JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Gry Cecilie Høiland

Privat

05.12.2018
21.08.2023 17:14
«Frontline policy implementation in public organizations. A sociological analysis of the ‘how and why’ of implementation gaps».

Høiland forsvarte 1. november doktorgraden sin i samfunnsvitenskap med spesialisering i ledelse ved Universitetet i Stavanger. Hun har undersøkt hvordan man kan forstå avstanden som ofte finnes mellom planlagt implementering av blant annet politiske satsninger og evidensbaserte tjenester, og deres faktiske bruk i hverdagen blant organisasjonens medarbeidere. Høiland har fulgt et spesifikt arbeidsinkluderingsvirkemiddel i Nav fra departement-, direktorat- og fylkesnivå til et lokalt Nav-kontor (frontlinje-nivå). På Nav-kontoret undersøkte hun ved hjelp av intervjuer, observasjoner og dokumentstudier, hvordan virkemiddelet ble tatt imot og brukt i praksis av frontlinjeansatte i deres daglige arbeid.

Høiland finner at frontlinjeansatte hadde en tendens til å nedprioriterte bruken av virkemiddelet, på tross av at de var helt enige i intensjonen som lå bak. Hun finner videre at en viktig grunn til nedprioriteringen var at utformingen av virkemiddelet og strategiene som ble brukt for implementering, sto i veien for det som frontlinjearbeiderne vurderte som sine kjerneoppgaver – nemlig å få flest mulig i arbeid.

Høilands forskning viser mekanismer som kan gi en dypere innsikt i hvorvidt sentralt igangsatt implementeringsarbeid vil bli prioritert eller brukt i det hele tatt i organisasjonens frontlinje.

05.12.2018
21.08.2023 17:14