan utfordre handlingsrommet for utviklingen av relasjoner mellom ungdommer og ansatte ved barnevernsinstitusjonen. Avhandlingen bidrar med kunnskap om hvordan ungdommer og ansatte ved barnevernsinstitusjoner kan utvikle relasjoner til hverandre. Den viser at anerkjennende relasjoner mellom ungdom og ansatte er mulig, og finner sted, men krever en særlig bevissthet om mekanismer som kan hindre at slike relasjoner skal kunne utvikle seg.  

Epost: marias@oslomet.no

15.06.2023
15.06.2023 11:11