JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Jorunn Vindegg

24.06.2011
21.08.2023 17:14
Jorunn Vindegg disputerte 21. juni for graden ph.d. i profesjonsstudier med avhandlingen Å forstå en familie: Fortellinger som kunnskapskilde i sosialarbeideres profesjonelle yrkesutøvelse. Den handler om kunnskap og kunnskapsanvendelse i sosialarbeideres profesjonelle yrkesutøvelse: Hva slags kunnskap trekker sosialarbeidere veksel på i barneverntjenesten? På hvilken måte får barn og foreldres kunnskap om eget liv betydning i sosialarbeidernes vurderinger og tilnærminger?

Det empiriske materialet består av 41 intervjuer med sosialarbeidere og barn og foreldre.

Når karaktertrekk ved mødrene kobles sammen med informasjon om mødrenes egen oppvekst, er det klare tendenser til at fortiden blir forstått som en determinerende faktor som bidrar til å forsterke den egenskapsorienterte kategoriseringen. Når de profesjonelle i sine fortellinger velger å legge hovedvekten på de sosiale og profesjonelle handlingene, rettes blikket i større grad mot det som oppfattes positivt ved mødrenes omsorgspraksis. Studien viser at når en kausalpreget tankegang erstattes av et mer utviklingsorientert fokus, utvikles alternative forståelser gjennom den samhandlingen som det fortelles om.

Analysen av barneintervjuene viser at sosialarbeiderne kan være så opptatt av å beskytte barna at de ikke får tak i hvordan barna selv posisjonerer seg. Barna synes å gi mening til det som har skjedd på en annen måte enn det de voksne fanger opp. Dermed blir det et viktig kvalifiseringstiltak å forbedre både studenters og praktikeres evne til kritisk refleksjon over profesjonell kunnskap og praksis, påpeker Vindegg.

24.06.2011
21.08.2023 17:14