JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Leder

Er det en rød tråd?

10.06.2009
21.08.2023 17:14

Dette heftet av Fontene forskning er ikke et tema-nummer. Kvalitet har vært hovedkriterium for valg av artikler blant de 40 artiklene redaksjonen har hatt til vurdering. Kan vi likevel skimte en rød tråd i tema og spørsmål i artiklene?

Den poetiske tittelen «I rusmisbrukerens skygge» er utgangspunktet for forsidetegningen, der tegneren Eldbjørg Ribe visualiserer en rusmisbruker som går i ett med veggen han lener seg mot. Gjennom intervjuer med rusmisbrukere formidler forfatteren Hanne Thommesen hvordan de som personer kommer i skyggen av sitt eget rusmisbruk. De fremtrer både gjennom behandlingsapparatets diagnostiseringer og for folk flest som rusbrukere, ikke hele personer. I forfatterens intervjuer og analyser fremtrer de derimot som hele personer med ulike livssituasjoner og interesser, men også med vonde erfaringer og minner.

Hvordan kan familier finne sin egen stemme og sitt eget prosjekt i kontakt med det profesjonelle hjelpeapparatet? Ingerid Aamodt startet sitt forskningsprosjekt med å undersøke muligheter for bedre samarbeid mellom barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien. Hun endte opp med å undre seg over hvordan de profesjonelle hjelperne kranglet over sine konstruksjoner av familiens problemer: Hvem skulle motivere familien til å motta hjelp, ut fra instansenes forståelse og definisjoner av familiens problemer? Hun endte opp med å spørre hvordan tjenestene heller kan gå sammen om å hjelpe familiene til et «frirom», der familien selv forstår og definerer sin situasjon og sitt behov for hjelp.

Hvordan kan sosialarbeidere bidra til å utvikle barns intellektuelle potensial? Terje Halvorsen argumenterer for at utvikling av barns kognitive evner er viktig for alle barn, og spesielt for barnevernets barn, som ofte har spesielle utfordringer på skolen. Han drøfter flere innfallsvinkler, blant annet «filosofi-for-barn»-tradisjonen der barns grublerier og undring blir utgangspunkt for samtaler om filosofiske spørsmål. Halvorsen anlegger et optimistisk syn på at intellektuelle ferdigheter kan utvikles og at dette er viktig for sosialarbeidere i arbeid med barn.

Utfordringer står i kø for nyutdannede profesjonsutøvere. Forfatterne Hilde Larsen Damsgaard og Kåre Heggen har undersøkt hvordan sosialarbeidere mener de er rustet til utfordringene i praksis. Sosialarbeiderne ser seg ikke ferdig kvalifisert etter grunnutdanning og mener at det er behov for langsiktig oppbygging av kompetanse. Kan det tenkes et nærere forhold mellom utdanning og praksis? Forfatterne foreslår blant annen turnusordning etter avsluttet grunnutdanning, et forslag som også reises i den nye offentlige utredningen Kompetanseutvikling i barnevernet (NOU 2009:8).

Hvordan kompetanseoppbygging i samarbeid mellom utdanning, forskning og praksis kan foregå er tema for artikkelen til Anne Marie Støkken. På bakgrunn av HUSK-prosjektet, der også brukerne trekkes inn som aktører, drøfter hun om det er tid og rom for slike samarbeids- prosjekter i dagens praksisfelt, prosjekter som innebærer kritisk perspektiv på egen praksis og endringer av rollen som sosialarbeider.

Jeg overlater til leseren å gruble videre over om det finnes en rød tråd i disse artiklene. Neste nummer av Fontene forskning kommer i desember 2009, og har frist for innsending av artikler 1. august. Send gjerne også debattartikler og kommentarer. Brukermedvirkning er tema for hefte nr. 1 i juni 2010. Ta gjerne kontakt med redaksjonen om du ønsker å bidra til dette nummeret.

Sissel Seim, fagredaktør

10.06.2009
21.08.2023 17:14