JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Leder

Fontene forskning

10.12.2008
21.08.2023 17:14

Velkommen til det første nummeret av Fontene fors­kning – et nytt norsk fagtidsskrift for barnevernpeda­goger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere!

Tidsskriftet skal komme med to nummer per år som spesialnummer av Fontene. Det er unikt at et fors­kningstidsskrift når ut til alle medlemmer i FO, med et opplag på rundt 25000. Det blir derved en viktig kanal for formidling av forskning som er relevant for disse fagområdene.

Forskerne skal ikke befinne seg høyt oppe i elfen­benstårnet, men skal være i dialog med fagfolk, med brukere av tjenester og med folk flest – slik tegningen på forsiden av tidsskriftet markerer. Tidsskriftet skal være en arena for gjensidig dialog mellom praksis, forskning og utdanning. Fontene forskning skal utfylle tidsskriftet Fontene først og fremst ved å publisere forskningsbaserte fagartikler. Artiklene kan være ba­sert på egen empirisk forskning, være gjennomgang av annen forskning, eller drøfte spørsmål av metodo­logisk eller teoretisk karakter. En egen fagredaktør og vitenskapelig redaksjon vurderer innkommet stoff, og artiklene blir refereevurdert av to uavhengige fagfel­ler med høy kompetanse på sine områder.

Fontene forskning ønsker kontakt med leserne og er også åpen for debattinnlegg, kommentarer og bok­anmeldelser. Spalten Nytt fra forskning vil bringe nyhe­ter om aktuell forskning, konferanser, disputaser og annet.

Det er behov for en ny norskspråklig kanal for pu­blisering av artikler på våre fagområder og tidsskriftet vil fylle et hull i floraen av norske tidsskrifter etter at Nordisk sosialt arbeid dessverre har måttet innstille. Fontene forskning er nå registrert i vitenskapelige publiseringskanaler på nivå 1.

Dette første heftet har artikler som spenner over bredt spekter av spennende og aktuelle tema for praksis i sosialt arbeid, utdanning av sosialarbeidere og forskning.

God lesning! Ta gjerne kontakt med redaksjonen, om du vil skrive artikkel, debattinnlegg, anmelde bøker eller har kommentarer!

Sissel Seim, fagredaktør

10.12.2008
21.08.2023 17:14