JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bokanmeldelse

Et godt grunnlag

Universitetsforlaget

02.12.2015
21.08.2023 17:14

Anmeldt av
Tonje Eline Wea og
Maria Therese Waarum Bratsberg

Sosionomstudenter ved Universitetet i Agder

Om boka

Ellingsen, Levin, Berg og Kleppe (red.) (2015). Sosialt arbeid – En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget

Som førsteårsstudenter i sosialt arbeid synes vi det er veldig spennende med en ny og mer aktuell grunnbok. Vi opplever boka som lettlest, relevant og tilpasset et bredt spekter av studenter. Det at boka tidvis kan være gjentakende ser vi på som positivt, da den er ment som både grunnbok og oppslagsverk i sosialt arbeid, både under og etter endt utdanning. En sosialarbeider er, som kjent, aldri ferdig utdannet, så et oppslagsverk vil komme godt med i yrkesutøvelsen. Forfatterne skriver med autoritet i sine respektive kapitler.

Boka består av 20 bidragsytere med lang og bred erfaring, noe som gir boka akademisk tyngde. Det at forfatterne har både akademisk og praktisk erfaring skinner gjennom i stoffet og gjør helhetsinntrykket troverdig.

Boka er tettpakket med mye kunnskap på få ord og legger derfor mye opp til egen refleksjon. Vi opplever at boka passer godt til bruk i kollokviegrupper. Gjennom diskusjon blir stoffet mer håndgripelig. Den er med andre ord ikke sengelektyre, men heller en bok som krever fokus, den gir studenten et realistisk bilde av sosialt arbeid og vi sitter igjen med ydmykhet og ærefrykt for det arbeidet vi skal inn i.

Vi kan se at det er individuelle forskjeller i kapitlene, men vi legger også merke til at redaktørene har gjort en god jobb med å ferdigstille alt stoffet til en systematisk lærebok med god flyt og forståelig språk. Samtidig opplever vi at boka til en viss grad bærer preg av en tidvis unaturlig oppbygging, da det noen plasser er avvik fra dens generelle oppbygging. Eksempler finner vi på sidene 109 og 261, hvor undertegnede tok seg selv i å fortsette på feil avsnitt da avsnittet var lagt opp til å fortsette vannrett, mens vi leste loddrett, slik som resten av boka er lagt opp.

Forfatterne sier i forordet at «Vi ønsker å rette blikket fremover samtidig som vi tar med oss grunnlagstenkning og historien fra fagets opprinnelse». Vi synes det er bra at forfatterne skiller mellom det å fortelle sosialt arbeids historie og det å være en historiebok. Det hjelper leseren å forstå hvor sosialt arbeid kommer fra, uten at leseren drukner i årstall og «irrelevante» detaljer.

Forfatterne legger stor vekt på spenningsfeltet i sosialt arbeid. Vi legger merke til at de ofte henviser til verdidokumentet fra FO som sier at enhver sosialarbeider selv er ansvarlig for de skjønnsvurderingene og videre handlinger han eller hun tar i sitt arbeid. Som sosialarbeider er det viktig å huske på at man ikke må gjøre hverken seg selv eller brukeren til et objekt, men heller huske at man er et handlende subjekt i møte med et menneske. Vi synes det er bra at forfatterne kaster lys over dette i så stor grad fordi det er lett å begå krenkelser når man gjør seg selv til et redskap for et system.

Boka viser med tydelighet at man ikke blir en god sosionom bare ved å følge «kardemommeloven» og bare «være snill og grei». Sosialt arbeid er et fagfelt som må modnes og praktiseres.

Forfatterne er tydelige på at som sosialarbeider må du bruke faglig skjønn. Skjønnsvurdering er ikke noe man kun kan lese seg til, men det er likevel viktig med et teoretisk grunnlag for å utøve god praksis. Forfatterne velger å belyse dette ved å sitere Lewin: «Intet er så praktisk som en god teori». (s. 39)

Samtidig vil vi legge til at selv om de fleste vi har diskutert boka med opplever den som lettlest, mener flere at boka med fordel kunne vært mer rett på sak. Flere har også nevnt at eksemplene kunne vært mer tydeliggjort i teksten ved bruk av tekstboks, utheving og andre virkemidler for å skape variasjon i teksten. Boka oppleves som noe ensformig.

I arbeidet med denne bokanmeldelsen valgte vi å gi en helhetsvurdering av boka, slik den fremstår for en førsteårsstudent. Det vil si at vi ikke har gått i dybden, men heller fokusert på hvordan boka gir en innføring i faget for en student uten særlig forkunnskap, hvordan boka lever opp til sin tittel: Sosialt arbeid – en grunnbok.

Vi vil konkludere med at boka er et godt grunnlag å starte utdanningsløpet til sosialt arbeid. Den er tettpakket med informasjon som er nyttig å ta med seg videre. Boka får oss til å tenke, reflektere og ta stilling til spørsmål og etiske utfordringer som vi vil møte i arbeidet. På tross av tidvis ensformig og tungt stoff oppleves boka som en god grunnbok for studenter i sosialt arbeid. Vi tror boka vil vise seg å være nyttig og relevant i mange år fremover.

02.12.2015
21.08.2023 17:14